Pension

En övergripande planering av personalens pensionering inverkar direkt
på företagets resultat.

Janne Sjöman, direktör, storkundstjänster

Pension

En övergripande planering av personalens pensionering inverkar direkt
på företagets resultat.

Janne Sjöman, direktör, storkundstjänster

Arbetspensionsvärlden i Finland har blivit mångsidigare och variationerna i de anställdas pensionsålder har ökat. Pensionsfrågorna spelar en allt viktigare roll i företagens och organisationernas strategiska planering.

I pension i rätt tid

Janne Sjöman

direktör, storföretagstjänster

Företagen bör omsorgsfullt analysera personalens pensionering som helhet. De anställdas verkliga förmåga och vilja att arbeta kan variera betydligt inom olika branscher och i olika arbetsuppgifter.

När företaget gör upp en pensionsplan för personalen, hjälper det arbetsgivaren att hantera personalens pensionering: överföringen av kunskap, risker relaterade till arbetsoförmåga, kostnader och produktivitetseffekter.

Pensionsplanen kan innefatta olika åldersprogram, som ger möjlighet att vid behov tidigarelägga eller skjuta fram pensioneringen inom olika personalgrupper. Samtidigt kan man säkerställa att de anställda orkar stanna kvar i arbetslivet tillräckligt länge.

Också företagare borde överväga att komplettera sitt pensionsskydd, eftersom den lagstadgade pensionen oftast inte räcker till för att garantera den tidigare levnadsstandarden under pensionsåren.

Lämna begäran om kontakt

Våra tjänster för företagets pensionsärenden

Intresserad av våra pensionstjänster?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter

    Vi kontaktar dig. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när du bäst kan nås via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går tillsammans igenom företagets situation och framför allt behoven i anslutning till personalens pensionsärenden och belöning.

  3. Vi ger dig en offert

    Vi gör utifrån företagets behov upp en plan för personalens pensionering, sammanställer en lämplig pensionsmodell, lägger fram förslag på våra sakkunnigtjänster eller ger en offert på gruppensionsförsäkring.