Belöning

En väl planerad belöning ger bättre arbetsmotivation och ökar företagets produktivitet.

Kiisa Hulkko-Nyman, affärsverksamhetsdirektör inom belöningstjänster

Belöning

En väl planerad belöning ger bättre arbetsmotivation och ökar företagets produktivitet.

Kiisa Hulkko-Nyman, affärsverksamhetsdirektör inom belöningstjänster

När ditt företag har en konsekvent lönepolitik och belöningen stöder måluppfyllelsen, styr du arbetet i rätt riktning.

En fungerande belöning ger företaget större effekt med samma pengar

Kiisa Hulkko-Nyman

Affärsverksamhetsdirektör

Vid planering av belöningshelheten är det viktigt att kartlägga om det nuvarande systemet sporrar de anställda och ledningen att göra rätt saker.

En fungerande belöning bidrar till att arbetets mål blir klarare, goda prestationer får synlighet i vardagen och de anställdas arbetsmotivation ökar. För arbetsgivaren innebär det ökad produktivitet och en bättre arbetsgivarbild.

Genom belöning kan man uppnå önskad effekt, när belöningsprinciperna och sätten för belöning har planerats omsorgsfullt och de anställda informeras aktivt om dem.

Lämna begäran om kontakt

Våra belöningstjänster för företag

Intresserad?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    På mötet går vi igenom företagets situation och behoven i anslutning till personalens belöning. 

  3. Vi ger dig en offert

    Vi gör utifrån företagets behov upp en plan för utveckling av personalens belöning som helhet eller ett separat belöningssystem i din organisation.

Kiisa Hulkko-Nyman
p. 050 337 5482
kiisa.hulkko-nyman(at)mandatumlife.fi
Sini Jämsén
p. 050 300 6578
sini.jamsen(at)mandatumlife.fi
Petra Salminen
p. 040 167 8869
petra.salminen(at)mandatumlife.fi
Anna Ainesjärvi
p. 044 307 3002
anna.ainesjarvi(at)mandatumlife.fi