Presstjänst

Presstjänst

Mandatum Life kan till medierna kommentera frågor som berör den dagliga affärsverksamheten och affärsmiljön medan Sampo Abp ansvarar för koncernens börsrelaterade och finansiella information.

Kontaktuppgifter till kommunikationen

Kontakter och begäran om intervjuer
Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 7281 548

Bild- och materialförfrågningar, Life Magazine
Kommunikations- och marknadsföringsplanerare Anni Varpula, anni.varpula@mandatumlife.fi, tfn 040 505 8456

Sampo Abp
Kommunikationschef, mediekontakter: Maria Silander, maria.silander@sampo.fi, p. 010 516 0031

 

Bildbank

Från bildbanken kan du avgiftsfritt ladda ner bilder för användning i publikationer som behandlar Mandatum Life. Bilderna är endast avsedda för medierna och de får inte användas i strid med god sed eller i kommersiellt syfte. Mandatum Life bör nämnas som källa till bilderna. Om du inte hittar den bild som du söker i bildbanken eller om du behöver en bild i något annat format, vänligen kontakta anni.varpula@mandatumlife.fi, tfn 040 505 8456.

Bildbank »

Mandatum Lifes logo »