Placering

Placering

Placeringsmöjligheter som du inte kan få någon annanstans.

Slim Tail®

Mandatum Lifes Slim Tail®-strategier investerar på aktiemarknaden enligt en systematisk investeringsprocess.

Läs mer om Slim Tail®

Nordic High Yield

Mandatum Lifes fond Nordic High Yield investerar på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Läs mer om Nordic High Yield