Livförsäkringsersättning

Livförsäkringsersättning

Du gör ansökan om livförsäkringsersättning behändigast med vidstående blankett. Som vår kund kan du skicka in ansökan med bilagor till oss med ett meddelande via webbtjänsten.

Mandatum får uppgiften om att en kund avlidit direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi skickar information om livförsäkringen och anvisningar för ansökan om livförsäkringsersättning till dödsboets adress.

Gör ansökan om livförsäkringsersättning så här

 1. Fyll i blanketten för ersättningsansökan

  Fyll i vidstående blankett för ansökan om ersättning vid dödsfall antingen för hand eller elektroniskt. Glöm inte att skriva ut och underteckna blanketten, om du fyller i ansökan elektroniskt.

  Skanna eller fotografera ansökan och spara den på din dator, om du väljer att skicka in den via vår webbtjänst. För att använda webbtjänsten ska du vara kund hos oss. Du kan också skicka in ansökan till oss per post.

 2. Bifoga bilagorna

  • Släktutredning över den försäkrade från 15 års ålder (samma som för bouppteckningen)
  • Förmånstagarnas ämbetsbevis, om uppgiften om att förmånstagaren är vid liv inte framgår av den avlidnes ämbetsbevis eller förmånstagaren inte är en nära anhörig; ämbetsbevisen får var högst 3 månader gamla
  • En kopia av handling som styrker identiteten på varje förmånstagare och vårdnadshavarna för en minderårig förmånstagare (giltigt pass, personbevis eller körkort)
  • Om ett företag står som förmånstagare, en kopia av handelsregisterutdraget (högst 3 månader gammalt)
  • Om det är fråga om en livförsäkring som tagits i händelse av olycksfall behövs dessutom en slutlig dödsattest och ett rättsmedicinskt obduktionsprotokoll
  • Om ansökan om skilsmässa mellan den avlidne och maken eller makan har lämnats in före den försäkrades död (betänketiden pågår), ska detta anges i ersättningsansökan, om maken eller maken är en av förmånstagarna
 3. Skicka in via webbtjänsten eller per post

  Logga in på webbtjänsten och skicka in ersättningsansökan med bilagor till oss med ett meddelande.

  Om du återsänder ersättningsansökan per post, frankera kuvertet och skicka in ansökan på adressen:

  Mandatum Livförsäkringsaktiebolag/Kaleva
  Kundpost/2011
  Kalevavägen 3
  20520 Åbo

Ersättningsansökan

Öppna blanketten för ansökan om ersättning vid dödsfall nedan.

Ansökan om ersättning vid dödsfall

Livförsäkringsersättningens förmånstagare

Utbetalning av livförsäkringsersättning

Ersättningssumman betalas i enlighet med förmånstagarförordnandet in på det bankkonto som respektive förmånstagare har uppgett. Ersättning till en omyndig förmånstagare betalas in på det konto som dennes intressebevakare har uppgett. Ersättning till en minderårig förmånstagare betalas in på det konto som dennes vårdnadshavare har uppgett. Information om utbetald ersättning skickas till magistraten.

Förmånstagaren kan vid behov också styra hela ersättningssumman eller en del av den till en placeringsförsäkring. För mer information om placeringsförsäkringar, ring vår kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa). 

Intyg för bouppteckning

Inget separat saldointyg behövs, eftersom alla de uppgifter som ska uppges i tilläggsuppgifterna för bouppteckningen framgår av ersättningsbeslutet.

 


Dessa är:
 • Den försäkrades namn
 • Avtalsnummer
 • Livförsäkringsersättningens belopp och
 • Förmånstagarna

 

BESKATTNING AV LIVFÖRSÄKRINGSERSÄTTNING OCH FÖRFARANDE

Beskattningen av livförsäkringsersättningen bestäms enligt till vem ersättningen betalas ut. Livförsäkringsersättningar som betalas ut till nära anhöriga med anledning av dödsfall omfattas av arvsskatt. Med nära anhöriga avses t.ex. make eller maka, barn, barnbarn och föräldrar. På ersättning som betalats ut till sambo uppbärs arvsskatt, om samborna har bott tillsammans och de har eller har haft ett gemensamt barn eller de tidigare varit gifta med varandra. Arvsskatten för nära anhöriga är högst 19 %. Livförsäkringsersättningar som betalas ut till dödsboet omfattas också av arvsskatt.

Mandatum verkställer inte förskottsinnehållning av arvsskatt, utan meddelar beloppet av livförsäkringsersättningen till skattemyndigheten. Du kan beräkna den totala arvsskatten med arvsskatteräknaren på skattemyndighetens webbplats.

Livförsäkringsersättningar som betalas ut till andra än nära anhöriga med anledning av dödsfall utgör skattepliktig kapitalinkomst. Mandatum verkställer förskottsinnehållning enligt 30 % på livförsäkringsersättningar som beskattas som kapitalinkomst. Den slutliga skattesatsen på kapitalinkomst fastställs i förmånstagarens beskattning.

Mer information om beskattningen av livförsäkringsersättningar finns på skattemyndighetens webbplats.

Anteckning av livförsäkringsersättning i bouppteckningen

Livförsäkringsersättningar ska antecknas i bouppteckningen under punkten för tilläggsuppgifter. Livförsäkringsersättningen ska inte tas upp bland den avlidnes tillgångar, om försäkringen har ett giltigt förmånstagarförordnande. Livförsäkringsersättningen antecknas bland den avlidnes tillgångar endast om dödsboet står som förmånstagare.

Begravningsbidrag

Nova gruppensionsförsäkring kan inkludera begravningsbidrag. Du kan ansöka om begravningsbidrag med hjälp av anvisningarna på denna sida. Om du inte känner till förmånstagarförordnandet för begravningsbidraget, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 0200 31120.