Viikkokatsaus: Millaisin odotuksin lähdetään seuraavaan tuloskauteen?

Markkinakatsaus

Lapsen syntymä edessä? Henkivakuutus on perheelle tärkeä turva

Arjen riskit

Tiesitkö tämän osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä? Lue asiantuntijan vinkit

Eläkeiän karatessa kauemmas tulevaisuuteen moni pohtii vaihtoehtoja keventää työntekoa työuran loppua kohden. Odotettua useampi on tarttunut viime vuoden alussa auenneeseen mahdollisuuteen jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Mitä tulisi huomioida osittaista eläkettä harkitessa ja onko sille muita vaihtoehtoja?
3457549.jpg

Vuoden 2017 eläkeuudistus laittoi eläkejärjestelmän monilta osin uusiksi ja yksi muutoksista oli osa-aikaeläkkeen tilalle tullut kokonaan uusi eläkelaji Osittain varhennettu vanhuuseläke (Ove).  Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä jo ennen varsinaista eläkeikää, aikaisintaan 61 vuotta* täytettyään.

”Erityistä varhennetussa eläkkeessä on se, että työntekijä voi halutessaan tehdä töitä vaikka kokopäiväisesti ja nostaa silti eläkettä valintansa mukaan joko 25 % tai 50 % kertyneen eläkkeen määrästä”, kertoo asiakasjohtaja Harri Salminen.

Viime vuoden aikana osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksia tehtiin 14 000 kpl, joista alkoi 12 500 eläkettä. 90 % eläkkeensaajista valitsi eläkkeen 50 %:n suuruisena1.

"Osittaisen vanhuuseläkkeen nostaminen on mahdollista myös ilman että vähentää työntekoa ollenkaan”.

*Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

1. Joustoa ja lisätuloja valintasi mukaan

Osittaisen vanhuuseläkkeen etuna aiempaan osa-aikaeläkkeeseen verrattuna on Salmisen mukaan sen joustavuus.

”Joillakin aloilla työnteon kevennys loppua kohden on jopa välttämätöntä, jotta jaksaa tehdä töitä eläkeikään asti. Työnantajan on lähtökohtaisesti mahdollistettava työntekijälle mahdollisuus tehdä töitä osa-aikaisesti. Toisaalta taas osittaisen vanhuuseläkkeen nostaminen on mahdollista myös ilman että vähentää työntekoa ollenkaan”, Salminen kertoo.

Työntekijä voi itse valita nostaako neljäsosaa vai puolta kerryttämästään eläkkeestä. ”Ennakkoon nostettu eläke mahdollistaa ylimääräisten tulojen nostamisen palkan päälle”, Salminen sanoo.

”Osittainen varhennettu vanhuuseläke mahdollistaa myös sesonkiriippuvaisilla aloilla vaikkapa yhden lisäkuukauden lomailun hiljaisempana kautena ja aktiivisemman työskentelyn kiireisinä aikoina, jos työnantaja ja työntekijä niin yhdessä sopivat", Salminen toteaa.

2. Huomioi verotus

Osittain varhennettu vanhuuseläke on verotettavaa tuloa, kuten muutkin ansiot, mutta eläkettä verotetaan eri tavalla kuin ansiotuloa. Siksi verottajalta tarvitaan eläketuloa varten oma eläketulon verokortti. Verokorttia varten tarvitset eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä sekä tiedot alkuvuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Harri Salminen

"Etenkin suurilla tuloilla veroprosentti voi nousta yllättävän korkeaksi."

 

Osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä  työ- ja eläketulot lasketaan yhteen ja verotetaan ansiotuloina progressiivisesti.

”Etenkin suurilla tuloilla veroprosentti voi nousta yllättävän korkeaksi”, Salminen huomauttaa ja kehottaa aina selvittämään verottajalta oman tilanteen ennen eläkkeen hakemista.

3. Juhlitko mieluummin nyt vai myöhemmin?

Kun eläkettä alkaa nostaa varhennettuna ennen varsinaista vanhuuseläkeikää, varhennusvähennys syö maksettavaa eläkettä 0,4 % jokaista ennen eläkeikää nostettua kuukautta kohden. Tämä aiheuttaa pysyvän loven eläkeläisen lompakkoon. Vastaavasti jos osittainen eläke alkaa vasta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkettä korotetaan 0,4 % lykkäyskorotuksella jokaista lykättyä kuukautta kohden.

”Eläkkeensaaja joutuu siis kärsimään varaslähdöstään myöhemmin eläkeaikanaan saamalla pienempää eläkettä,” Salminen selventää.

Varhennusvähennyksen lisäksi eläkettä pienentää myös elinaikakerroin.

4. Miten varhennusvähennystä voi kompensoida?

Jos osittainen varhennettu eläkeaika kuitenkin houkuttaa, mutta eläkkeen lopullinen pienentyminen huolettaa, mitä vaihtoehtoja on olemassa?

”Oman taloudellisen tilanteen turvaaminen hyvissä ajoin säästämällä ja sijoittamalla antaa toki joustoa siinä vaiheessa, kun työnteon keventäminen tulee ajankohtaiseksi”, Salminen muistuttaa.

Harri Salminen

”Eläkkeensaaja joutuu kärsimään varaslähdöstään myöhemmin eläkeaikanaan saamalla pienempää eläkettä.”

 

Lisäksi vastuulliset työnantajat ovat varautuneet henkilöstön eläköitymiseen ja jaksamiseen eläkeiän lähentyessä erilaisin ikäohjelmin.

 ”Erilaiset lisäeläkemallit ovat erinomainen apu paikata varhennusvähennyksen aiheuttamaa lovea ja auttaa työntekijää jaksamaan pidempään töissä”, Salminen sanoo.

Hyödyt ovat selkeät niin työntekijälle kuin työnantajallekin: ”Työntekijä jaksaa paremmin ja motivoituneempana eläkeikään asti ja työnantaja säästää työkyvyttömyys- ja ennenaikaisissa eläköitymiskuluissa”, Salminen toteaa.

”Paras lopputulos saadaan, kun työnantaja ja työntekijä miettivät yhdessä suunnitelman, joka parhaiten sopii molempien tarpeisiin”, Salminen päättää.

 

Jaa artikkeli