Tuntemalla asiakkaamme olemme luotettava kumppani

Meillä on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa asiakkaamme. Käsittelemme antamaasi tietoa ehdottoman luottamuksellisesti.

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen – miksi kysymme?

Finanssialan toimijana Mandatum Lifella on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Ajantasaisten henkilötietojen lisäksi on tunnettava asiakkaan taloudellinen asema ja varojen alkuperä. Vakuutusyhtiöllä on myös oltava riittävät tiedot asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta tai poliittisesti vaikutusvaltaisesta asemasta, asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta. Lisäksi Mandatum Lifen tulee tietää, missä maassa asiakasta verotetaan.

Nämä velvollisuudet perustuvat lainsäädäntöön, jolla muun muassa pyritään ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja taloudellista rikollisuutta. Tunnistamalla ja tuntemalla asiakkaamme olemme luotettava kumppani asiakkaillemme.

Kysymme asiakkaan tietoja sekä asiakassuhteen alkaessa että säännöllisesti asiakkuuden aikana. Kaikkia asiakkaan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti vakuutussalaisuutta noudattaen. Lue lisää asiakastietojen käsittelystä Mandatum Lifessa täältä.
 

Asiakastiedot-kirje – mistä on kyse?

 • Miksi: Päivitämme lakisääteisiä asiakastietoja ja siksi lähetämme marras-joulukuun aikana kirjeitä tietojen keräämiseksi
 • Miten: Helpointa on päivittää tiedot verkkopalvelussamme, jonne pääset kirjautumalla omilla verkkopankkitunnuksillasi. Kysely aukeaa automaattisesti kirjauduttuasi palveluun. Halutessasi voit myös tulostaa tältä sivulta löytyvän lomakkeen » ja lähettää sen lomakkeella mainittuun osoitteeseen. Liitäthän tällöin mukaan myös kopion henkilöllisyytesi todentavasta asiakirjasta kuten passista, ajokortista tai henkilökortista. Mikäli sait kirjeen mukana lomakkeen, täytä lomake kirjeessä ohjeistetulla tavalla.
 • Milloin: Pyydämme antamaan tiedot marras-joulukuun aikana. Tarkemman päivämäärän löydät sinulle lähetetystä kirjeestä.
 • Huomioithan, että saatat saada kirjeen asiakastietojen keräämiseksi esimerkiksi nykyisen tai entisen työnantajasi ottaman vakuutuksen vuoksi.

Henkilöasiakkaan perustiedot lomake »

Miksi minulta kysytään henkilötietoja, kuten syntymäpaikkaa tai kansalaisuutta?

Vakuutusyhtiöllä on aina velvollisuus tuntea asiakkaansa. Kysymme monenlaisia kysymyksiä palvellaksemme sinua paremmin, mutta tuntemalla asiakkaamme täytämme myös lainsäädännöllisiä velvollisuuksiamme. Olemme velvollisia kysymään esimerkiksi asiakkaan nimeä, syntymäpaikkaa, henkilötunnusta, osoitetta ja muita yhteystietoja.

Miksi poliittisella vaikutusvallalla on merkitystä?

Mandatum Lifen velvollisuutena on myös selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Suomen rahanpesulainsäädäntöä ollaan uudistamassa kesäkuussa 2017. Uudistuksen myötä poliittisesti vaikutusvaltaisina pidetään myös Suomessa merkittävissä tehtävissä toimivia henkilöitä. Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään:

 • valtionpäämiehiä, ministereitä, kansanedustajia tai poliittisen puolueen hallintoelimen jäseniä
 • ylimmän tuomioistuimen, perustuslaki- tai tilintarkastustuomioistuimen, vastaavan oikeuselimen tai valtiontalouden varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäseniä
 • puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvia upseereita
 • valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen tai keskuspankin johtokunnan jäseniä
 • kansainvälisen yhteisön johtajia tai hallituksen jäseniä
 • suurlähettiläitä tai asiainhoitajia

Henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen silloin, kun hän on tai on ollut vuoden sisällä merkittävässä julkisessa tehtävässä. Myös tällaisen henkilön lähipiiriin kuuluvia (esim. aviopuoliso, lapset, vanhemmat, yhtiökumppanit) pidetään poliittisesti vaikutusvaltaisina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kysymme asiakkaan poliittisia mielipiteitä.

Miksi minun pitää toimittaa kopio ajokortistani tai passistani?

Todennamme asiakkaan henkilöllisyyden yhä useammin asiakassuhteen aikana  eri asiakaspalvelutilanteissa. Näin varmistamme, että asiakkaan antamia tietoja käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti, eikä niitä päädy ulkopuolisille.

Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan virallisten henkilöllisyystodistusten avulla.

Hyväksymme seuraavat henkilöllisyystodistukset:

 • passi

 • Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus

 • 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti.

Henkilöllisyystodistuksen tulee olla voimassa ja ehjä.

Voit asioida turvallisesti myös kirjautumalla pankkitunnuksillasi verkkopalveluumme osoitteessa www.mandatumlife.fi. Verkkopalvelussa voit muun muassa lähettää meille viestejä Viestit -sivulla tai päivittää omia tietojasi Omat tiedot -sivulla. Jos tietosi vaativat päivittämistä, kirjautumisen yhteydessä avautuu  lyhyt asiakastietokysely. Kyselyn täyttämällä pääset jatkamaan asiointia verkkopalvelussamme.

Sain postissa kirjeen asiakastietoja ja verotusta (FATCA ja CRS) koskien, mitä teen?

Jos sait Mandatum Lifestä tai Kalevasta asiakastietoja ja verotusmaata koskevan kirjeen, pyydämme sinua täyttämään kirjeen mukana saamasi lomakkeen (tai vaihtoehtoisesti jonkin alla olevista lomakkeista) ja palauttamaan sen meille. Voit antaa tiedot myös kirjautumalla pankkitunnuksilla verkkopalveluumme ja vastaamalla siellä avautuvaan asiakastietokyselyyn. Jos emme saa pyytämiämme tietoja tai jos emme voi muiden tietojemme perusteella poissulkea verovelvollisuuttasi ulkomaille, olemme velvoitettuja raportoimaan tästä Suomen Verohallinnolle.

Asiakas

IRS:n lomake

IRS:n ohje

Henkilöt, jotka eivät ole verovelvollisia Yhdysvalloissa

Henkilöasiakkaan perustiedot tai Lomake W-8BEN

Instructions W-Ben

Yhteisöt, jotka eivät ole verovelvollisia Yhdysvalloissa

Lomake W-8BEN-E tai yhteisöasiakkaan perustiedot

Instructions W-8BEN-E

Henkilöt ja Yhteisöt, jotka ovat verovelvollisia Yhdysvalloissa

Lomake W-9

Instructions W-9

Miksi verotusmaata (FATCA ja CRS) kysytään?

Mandatum Lifen velvollisuus on selvittää asiakkaan verotuksellinen kotipaikka. Verovelvollisuuden selvittämisen taustalla ovat Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ja OECD -valtioiden Common Reporting Standard (CRS) -säädökset. FATCA-säädöksen tavoitteena on estää Yhdysvaltoihin verovelvollisten henkilöiden veropakoa ulkomaille. CRS-säädöksen tavoitteena on automaattinen verotietojen vaihto maailmanlaajuisesti.

FATCA – verovelvollisuus Yhdysvalloissa

Suomi ja Yhdysvallat ovat sopineet yhdysvaltalaista FATCA-lainsäädäntöä koskevasta tietojenvaihdosta. Sopimuksen mukaan rahoituslaitosten, kuten pankkien, rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden tulee tunnistaa yhdysvaltalaiset asiakkaansa ja raportoida heidän sijoituksistaan Yhdysvaltojen veroviranomaiselle (Internal Revenue Service IRS). Raportointi tapahtuu Suomen Verohallinnon kautta. FATCA on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön 2015.

Yhdysvaltalaisilla henkilöillä tarkoitetaan mm. Yhdysvalloissa asuvia henkilöitä, Yhdysvaltain kansalaisia (myös kaksoiskansalaisuus), pysyvän oleskeluluvan haltijoita ja Yhdysvaltoihin rekisteröityjä yrityksiä. Lisäksi yhdysvaltalaiseksi henkilöksi voidaan luokitella yritys, jonka omistaja on yhdysvaltalainen henkilö.

Common Reporting Standard (CRS) ja DAC II

Common Reporting Standard (CRS) on OECD:n kehittämä tietojenvaihdon malli, jonka taustalla on luoda FATCAan perustuva kansainvälisen tietojenvaihdon standardi ja siihen liittyvä ohjeistus. Suomi allekirjoitti lokakuussa 2014 yhdessä 50 muun valtion kanssa sopimuksen CRS:n mukaisesta tietojenvaihtamisesta. Kaikkiaan noin 100 valtiota on sitoutunut aloittamaan CRS -tietojenvaihdon.
DAC II on Euroopan unionin direktiivi, jonka avulla toteutetaan CRS:n mukainen tietojenvaihto EU -jäsenvaltioiden välillä.

Mistä saan lisätietoja?

Mikäli sinulla on FATCAan liittyviä kysymyksiä, katso alla oleva Q & A tai ota yhteyttä Mandatum Lifen asiakaspalveluun p. 0200 31100.

Mandatum Life ei voi antaa FATCAa ja CRS:ää koskevaa veroneuvontaa. Mikäli sinulla on verotukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi (kirjoita hakusanaksi FATCA tai CRS) tai Yhdysvaltojen veroviranomaisen sivuilta www.irs.gov.

 

Lisätietoja asiakkaan tuntemisesta muualla

Mikä on FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) on osa Yhdysvaltalaista lainsäädäntöä. Sen tarkoituksena on estää yhdysvaltalaisten henkilöiden veronkiertoa kansainvälisten sijoitusten ja talletusten kautta. FATCAa sovelletaan kaikkiin rahoituslaitoksiin ympäri maailman. Suomi on tehnyt Yhdysvaltojen kanssa verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen vuonna 2014 (ns. FATCA-sopimus). Sopimus on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön keväällä 2015.

Ketkä ovat yhdysvaltalaisia henkilöitä?

Yhdysvaltalaisina henkilöinä (US Person) pidetään muun muassa: Yhdysvaltain kansalaisia (myös kaksoiskansalaisuus); henkilöitä, joilla on pysyvä oleskelulupa tai jotka asuvat pysyvästi Yhdysvalloissa; Yhdysvalloissa rekisteröityjä yrityksiä; tiettyjä yrityksiä, joiden omistaja on yhdysvaltalainen henkilö.

Miten FATCA vaikuttaa?

FATCA-sopimuksen mukaan rahoituslaitosten, kuten pankkien, rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden, tulee tunnistaa yhdysvaltalaiset asiakkaansa ja raportoida näiden sijoituksista ja talletuksista vuosittain Yhdysvaltojen veroviranomaiselle (Internal Revenue Service IRS). Raportointi tapahtuu Suomen Verohallinnon kautta. FATCA-sopimuksesta johtuen Mandatum Lifen tulee selvittää kaikkien nykyisten ja uusien asiakkaiden mahdollinen verovelvollisuus Yhdysvaltoihin. Mandatum Life ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaisiinsa lisätietojen saamiseksi. FATCAan perustuvien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi Mandatum Life kysyy mm. asiakkaan syntymäpaikkaa ja ulkomaista verotunnistetta.

Onko Mandatum Life ainoa finanssialan toimija, joka tekee näin?

Ei. Kaikkien rahoituslaitosten tulee noudattaa FATCAn vaatimuksia. Eri rahoituslaitoksilla saattaa kuitenkin olla erilaisia käytäntöjä esimerkiksi nykyisten asiakkaiden verovelvollisuustietojen selvittämisessä kuin Mandatum Lifella.

Eräs toinen rahoituslaitos otti minuun yhteyttä. Miksi se pyysi minulta erilaisia asiakirjoja kuin Mandatum Life?

Rahoituslaitoksilla voi olla erilaisia käytäntöjä tietojen keräämiseksi asiakkailtaan näiden FATCA-statuksen varmistamiseksi, ja ne voivat käyttää eri lomakkeita kuin Mandatum Life. Mandatum Life ei voi antaa FATCAa koskevaa veroneuvontaa. Mikäli sinulla on verotukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi (kirjoita hakusanaksi FATCA) tai Yhdysvaltojen veroviranomaisen sivuilta www.irs.gov.

Mitä Mandatum Lifen on tehtävä täyttääkseen FATCAan liittyvät velvoitteet?

Mandatum Lifellä on mm. seuraavat velvoitteet: Mandatum Lifen on käytävä läpi nykyiset ja uudet asiakkaansa ja tunnistettava ne asiakkaat, jotka ovat verovelvollisia Yhdysvaltoihin. Mandatum Lifen on raportoitava vuosittain yhdysvaltalaisten asiakkaiden säästöt ja sijoitukset Suomen Verohallinnolle, joka raportoi ne eteenpäin Yhdysvaltojen veroviranomaiselle (Internal Revenue Service IRS). Mandatum Lifen on myös raportoitava Verohallinnolle tiedot sopimuksista, joiden omistajat eivät vastaa FATCAa koskeviin kysymyksiin.

Korvaako FATCA muut yhdysvaltalaiset verosäädökset?

Ei. FATCA koskee vain rahoituslaitoksilta vaadittavaa asiakkaan tuntemiseen liittyvää prosessia ja raportointia. Se ei vaikuta verolakeihin, jotka sinun on muutoin otettava huomioon. Mandatum Life suosittelee, että verolainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä pyydät neuvoa veroasiantuntijalta.

Mitä tietoja Mandatum Life raportoi veroviranomaiselle?

Raportoitaviin tietoihin sisältyy nimi, osoite, yhdysvaltalaisen henkilön verotunniste sekä sopimusten numerot ja saldot.

Miten FATCA vaikuttaa yksittäisiin henkilöihin?

Lainsäädännössä määritellään useita kriteereitä, joihin rahoituslaitosten on kiinnitettävä huomiota pyrkiessään tunnistamaan yhdysvaltalaiset henkilöt asiakaskunnastaan. Jos asiakas täyttää minkä tahansa näistä kriteereistä, häneen voidaan ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi: Yhdysvaltain kansalaisuus (myös kaksoiskansalaisuus), asuinpaikka Yhdysvalloissa, syntynyt Yhdysvalloissa, työlupa (Green Card), henkilö viettää merkittävän osan ajastaan Yhdysvalloissa vuosittain, yhdysvaltalainen osoite Mandatum Lifen asiakasrekisterissä, yhdysvaltalainen puhelinnumero asiakasrekisterissä, toistuvia maksuja (esim. eläke) Yhdysvalloissa olevalle tilille, valtakirja tai allekirjoitusoikeus annettu henkilölle, jolla on yhdysvaltalainen osoite tai c/o-osoite on ainoa asiakasrekisterissä oleva osoite. Huomaathan, että Mandatum Life käy läpi koko asiakaskantansa tunnistaaksemme yhdysvaltalaiset henkilöt. Mandatum Life saattaa siksi ottaa yhteyttä myös henkilöihin, jotka eivät ole yhdysvaltalaisia henkilöitä.

En ole yhdysvaltalainen henkilö. Miten tämä vaikuttaa minuun?

Jos et ole yhdysvaltalainen henkilö, asia ei vaikuta sinuun. Mandatum Life saattaa kuitenkin ottaa sinuun yhteyttä vahvistaakseen statuksesi ei-yhdysvaltalaisena henkilönä.

Miten FATCA vaikuttaa yrityksiin ja yhteisöihin?

FATCAn vaikutukset ulottuvat yhdysvaltalaisiin yrityksiin sekä muun maalaisiin yrityksiin, joiden tosiasiallinen edunsaaja (omistaja/määräysvallan käyttäjä) on yhdysvaltalainen henkilö.

Minkälaisia asiakirjoja minun on toimitettava?

Mandatum Life ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaisiinsa ja kertoo, mitä tietoja tarvitaan ja mitä lomakkeita on täytettävä. Lomakkeet voivat olla Mandatum Lifen omia lomakkeita tai Yhdysvaltain veroviranomaisen lomakkeita (W-lomakkeita).

Toimittaako Mandatum Life minulle kaikki tarvittavat lomakkeet?

Kyllä. Kun otamme asiakkaaseen yhteyttä, lähetämme liitteenä tarvittavat lomakkeet tai linkit verkkosivuille, joilta lomakkeet voi ladata.

Mitä Mandatum Life tekee, jos en toimita FATCAn edellyttämiä tietoja?

FATCA-sopimuksen mukaan asiakkaita, jotka eivät toimita pyydettyjä tietoja FATCA-statuksen varmistamiseksi, käsitellään raportoinnissa yhdysvaltalaisina henkilöinä. Tällöin Mandatum Life raportoi asiakkaan tiedot Suomen Verohallinnolle.

Miksi Mandatum Lifen omilla lomakkeilla on myös muita kuin FATCA-kysymyksiä, esimerkiksi varojen alkuperä?

Mandatum Life on velvollinen tunnistamaan kaikki asiakkaansa mm. rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön nojalla. Lisäksi olemme velvollisia tunnistamaan ne asiakkaat, joiden verotuksellinen kotipaikka on muu kuin Suomi. Velvollisuuksien taustalla ovat sekä FATCA että OECD-valtioiden ja EU:n FATCAa vastaavat hankkeet, joiden tarkoituksena on estää muihin maihin verovelvollisten henkilöiden ja yritysten veronkiertoa ulkomaisten finanssilaitosten kautta.

Mikä on verotunniste, onko se pakko antaa?

Jokaisella maalla on oma verotunnistekäytäntönsä, jolla maan verottaja tunnistaa verovelvollisensa. Suomessa yksityishenkilöillä verotunnisteena toimii henkilötunnus. Yritysten verotunnisteena toimii y-tunnus. Useimmilla mailla on erillinen verotunniste, mutta jotkut maat saattavat käyttää monien tunnisteiden yhdistelmää identifioidakseen verovelvollisen (esim. Ranska). Jos asiakas on verovelvollinen johonkin toiseen valtioon ja hänelle on annettu kyseisen valtion verotunniste, tulee se ilmoittaa Mandatum Lifelle.

Omistan asunnon Yhdysvalloissa, olenko siis verovelvollinen sinne?

Lähtökohtaisesti pelkkä asunnon omistaminen ei tee sinusta verovelvollista Yhdysvaltoihin, paitsi jos Yhdysvallat muutoinkin on verotuksellinen kotipaikkasi.

Kumman lomakkeen toimitan, Mandatum Lifen lomakkeen vai W-lomakkeen?

Jos olet verovelvollinen Yhdysvaltoihin (yhdysvaltalainen henkilö), sinun tulee toimittaa W-9 -lomake. Jos et ole verovelvollinen Yhdysvaltoihin, voit toimittaa joko Mandatum Lifen oman lomakkeen tai W-8 –lomakkeen.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä