Henkivakuutuskorvaus

Henkivakuutuskorvaus

Henkivakuutuskorvauksen hakeminen onnistuu kätevimmin oheisella lomakkeella. Asiakkaanamme voit lähettää sen meille liitteineen viestillä verkkopalvelussa.

Näin haet henkivakuutuskorvausta

 1. Täytä korvaushakemuslomake

  Täytä oheinen korvaushakemus kuolemantapauksessa -lomake joko käsin tai sähköisesti. Huomioithan, että jos täytät hakemuksen sähköisesti, tulee lomake vielä tulostaa ja allekirjoittaa.

  Skannaa tai valokuvaa hakemus ja tallenna se tietokoneellesi, jos lähetät sen meille mieluiten verkkopalvelumme kautta. Sinun tulee olla asiakkaamme verkkopalvelua käyttääksesi. Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemuksen meille postitse.

 2. Liitä mukaan liitteet

  • Sukuselvitys vakuutetusta 15 ikävuodesta alkaen (sama kuin perunkirjoitukseen)
  • Edunsaajien virkatodistukset siinä tapauksessa, että tieto edunsaajan elossa olosta ei ilmene vainajan virkatodistuksista tai edunsaaja ei ole lähiomainen. Virkatodistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
  • Kopio henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta (voimassa oleva passi, henkilöllisyystodistus tai ajokortti) jokaiselta edunsaajalta ja alaikäisen edunsaajan huoltajilta
  • Jos yritys on edunsaajana, jäljennös kaupparekisteriotteesta (ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi)
  • Tapaturman varalta otetun henkivakuutuksen kyseessä ollessa tarvitaan lisäksi lopullinen kuolinsyytodistus sekä oikeuslääketieteellinen ruumiinavauspöytäkirja
  • Jos vainajan ja puolison välinen avioeroasia on laitettu vireille ennen vakuutetun kuolemaa (harkinta-aika on meneillään), tulee asiasta mainita korvaushakemuksella, mikäli puoliso on yksi edunsaajista.
 3. Lähetä meille verkkopalvelussa tai postilla

  Kirjaudu verkkopalveluun ja lähetä korvaushakemus liitteineen meille viestillä.

  Jos palautat korvaushakemuksen postitse, lähetä se postimerkillä varustettuna osoitteeseen:

  Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö / Kaleva
  Asiakasposti / 2011
  Kalevantie 3
  20520 Turku

Korvaushakemus

Avaa korvaushakemus kuolemantapauksessa -lomake alta.

Korvaushakemus kuolemantapauksessa

Henkivakuutuskorvauksen maksaminen

Korvaussumma maksetaan edunsaajamääräyksen mukaisesti kunkin edunsaajan ilmoittamalle pankkitilille. Vajaavaltaisen edunsaajan korvaus maksetaan hänen edunvalvojansa ilmoittamalle tilille. Alaikäisen edunsaajan korvaus maksetaan hänen huoltajansa/huoltajiensa ilmoittamalle tilille. Tieto maksetusta korvauksesta lähetetään maistraatille.

Edunsaaja voi halutessaan myös ohjata koko korvaussumman tai osan siitä sijoitusvakuutukseen. Lisätietoa sijoitusvakuutuksista saat soittamalla asiakaspalveluumme, puh. 0200 31100 (pvm/mpm). 

Todistus perunkirjoitusta varten

Erillistä saldotodistusta ei tarvita, koska korvauspäätöksellä ilmenevät kaikki ne tiedot, jotka tulee ilmoittaa perukirjan lisätiedoissa.


Näitä ovat:
 • Vakuutetun nimi
 • Sopimusnumero
 • Henkivakuutuskorvauksen kokonaismäärä ja
 • Edunsaajat

Henkivakuutuskorvauksen verotus

Kuolemantapauksen perusteella lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin. Veron määrä on enintään 19 %.

Muille kuin lähiomaisille maksetut henkivakuutuskorvaukset ovat veronalaista pääomatuloa.

Henkivakuutuskorvauksen merkitseminen perunkirjaan

Henkivakuutuskorvaukset tulee merkitä perukirjaan kohtaan lisätietoja. Henkivakuutuskorvausta ei kuulu merkitä vainajan varoihin, jos vakuutuksessa on voimassaoleva edunsaajamääräys. Vain jos edunsaajana on kuolinpesä, henkivakuutuskorvaus merkitään vainajan varoihin.

Henkivakuutuskorvauksen edunsaaja