Historia muistuttelee itsestään, mutta ei toistu

Markkinakatsaus

Nämä ovat Palkkiorahaston hyödyt

Palkitseminen ja palkka

Lahja, ennakkoperintö vai perintö? Valitsemalla oikein voit saada merkittäviä säästöjä

Onko sinulla omaisuutta, jonka siirtäminen järkevästi läheisille mietityttää? Tiedätkö mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla ja miten nykyinen verotus niihin suhtautuu? Mandatum Lifen varainhoidon juristipalveluista vastaava lakimies Seppo Mikkola vastaa yleisiin perintöä ja lahjoitusta koskeviin kysymyksiin.

magazine-main

Onko sinulla omaisuutta, jonka siirtäminen järkevästi läheisille mietityttää? Tiedätkö mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla ja miten nykyinen verotus niihin suhtautuu? Mandatum Lifen varainhoidon juristipalveluista vastaava lakimies Seppo Mikkola vastaa yleisiin perintöä ja lahjoitusta koskeviin kysymyksiin.

Mitä tulee huomioida perintöverotukseen liittyen?

Perintö- ja lahjaveroa on viime vuosina vuoroin kiristetty ja lievennetty. Uusimmat, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet muutokset kevensivät erityisesti suurten lahjojen verotusta.

”Verotus muuttuu jatkuvasti ja meidän on mahdotonta ennustaa, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mehän emme tiedä, millainen perintöverotus meillä on kuolinhetkellä nykyiseen lahjaveroon verrattuna”, Mikkola toteaa.
"Kumpaakaan veroa ei kuitenkaan olla kokonaan poistamassa”, Mikkola jatkaa.

Lahja- ja perintövero ovat progressiivisia eli veroprosentti nousee lahjan tai perinnön arvon kasvaessa.

”Jos uskoo omaisuuden arvon kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa, lahja nyt toteutettuna on perusteltu vaihtoehto”, Mikkola toteaa.

Onko omaisuutta järkevämpää siirtää läheisille lahjana jo nyt vai perintönä myöhemmin?

Ensimmäiseksi tulee arvioida lahjan antajan varallisuus ja saajan taloudelliset tarpeet esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

•    Onko perittävän oma talous turvattu ja onko hänellä siten varallisuutta lahjoitettavaksi jo elinaikana?
•    Tarvitseeko perillinen taloudellista tukea?
•    Halutaanko omaisuutta lahjoittaa, koska antaja ei enää itse pysty ylläpitämään tai jatkamaan esimerkiksi maatilaa, kesämökkiä, metsää tai yritysvarallisuutta?
•    Halutaanko varmistaa lasten tasapuolisen kohtelu varallisuuden siirrossa?
•    Onko tarkoituksena vain säästää veroissa?

”Näiden kysymysten kautta voidaan selvittää sekä antajan että saamapuolen tilanne ja tehdä sen jälkeen oikeat ratkaisut kuhunkin tilanteeseen”, Mikkola sanoo.  

 

Kannattaako lahjoittaa kerralla isompi potti vai useita pieniä lahjoja?

”Verotuksellisesti on järkevää hyödyntää verovapaat lahjat jakamalla jo elinaikana pienempiä lahjoja. Mitä pidemmälle aikavälille lahjoitukset pystyy jakamaan, sitä enemmän veroissa säästää”, Mikkola neuvoo.

Ilman veroseuraamuksia voi vuoden 2017 alussa voimaan tulleen kevennyksen myötä lahjoittaa yhdelle henkilölle 4999 euroa kolmen vuoden välein, kun aiemmin summa oli 3999 euroa.  Jos haluaa lahjoittaa tätä suurempia summia, joutuu maksamaan lahjaveroa.

”Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi molemmat vanhemmat ja isovanhemmat voivat antaa verovapaasti yhdelle lapselle tai lapsenlapselle 139 euroa kuukaudessa”, Mikkola täsmentää.

 

Esimerkki vaihtoehdoista ja veroseuraamuksista siirtäessä 100 000 euron lahjaa

1) Molemmat vanhemmat ja isovanhemmat antavat yhdelle lapselle/lapsenlapselle 5000 euroa kolmen vuoden välein.
--> 100 000 euroa on siirretty 12 vuodessa ilman veroseuraamuksia

2) Yksi lahjanantaja antaa yhdelle lapselle 20 000 euroa kolmen vuoden välein.
--> 100 000 euroa on siirretty 12 vuodessa. Maksettavaksi tulee 6500 euroa lahjaveroa.

3) Yksi lahjanantaja antaa yhdelle lapselle kertasummana 100 000 euroa
--> 100 000 euroa siirtyy heti. Maksettavaksi tulee 10 100 euroa lahjaveroa.

Mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla?

Kun haluaa siirtää omaisuutta vaikkapa lapselleen jo elinaikanaan, kannattaa olla tarkkana miten sen tekee.

Lahjan antaja voi määrätä, otetaanko hänen antamansa lahja ennakkoperintönä perinnönjaossa huomioon vai ei. Lapselle annettu lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjan antaja tätä erikseen kumoa lahjakirjassa tai testamentissa.

”Ennakkoperinnön tarkoituksena on taata tasapuolinen kohtelu rintaperillisten kesken. Vanhempi voi antaa yhdelle lapsista taloudellista apua jo elinaikanaan ja määrätä lahjan ennakkoperinnöksi. Lopullisessa perinnönjaossa tämä lapsi saa lahjan arvon verran vähemmän tuolloin jaettavana olevasta omaisuudesta kuin muut lapset", Mikkola kertoo.

Ennakkoperinnöstä maksetaan sen saamishetken arvon mukainen lahjavero. Vero kuitenkin huomioidaan vähennyksenä perittävän kuoltua maksettavassa perintöverossa. Jos lahjavero on ollut suurempi kuin perintövero olisi, erotusta ei kuitenkaan hyvitetä.


Verotus ei suosi myöhästelijää

Usein omaisuuden siirtämistä aletaan miettiä turhan myöhään.

”Perintöveroa määritellessä huomioidaan lahjat, jotka perinnönjättäjä on antanut perilliselle tai testamentin saajalle viimeisen kolmen vuoden aikana ennen kuolemaansa ja nämä tulee merkitä antajan perukirjaan”, Mikkola sanoo.

 ”Tämä koskee myös lahjoja, jotka ovat alle lahjaverotettavan rajan eli alle 5000 euroa”.

Vaikka veroasteikot ja -prosentit muuttuvat, yksi ohje säilyy kuitenkin ennallaan:

”Suurimmat säästöt saa vain ennakoimalla, joten kartoita oma tilanteesi ja aloita perintösuunnittelu ajoissa.”, Mikkola muistuttaa.