Henkivakuutus

Henkivakuutus auttaa läheisiäsi pahimman yli taloudellisesti. Lakisääteiset etuudet eivät yleensä riitä turvaamaan tulevaisuutta, jos jotain ikävää tapahtuu.

Henkivakuutus

Henkivakuutus auttaa läheisiäsi pahimman yli taloudellisesti. Lakisääteiset etuudet eivät yleensä riitä turvaamaan tulevaisuutta, jos jotain ikävää tapahtuu.

Osta henkivakuutus
Arvokas turva läheisillesi

Henkivakuutuskorvaus auttaa esimerkiksi velkojen, vakuuksien ja arjen järjestelyissä. Se ei pienennä omaisten mahdollisesti saamien lakisääteisten korvausten määrää.

Elämäntilanteesi mukainen

Turvan ottaminen tapahtuu vaivattomasti. Henkivakuutuskorvauksen määrä arvioidaan tarvepohjaisesti elämäntilanteesi mukaan.

Selkeä korvaus

Kuolemantapauksessa sovitun suuruinen henkivakuutuskorvaus maksetaan kerralla omaisille tai muulle nimetylle edunsaajalle.

Mikä henkivakuutus on?

  • Henkivakuutus on tarpeellinen, kun haluat tarjota taloudellista turvaa läheisillesi pahimman varalta. Erityisen tärkeää henkivakuuttaminen on, jos olet perheellinen, tai sinulla on velkaa tai takauksia.

  • Henkivakuutuskorvauksen määrä arvioidaan tarvepohjaisesti oman elämäntilanteen mukaan. Nyrkkisääntönä turvasumman tulisi kattaa lainojen määrä, kahden vuoden menetetyt tulot sekä 20 000 euroa kutakin taloudessa olevaa lasta kohden.

  • Sovitun suuruinen henkivakuutuskorvaus maksetaan omaisille tai muulle nimetylle edunsaajalle kerralla. Kuolemantapaussumma ei pienennä omaisten mahdollisesti saamien lakisääteisten korvausten määrää. 

  • Pariturva on yhteinen henkivakuutus sinulle ja elämänkumppanillesi jommankumman kuoleman varalta. Pariturva on erillisiä henkivakuutuksia edullisempi vaihtoehto.

  • Henkivakuutuksen voi ottaa kiinteä- tai alenevasummaisena. Yleisemmin käytössä olevan kiinteäsummaisen vakuutuksen kuolemantapaussumma pysyy koko vakuutusajan indeksitarkastuksia lukuun ottamatta muuttumattomana, jolloin vakuutusmaksut nousevat iän myötä. Alenevassa summassa henkivakuutuksen kuolemantapaussumma taas alenee vuosittain siten, että vakuutusmaksu pysyy samansuuruisena mahdollisia indeksitarkistuksia lukuun ottamatta.

  • Henkivakuutusta hakiessasi sinun on annettava selvitys omasta terveydentilastasi. Terveysselvityslomake pyydetään täyttämään vakuutuksen oston yhteydessä. Terveystietojen perusteella vakuutusyhtiö ratkaisee, voidaanko henkivakuutus myöntää.

 

Turvaa läheisesi

Henkivakuutus on tarpeellinen, kun haluat turvata läheistesi, kuten lastesi ja puolisosi taloutta pahimman varalta. Pariturvana otettu henkivakuutus on erillisiä vakuutuksia edullisempi vaihtoehto. Henkivakuutuskorvaus auttaa perhettäsi järjestelemään arkeaan taloudellisesti uudestaan.

Vakuuttamalla itsesi autat myös muita

Lahjoitamme Tukikummeille jokaisesta uudesta henkilövakuutuksesta. Hankkimalla henkilövakuutuksen autat turvaamaan vaikeassa tilanteessa olevan lapsen tai nuoren elämää tapaturman varalta.

Tutustu Tukikummit-yhteistyöhön

 

Joustava turva

Sinä määrittelet henkivakuutuksesi edunsaajan. Sovitun suuruista vakuutuskorvausta voidaan käyttää esimerkiksi velkojen, vakuuksien ja perintöverojen hoitoon. Henkivakuutus on tärkeä turva, jos sinulla on merkittävää omaisuutta.

Oletko jo asiakas?

Jos olet asiakkaamme, näet turvan ja sopimuksen tiedot verkkopalvelussa. Siellä voit myös lähettää helposti ja turvallisesti meille viestin ja korvaushakemuksen.

Kirjaudu verkkopalveluun               Ohjeet korvauksen hakemiseen

Henkivakuutus osana Optimi-vakuutusta

Henkivakuutus on osa Optimi-vakuutusta. Mandatum Lifen Optimi on joustava ja yksilöllinen henkilövakuutus, jonka avulla täydennät lakisääteistä vakuutusturvaasi ja helpotat omaa ja läheistesi huomista vakavan sairauden, työkyvyttömyyden ja kuolemantapauksen varalta.

Voit valita Optimiin haluamasi turvat, kuten henkivakuutuksen (kuolemantapausturva), vakavan sairauden turvan ja työkyvyttömyysturvan.