Mandatum Life on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Asiakkaamme saavat meiltä varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palvelut, jotka toteutamme vakuutussopimuksen avulla.

Sampo Oyj omistaa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön koko osakekannan. Mandatum Life omistaa Baltiassa toimivan Mandatum Life Insurance Baltic SE:n, jonka kotipaikkana on Viro. Latviassa ja Liettuassa yhtiö toimii sivukonttorien kautta. Lisäksi Suomessa toimii Mandatum Lifen tytäryhtiö Innova Palvelut Oy.

Mandatum Lifella on noin 250 000 henkilöasiakasta ja 25 000 yritysasiakasta.

Visio

Mandatum Lifen visiona on olla Suomen arvostetuin asiakasvarojen hoitaja ja taloudellisten riskien turvaaja.

Strategia

Mandatum Lifen strategiana on luoda asiakkailleen taloudellista turvaa yhdistämällä innovatiivisesti varojen hoitoa ja henkivakuuttamista.

Arvot

 

Mandatum Life on osa Sampo-konsernia. Noudatamme siksi myös emoyhtiömme arvoja. Sampo-konsernia yhdistävät arvot ovat eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys.

Sampo pyrkii noudattamaan näitä arvoja kaikessa toiminnassaan ja kaikkien sidosryhmiensä kanssa.

Mandatum Life noudattaa hyvää hallintotapaa, joka perustuu vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Osana Sampo-konsernia noudatamme Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).
 

Mandatum Lifen riskienhallinta

Mandatum Life noudattaa Sampo-konsernin riskienhallintaperiaatteita, joissa myös Mandatum Lifea koskevat henkivakuutusyhtiön erityispiirteet on huomioitu. Mandatum Lifen Baltian tytäryhtiössä noudatetaan vastaavia periaatteita riskienhallinnan osalta.

Sisäinen tarkastus

Mandatum Lifen sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton toiminto, jonka tehtävänä on objektiivisesti arvioida ja varmistaa organisaation toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sekä parantaa sen toimintaa. Mandatum Lifen hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.

Mandatum Lifen sisäinen tarkastus on osa Sampo-konsernin sisäistä tarkastusta. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa tarkastusjohtaja, joka raportoi konsernijohtajalle, konsernin johtoryhmälle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Mandatum Lifen johtoryhmä

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja

Risto Honkanen, Danske Bank ja strategiset allianssit

Jukka Kurki, Talous

Timo Laitinen, Yrityssuunnittelu

Lauri Vaittinen, Sijoitusratkaisut

Sanna Rajaniemi, Henkilöasiakkaat, Baltia

Tarja Tyni, Yritykset

Petri Vieraankivi, Liiketoiminnan kehitys

Operatiiviseen johtoryhmään kuuluvat lisäksi

Anna Berglind, henkilöstöjohtaja

Jani Mikkola, toimitusjohtaja, Innova Palvelut Oy

Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jari Sarelahti, johtaja, tietohallinto

Janne Sorainen, aktuaarijohtaja

Timo Vuokila, lakiasiainjohtaja

Hallitus

Kari Stadigh, puheenjohtaja vuodesta 2001,
konsernijohtaja, Sampo Oyj

Peter Johansson, hallituksessa vuodesta 2003,
varapuheenjohtaja vuodesta 2007,
konsernin talousjohtaja, Sampo Oyj

Patrick Lapveteläinen, jäsen vuodesta 2002,
hallintojohtaja, Sampo Oyj

Jorma Leinonen, jäsen vuodesta 2001,
FM, SHV

Jarmo Salonen, jäsen vuodesta 2007,
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, Sampo Oyj

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistaa Sampo Oyj, joka on listattu Nasdaq OMX Helsingissä. Mandatum Lifea koskeva ja sijoittajille suunnattu taloudellinen informaatio on luettavissa kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n sivuilta.

 

Lue lisää Sampo Oyj:n sivuilta

Avainluvut 2016

Maksutulo, omalla vastuulla:
1 116 milj.€
(1 144)
Tulos ennen veroja:
210 milj.€ (181)
Oman pääoman tuotto:
15,9 %
(12,7)
Vakavaraisuusaste:
160 % (158)
Sijoitustoiminnan tuotto:
7,2 %
(6,9)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:
543 (522)
Tarkemmat luvut»
www.sampo.com

Sampo Oyj

Baltian tytäryhtiö

Innova Palvelut Oy

Yhteistyökumppanit

Sampo Oyj

Mandatum Lifen koko osakekannan omistaa pörssiyhtiö Sampo Oyj. Pörssiyhtiö Sampo Oyj muodostettiin vuonna 2000, kun vakuutusyhtiö Sampo Oyj ja Leonia Oy (entinen Postipankki) yhdistyivät Sampo-Leoniaksi. Vuonna 2007 Sampo myi Sampo Pankki -konsernin Danske Bank A/S:lle.

Sammon liiketoiminta-alueet ovat vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminta. Konsernin hallituksen puheenjohtajana toimii Björn Wahlroos. Kari Stadigh aloitti konsernijohtajana 8.4.2009. Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta on Sampo Oyj:n johtoryhmän jäsen.

Baltian tytäryhtiö

Eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE on Mandatum Life -konsernin tytäryhtiö, ja sen kotipaikka on Viro. Latviassa ja Liettuassa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.

Sampo laajensi henkivakuutustoimintaansa Suomen ulkopuolelle vuonna 1999 perustamalla Viroon AS Sampo Elukindlustuksen ja ostamalla Latviasta Hansabankin vuotta aikaisemmin perustaman henkivakuutusyhtiön (AAS Sampo Dziviba). Liettuassa henkivakuutusliiketoiminta (UAB Sampo Gyvybes Draudimas) alkoi vuonna 2001 Viron ja Latvian tapaan vahinkovakuutusyhtiön tukemana. Vuonna 2004 Henki-Sampo osti yhtiöiden osakekannat Sampo Oyj:ltä. Yhtiöiden operatiivinen ohjaaminen on ollut lähes alusta asti Mandatum Lifen vastuulla.

Mandatum Life Estonia »
Mandatum Life Latvia »
Mandatum Life Lithuania »

 

Innova Palvelut Oy

Innova Palvelut Oy on Mandatum Life -konsernin tytäryhtiö, joka tarjoaa palkitsemisen konsultointipalvelua ja henkilöstörahastopalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä eläkepalveluita yrityksille sekä eläkesäätiöille ja - kassoille.

Innova auttaa asiakkaitaan yrityksen tai yhteisön strategiaan ja tavoitteisiin sopivan palkitsemistavan löytämisessä. Innovan Henkilöstörahastopalvelu tarjoaa ainoana toimijana Suomessa henkilöstörahastojen kokonaisvaltaisen hallinnointipalvelun. Hallinnointipalveluun kuuluvat rahaston perustamiseen liittyvä konsultointi, jäsentietojen ylläpito ja rahasto-osuuksien maksaminen, rahaston kirjanpito, jäsenten neuvontapalvelu sekä luottamuselinten kokous-, sihteeri- ja neuvontapalvelut.

Innova Eläkepalvelut tarjoaa yrityksille asiantuntevaa palvelua eläketurvan järjestämisessä ja eläkekustannusten raportoinnissa. Palvelu vertailee eri eläkejärjestelyvaihtoehtoja ja etsii niistä asiakkaalle sopivat ratkaisut. Innova Eläkepalvelut auttaa myös eläkesäätiön tai -kassan perustamisessa ja tarjoaa kaikki säätiöiden ja kassojen tarvitsemat palvelut.

Mandatum Life osti eläke- ja henkilöstörahastopalvelujen liiketoiminnot Silta Oy:ltä vuonna 2011.

Tutustu Innovaan»
www.innova.fi

Yhteistyökumppanit

Mandatum Life palvelee asiakkaitaan oman asiakaspalvelun ja verkkopalvelun lisäksi sisaryhtiönsä If Vahinkovakuutusyhtiön ja Danske Bankin (ent. Sampo Pankki) kautta.

Mandatum Life toimii läheisessä yhteistyössä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kanssa. Kalevan myöntämiä ryhmähenki- ja tapaturmavakuutuksia myydään Ifin kautta yhteistyösopimusten piirissä olevien toimihenkilö- ja palkansaajajärjestöjen jäsenille.

Mandatum Life tekee yhteistyötä myös Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa.

Globaaleista yhtiöistä Mandatum Life toimii yhteistyössä maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin kanssa. Sen osana toimiva iShares on pörssinoteerattujen rahastojen, ETF:ien markkinajohtaja. Yhteistyö mahdollistaa Mandatum Lifen asiakkailleen uraauurtavan tavan sijoittaa iSharesin pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin.
 

               

Yritysvastuu

Yritysvastuu

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu toimintamme kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.

Taloudellinen vastuu luo perustan Mandatum Lifen liiketoiminnalle. Taloudellinen vastuu Mandatum Lifessa tarkoittaa huolehtimista toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa.

Lue yhtiön vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus »

Lue lisää yritysvastuusta »

Teemme yhteistyötä Tukikummit-säätiön kanssa syrjäytymisen ehkäisemiseksi Suomessa.

Lue lisää yritysvastuusta vuosikertomuksestamme

1874–1999

Mandatum Life, entinen Henki-Sampo, perustettiin vuonna 1996 silloiseen vahinkovakuutuskonserni Sampoon. Sammon henkivakuutusliiketoiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1874, jolloin Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö Kaleva perustettiin.

Vuoden 1997 alussa Kalevan eläkevakuutusliiketoiminta siirrettiin juuri perustettuun Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampoon. Henki-Sampo kasvoi nopeasti alan markkinajohtajaksi, kun Henkivakuutusosakeyhtiö Nova ja Henki-Sampo yhdistyivät vuoden 1999 alussa. Nova oli perustettu vuonna 1987, ja yhtiö oli Suomessa uranuurtaja yksilöllisten eläkevakuutusten lisäeläkkeiden osalta. Yhteistyössä Eläke-Varman kanssa se tarjosi yrityksille erityisesti laadukkaita ryhmäeläkevakuutuksia.

2000-2008

Vakuutuskonserni Sampo ja pankkikonserni Leonia yhdistyivät finanssikonserni Sampo-Leoniaksi vuoden 2000 lopussa. Samalla Henki-Sampoon fuusioitiin vuonna 1995 perustettu Leonia Henkivakuutus. Vuonna 2001 Mandatum Pankki liitettiin osaksi Sampo-Leonia-konsernia, ja Björn Wahlroosista tuli Sammon konsernijohtaja. Konsernin nimeksi muutettiin Sampo Oyj.

Merkittävä strategian muutos Henki-Sammossa tapahtui vuonna 2002, kun yhtiö päätti keskittyä sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden myyntiin aikaisemmin päätuotteina olleiden laskuperustekorkoisten eläke- ja sijoitusvakuutusten sijaan. Muutamassa vuodessa Henki-Sampo otti merkittävän aseman sijoitussidonnaisten vakuutusten myynnissä, kun asiakkaat omaksuivat sijoitussidonnaiset vakuutusratkaisut.

Vuonna 2007 Sampo Oyj myi Sampo Pankki -konsernin Danske Bank A/S:lle.

2008–

26.8.2008 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo muutti nimensä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöksi. Nimenvaihdokseen liittyi merkittävä strategiamuutos, kun perinteisen henkivakuutustoiminnan rinnalle päätettiin perustaa vahvaksi toiseksi kivijalaksi vakuutuksellinen Varainhoito. Markkinointinimeksi yhtiölle tuli Mandatum Life, ja uusi strategia kiteytettiin muotoon "Rahat ja henki".

Vuonna 2011 Mandatum Life osti Silta Oy:n Eläke- ja henkilöstörahastopalvelujen liiketoiminnot, jotka aloittivat Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy:nä 1.7.2011. Yhtiö on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön tytäryhtiö. Innovan asiakkaita ovat henkilöstörahastot, yritykset sekä eläkesäätiöt ja -kassat.

Mandatum Lifen toimitusjohtajana on vuodesta 2001 toiminut Petri Niemisvirta.

 

Kaleva jatkaa edelleen toimintaansa keskinäisenä yhtiönä läheisessä yhteistyössä Sammon kanssa, mutta ei kuulu Sampo-konserniin. Yhtiö on yhteistyössä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa erikoistunut vakuuttamaan ammattiliittojen ja toimihenkilöjärjestöjen jäseniä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja on Timo Laitinen.

Sponsorointi

Mandatum Life sponsoroi vuosittain päätettäviä kulttuuri- ja urheilumuotoja sekä lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Tuemme myös koulutustoimintaa ja olemme mukana erilaisilla messuilla sekä seminaareissa. Käsittelemme sponsorointihakemukset kolmen kuukauden välein. Voit lähettää sponsorointihakemuksen osoitteeseen markkinointi@mandatumlife.fi.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä

Tilaa Sijoittajakirje

Missä mennään? Pidä itsesi ajan tasalla markkinoiden menosta.