Syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus – näihin vakaviin sairauksiin suomalaiset oikeasti sairastuvat

Joka viides työikäinen sairastuu vakavasti1 aktiivisessa elämänvaiheessa2, mutta silti useimpien mielestä moni näistä sairauksista kuulostaa kaukaiselta.

Kuva: Unsplash, Annie Spratt

IARC:n arvioiden mukaan kaikkiaan syöpään sairastui maailmanlaajuisesti 19,2 miljoonaa ihmistä vuonna 2020, ja syöpään kuoli 10 miljoonaa ihmistä. Varsinkin rintasyöpä on yleistynyt korkean tulotason maissa, kun uusia tapauksia verrataan väestön määrään. Sairauksien ilmaantuvuus kasvaa vääjäämättä kuitenkin myös väestön ikääntyessä. Kaikkiaan yksi kolmesta sairastuu syöpään, ja Suomessakin noin 30 000 ihmistä vuositasolla. Syöpään sairastuneista kuitenkin lähes kaksi kolmesta parantuu. Kaikkeen ei voi vaikuttaa, mutta varautua voi. 

Osuuko se kohdallesi?

Niin syövän kuin muidenkin sairauksien kohdalla on mahdotonta ennustaa, kenen kohdalle huono arpa osuu.

Sydäninfarktin saa noin 25 000 suomalaista vuosittain. Riski saada sydäninfarkti on suurempi miehillä kuin naisilla. Riskitekijöihin lukeutuu muun muassa tupakointi ja perinnölliset tekijät, mutta myös terveellisillä elämäntavoilla on vaikutusta.

Sydäninfarktin saa noin 25 000 suomalaista vuosittain.

 

Vaikka sydäninfarktin riskitekijöitä voi vähentää omilla valinnoilla, niihin kaikkiin ei voi itse vaikuttaa. Perintötekijät tulevat annettuna eikä niitä voi ennustaa tai estää. Kolesterolia alentava ruokavalio ja verenpaineen huolellinen hoito ovat ehkäiseviä hoitokeinoja sairaudelle. Pikainen hoitoon pääsy parantaa ennustetta, mutta sydäninfarktista toipuminen edellyttää myös omien elämäntapojen tarkastamista.

Listan kolmas pirulainen – aivohalvaus.

Aivohalvaukseen3 sairastuu Suomessa noin 24 000 henkeä vuosittain ja heistä viidesosa on työikäisiä. Tähänkin sairauteen voi yrittää vaikuttaa esimerkiksi tupakoinnin lopettamisella ja välttämällä ylipainoa, mutta myös perintötekijät ja korkea ikä lisäävät sairastumisen riskiä. Jopa joka neljänneksen aivohalvauksen syy jää epäselväksi eikä selviä tutkimuksissa. Nuorilla aivohalvaus on harvinaisempaa, mutta heidän kohdallansa syy jää useimmin selittämättömäksi.

Suomessa aivoinfarktien, kuten monien muidenkin sairauksien, hoito on huipputasoa. Oli sairaus kuitenkin mikä tahansa, toipuminen vie oman aikansa. Kuntoutus aloitetaan lähes aina jo sairaalassa, mutta se voi jatkua pitkään vielä kotiin pääsyn jälkeen ja pitkittää työhön paluuta.

Kun sairastuminen osuu aktiivisimpaan elämän vaiheeseen, voi se tuntua entistäkin vaikeammalta. On perhe, koti ja työura, joihin oli ajatellut panostavansa. Yhtäkkiä kun kaikki nämä laitetaan tauolle, menee monet suunnitelmat uusiksi. Sairastumisen jälkeen moni varmasti toivoo pikaista paluuta aktiiviseen elämään ja helpotusta arkeen.

Yksi varautumisen keino lisää

Kuinka moni loppujen lopuksi edes miettii sairastumista?

Ajatellaan, että helpointa on olla miettimättä asiaa, joka tuskin koskettaa itseään. Varsinkin jos siihen ei voi vaikuttaa. Moniin riskeihin varaudutaan vakuutuksilla: esimerkiksi auto- ja kotivakuutukset ovat lähes kaikille arkipäivää. Vaikka vakuutukset eivät pienennä vahinkojen, tapaturmien tai sairastumisen riskiä, voivat ne lisätä mielenrauhaa.

Vakavan sairauden turva on keino varautua sairauden aiheuttamaan tulonmenetykseen taloudellisesti. Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus heti lääkärin tekemän diagnoosin jälkeen ja korvauksen saa käyttää haluamallaan tavalla. Korvaukseen oikeuttavia vakavia sairauksia ja toimenpiteitä ovat vakuutusehdoissa määritellyt syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus, munuaisten vajaatoiminta, MS-tauti, sepelvaltimon ohitusleikkaus ja elin- tai luuydinsiirto.

Jos sairastuminen osuu juuri sinun kohdallesi, on sinulla oikeus sairausajan palkkaan tietyn ajan, jonka jälkeen palkka vaihtuu Kelan sairauspäivärahaksi. Tulot voivat tippua odotettua enemmän, mutta menot harvoin laskevat samaa tahtia. Vakavan sairauden turvalla voi varautua töistä poissaolosta aiheutuvaan toimeentulokatkokseen. Verottoman kertakorvauksen voi käyttää mihin itse haluaa eikä se ole sidottu esimerkiksi sairauden hoitoon. Vaikeita tilanteita helpottaa, jos taloudellista tilannetta ei tarvitse murehtia, sillä terveiden elämäntapojen lisäksi pahimman varalle voi varautua myös taloudellisesti.

Raha ei paranna sairautta, mutta helpottaa sairauden keskellä. Sairaus voi olla pikaisesti ohi tai kestää pitkään. Vakavan sairauden turva luo turvaa niin sairauden alkuvaiheeseen, toipumiseen kuin arkeen palaamiseen.

1Tässä yhteydessä vakavalla sairaudella tarkoitetaan syöpää, sydäninfarktia, aivohalvausta, munuaisten vajaatoimintaa, MS-tautia, sepelvaltimon ohitusleikkausta ja elin- tai luuydinsiirtoa.

2Joka viides suomalainen sairastuu vakavasti syöpään, sydäninfarktiin, sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen 65 ikävuoteen mennessä (lähteet: Suomen Syöpärekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos FINRISKI-laskuri).

3Aivohalvaus korvataan Vakavan sairauden turvan ehdojen mukaan, kun aivoverenvuotoon tai aivoverisuonitukokseen liittyvä aivohalvaus aiheuttaa pysyvän neurologisen haitan - vähintään haittaluokan 6 mukainen pysyvä haitta.

Vakavan sairauden turva
  • Vakavan sairauden turva on veroton kertakorvaus, jonka saat heti lääkärin tekemän diagnoosin jälkeen.

  • Korvaukseen oikeuttavia sairauksia ja toimenpiteitä ovat syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus, munuaisten vajaatoiminta, MS-tauti, sepelvaltimon ohitusleikkaus ja elin- tai luuydinsiirto.

  • Kun ajateltavaa on paljon, yksinkertainen ja selkeä kertakorvaus vähentää huolia, jolloin voit keskittyä tärkeimpään eli paranemiseen.

  • Vakavan sairauden yllättäessä on tärkeää saada parasta mahdollista hoitoa nopeasti. Vakavan sairauden turva tekee siitä myös taloudellisesti mahdollista.

  • Vakavan sairauden turva korvaa sairastumisen, mutta se ei ole henkivakuutus. Sinulla voi olla molemmat. Turva on osa Mandatumin Optimi-vakuutusta, johon voit valita haluamasi turvat.

  • Korvaussumman suositellaan vastaavan vuoden tulonmenetyksiä. Voit halutessasi muuttaa summaa. Korvaussumma voi olla enintään 100 000 euroa.

  • Saat käyttää korvauksen kuten haluat. Vakavan sairauden turva ei ole siis hoitokuluvakuutus, jossa korvauksen saa hoidosta aiheutuneita kuluja vastaan.

  • Vakuutuksesta saamasi kertakorvaus ei vähennä muita saamiasi korvauksia.

  • Vakuutus myönnetään Suomessa vakituisesti asuville 20–64-vuotiaille. Turva tulee voimaan 90 päivän kuluttua sen ottamisesta ja päättyy, kun sinulle on maksettu korvaus tai viimeistään täyttäessäsi 65 vuotta.

 

Lue lisää Vakavan sairauden turvasta