Viikkokatsaus: Millaisin odotuksin lähdetään seuraavaan tuloskauteen?

Markkinakatsaus

Lapsen syntymä edessä? Henkivakuutus on perheelle tärkeä turva

Arjen riskit

Viikkokatsaus: Millaisin odotuksin lähdetään seuraavaan tuloskauteen?

Koronaviruspelot levisivät jälleen markkinoille ja osake- ja korkomarkkina oli laskussa. Millaisin odotuksin lähdetään seuraavaan tuloskauteen? Nämä ja muut ajankohtaiset kysymykset markkinoista vastauksineen.

Viikkokatsaus highlight.jpg

Osakemarkkina laski viime viikolla ja myös markkinakorot olivat laskussa. Mistä tämä kehitys johtui?

Tilanne markkinoilla on nyt kaksijakoinen. Euroopassa ja Aasiassa tilanne kirkastuu: esimerkiksi Euroopassa kesäkuun ostopäällikköindeksit (PMI) ylittivät selvästi odotukset. Mieliala markkinoilla on kuitenkin muuttunut varovaisempaan suuntaan, koska koronavirustilanne heikkenee yhä Yhdysvalloissa.

Uusien tartuntojen päiväkasvu Yhdysvalloissa nousi 40 000 viime viikolla. Tämä on suurin luku sitten epidemian puhkeaminen maaliskuussa. Tartuntojen määrä kasvaa erityisesti Floridassa, Texasissa ja Kaliforniassa. Talouskehityksen ja sijoitusmarkkinoiden kannalta ratkaisevaa on, alkavatko maan osavaltiot ottamaan uusia rajoitustoimia jälleen käyttöön.

Euroopassa julkaistut ostopäällikköindeksit näyttäisivät, että taloudesta toipuminen olisi V-mallin mukaista. Onko toipuminen todella näin nopeaa?

Ostopäällikköindeksiä pidetään talouskehitystä hyvin ennakoivana mittarina. Indeksi tehdään kyselytutkimuksella ostopäälliköille, jotka vastaavat muun muassa uusiin tilauksiin, tuotannon tasoon ja työllisyystilanteeseen liittyviin kysymyksiin.

Euroopan maiden kesäkuun ostopäällikköindeksit (PMI) ylittivät selvästi odotukset, joten niiden perusteella voidaan sanoa, talousaktiviteetin toipuminen on Euroopassa odotettua nopeampaa. Euroalueen yhdistetty PMI nousi 47,5 edelliskuukauden tasolta 43,0. Myös Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian PMI:t ylittivät myös odotukset. Ranskassa indeksiluku ylitti kasvavan talousaktiviteetin rajan ollen 51,3.

Ostopäällikköindeksit osoittavat talouden elpymistä ”V”-mallin mukaisesti. Nähtäväksi kuitenkin jää, johtuuko talousaktiviteetin nopea toipuminen koronapandemian aikaisesta patoutuneesta kysynnästä vai jäävätkö indeksit lopulta alhaisemmalle tasolle kuin ennen koronakriisiä.

Koronaepidemian yhtiökohtaisista vaikutuksista saadaan lisää tietoa seuraavien viikkojen aikana, koska toisen neljänneksen tuloskausi alkaa. Millaisia tietoja odotetaan?

Yhdysvalloissa tulosten odotetaan supistuvan 45 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kolmannen ja neljännen neljänneksen osalta odotetaan tuloskasvun olevan edelleen negatiivinen, mutta toipuvan heijastaen parantunutta talouden aktiviteettitasoa.

On mielenkiintoista nähdä, mitä yritykset viestivät omista tuloksistaan, ja ennen kaikkea työllisyystilanteesta ja tulevaisuudennäkymistään. Yhdysvalloissa talous on hyvin riippuvainen kotimaisesta kulutuksesta, joten yritysten antama indikaatio työllisyystilanteen kehityksestä on yksi tärkeä seurattava teema.

Osakemarkkinoiden kehitys seuraa muutoksia tulosennusteissa pikemmin kuin yritysten absoluuttista tuloskehitystä. Miten tulosennusteet ovat kehittyneet juuri ennen tuloskauden alkua?

Viimeisten viikkojen aikana yritysten tulosennusteita ei ole enää laskettu maailmanlaajuisesti katsoen. Tämä kuvastaa ennen kaikkea sitä, että tulosennusteiden osumatarkkuus on parantunut, kun koronaepidemian vaikutuksista yritysten toimintaa aletaan ymmärtää paremmin. Tämän pitäisi vähentää hintaheiluntaa ja antaa osakemarkkinalle vankemman jalansijan syksyyn mentäessä, ellei liiketoimintarajoituksia jouduta ottamaan uudelleen käyttöön.

 

Viikkokatsaus jää kesätauolle ja palaa taas elokuussa.