Viikkokatsaus: Kiihtyykö elvytys Yhdysvalloissa ja Euroopassa?

Markkinakatsaus

Mitä vakuutuksia yrityksesi oikeasti tarvitsee?

Yrittäjyys

Viikkokatsaus: Kiihtyykö elvytys Yhdysvalloissa ja Euroopassa?

Miten tulosennusteet ovat kehittyneet ennen tuloskauden alkua? Entä millaisia spekulaatioita on teknologiaosakkeiden laskun taustalla? Nämä ja muut ajankohtaiset kysymykset markkinoista vastauksineen.

Viikkokatsaus highlight.jpg

Yhdysvaltain keskuspankin syyskuinen kokous avasi sijoittajille keskuspankin strategiamuutosta käytännössä. Miksi kokous oli pettymys osakemarkkinoille?

Elokuussa Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti muutoksista keskuspankin pitkäaikaisiin rahapoliittisiin tavoitteisiin.  Ensimmäinen FEDin ilmoittama muutos koski Yhdysvaltojen inflaatiotavoitetta. Tavoitetta tarkistettiin siten, että aikaisemman tiukan kahden prosentin tavoitteen sijasta tullaan tavoittelemaan kahden prosentin inflaatiota ”yli ajan”, eli inflaatio voi väliaikaisesti ylittää tai alittaa tavoitteen.

Keskuspankin viime viikolla pidetyn korkokokouksen odotettiin avaavan sijoittajille keskuspankin strategiamuutosta käytännössä esimerkiksi siten, että keskuspankki olisi ollut valmis elvytystoimenpiteiden lisäämiseen. FEDin halukkuus lisätoimenpiteisiin vaikutti kuitenkin vähäiseltä, ja tämä oli pettymys osakemarkkinoille.

Pääjohtaja Powell oli aiempaa optimistisempi talouden toipumisesta. Keskuspankki nosti arvioitaan talouskasvusta, työllisyyden kehityksestä ja inflaatiosta.

Lisäksi keskuspankki ilmoitit pitävänsä ohjauskoron nollassa, kunnes taloudessa on täystyöllisyys ja talouskasvu hyvällä mallilla. Tämä viesti vastasi hyvin tämänhetkistä markkinahinnoittelua.

 

Yhdysvalloissa on seurattu FEDin lisäksi tarkasti yksityisen kulutuksen muutosta. Miten kasvanut työttömyys on vaikuttanut kulutukseen?

Yhdysvaltojen taloutta ylläpitävät erityisesti yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit.  

Koronapandemian vuoksi työttömiksi ovat tänä vuonna jääneet ennen kaikkea matalapalkka-alojen työntekijät, joiden vaikutus kokonaiskulutukseen on keskiluokkaa ja hyvätuloisia vähäisempi. Lisäksi työttömyysetuuksia kasvatettiin väliaikaisesti koronan vuoksi, minkä takia matalapalkka-aloilla työskentelevät ihmiset ovat saattaneet saada jopa enemmän työttömyysetuuksia kuin mitä he aiemmin saivat palkkaa. Uusi työttömyysetuuksia koskeva tukipaketti kaatui kongressissa. On epätodennäköistä, että uutta pakettia sorvattaisiin enää ennen marraskuun alun vaaleja.

Hyvätuloiset ovat puolestaan kärsineet taloudellisesti vähemmän, mutta heidän kulutuksensa on suuntautunut eri asioihin kuin ennen pandemiaa. Matkailun ja ravintoloiden sijaan rahaa on käytetty esimerkiksi viihteeseen verkon kautta tai verkko-ostoksiin.

 

Viime viikolla kuultiin myös EKP:n edustajilta markkinoiden kannalta rohkaisevia lausuntoja. Millaisia ne olivat?

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Lagarden mukaan vahvistunut euro on osittain kumonnut keskuspankin elvytystoimien vaikutuksia. Suomen Pankin pääjohtaja Rehnin mukaan euroalueen inflaatio on vakiintunut alhaiselle tasolle, eikä vastaa keskuspankin tavoitetta. Mitä nämä lausunnot voisivat käytännössä mahdollistaa?

EKP voisi olla valmis tarkistamaan käytössä olevia elvytyskeinoja, esimerkiksi osto-ohjelmiaan. Jos EKP haluaisi puskea inflaatiota lähemmäs tavoitetasoa, se voisi tarkoittaa myös jonkinlaista lisäelvytystä. Markkinoilla spekuloitiin, voisiko tämä tarkoittaa esimerkiksi olemassa olevien osto-ohjelmien mitoitusta ja niiden jatkamista pidempään. Elvytystä ei siis olla ainakaan vähentämässä.

Teknologiaosakkeiden hurjasta noususta loppui syksyllä puhti. Millaisia markkinaspekulaatiota kurssiliikkeen taustalla on ollut?

USA:n teknologiayhtiöt ovat olleet kuumimpia sijoituskohteita tänä vuonna. Teknologiasektorin pitkään jatkunut vahva veto jopa kiihtyi koronapandemian aikana. Teknologiasektori on johtanut markkinanousua maaliskuun pohjista ja teknologiaindeksi Nasdaq oli ennen markkinalaskua teknisesti katsoen yliostettu.

Yksi mahdollinen syy kurssiliikkeeseen on se, että yksittäiset suuret toimijat ovat purkaneet omistuksiaan, erityisesti optiomarkkinassa.

Myös kolmas kvartaali lähestyy loppuaan, joten syyskyyn loppua kohden monet eläkesäätiöt ja -yhtiöt tasapainottavat salkkujaan. Ne keventävät salkustaan hurjasti noussutta teknologiasektoria sijoitusstrategioidensa mukaisesti.

Yksi mahdollinen selitys on myös se, että syyskuun optiot erääntyivät viime viikolla. Monet sijoittajat ovat voineet sulkea positioitaan, eivätkä ole jatkaneet joulukuussa erääntyviin osakeoptioihin.  

Osakeriskipreemio on laskenut kevään hyvin korkeilta tasoilta. Onko nyt odotettavissa hengähdystaukoa osakkeiden kurssikehityksessä?

Osakeriskipreemio tarkoittaa sijoittajan saamaa lisätuottoa siitä, että hän sijoittaa riskipitoisille osakemarkkinoille sen sijaan että hän laittaisi rahansa riskittömiin kohteisiin. Osakemarkkinoiden riskipreemio eli osakeriskin kantamisesta saatava odotettu tuotto on kevään ja kesän kurssinousun myötä maltillistunut.

Historiallisessa mittakaavassa riskipreemio on kuitenkin edelleen kohtuullisella tasolla. Maltillistunut riskipreemio antaa aihetta varovaisuuteen lyhyellä aikavälillä, vaikka tulosennusteiden kehitys on edelleen suotuisaa. Lyhyellä aikavälillä osakemarkkinoiden kehitys seuraa muutoksia tulosennusteissa pikemmin kuin yritysten absoluuttista tuloskehitystä.