Viikkokatsaus: Miksi yritysten luottamus on palannut kriisiä edeltävälle tasolle, entä miten tuloskausi lopulta sujui?

Markkinakatsaus

Yrittäjä, tämän takia sijoittaminen kannattaa aloittaa nyt

Varainhoito

Viikkokatsaus: Miksi yritysten luottamus on palannut kriisiä edeltävälle tasolle, entä miten tuloskausi lopulta sujui?

Miten koronakriisi vaikutti yritysten Q2-tuloksiin? Miten Yhdysvaltain verkkaisesti kohoava työllisyys vaikuttaa yritysten tilanteeseen? Kesän aikana dollari on heikentynyt suhteessa muihin valuuttoihin ja kullan hinta on noussut. Mistä tämä johtuu? Nämä ja muut ajankohtaiset kysymykset markkinoista vastauksineen.

Viikkokatsaus highlight.jpg

Valtaosa yrityksistä on raportoinut toisen vuosineljänneksen tuloksensa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Miten koronakriisi vaikutti tuloksiin?

Yritykset näyttävät kärsineen koronan vaikutuksista odotettua vähemmän. Yhdysvalloissa ja Euroopassa valtaosa yrityksistä on julkaissut tulosraporttinsa, ja vaikka niiden tulokset ovat supistuneet koronakriisin vuoksi, on negatiivinen vaikutus ollut vähäisempi kuin mitä etukäteen odotettiin.

Yhdysvalloissa lähes 90 prosenttia yhtiöistä on raportoinut tuloksensa ja niistä jopa 84 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Yritysten liikevaihdot ovat supistuneet -11 prosenttia ja tulokset puolestaan -9 prosenttia, mikä on merkittävästi vähemmän kuin ennakkoon odotettiin.

Tuloksissa on isoja sektorikohtaisia eroja. Tulokset ovat supistuneet eniten odotetusti energia- ja raaka-ainesektorilla sekä pankeilla ja teollisuudessa. Pankkien tulokset ovat kuitenkin olleet odotuksia vahvempia hyvien trading-tuottojen myötä.

Euroopassa jo yli 75 prosenttia yhtiöistä raportoinut Q2-tuloksensa. Täällä tilanne on samanlainen kuin Yhdysvalloissa, sillä yli 60 prosenttia raportoineista yhtiöistä on ylittänyt analyytikoiden odotukset.

Euroopassa raportoineiden yritysten liikevaihdot ovat supistuneet -25 prosenttia ja tulokset ovat puolestaan -19 prosenttia. Tulokset ovat supistuneet eniten energia- ja raaka-ainesektorilla sekä teollisuudessa.

 

Tuloskauden alussa odotuksissa oli jopa -40 prosentin tulosromahdus. Mitkä asiat vaikuttuivat odotettua parempaan tuloskehitykseen ja miten tämä vaikuttaa Q3-tuloskauden ennusteisiin?

Tähän on monia syitä. Yrityksissä on onnistuttu sopeuttamaan toimintoja vallitsevaan tilanteeseen ja  on tehty kululeikkauksia.  Toisekseen kysyntä ei ole heikentynyt niin paljon kuin etukäteen pelättiin, ja esimerkiksi kesä-heinäkuussa nähtiin kysynnästä selvää piristymistä. Tulosennusteet ovatkin tällä hetkellä nousussa odotuksia paremmin sujuneen tuloskauden myötä.

Yritysten luottamus on palannut kriisiä edeltävälle tasolle, mutta kuluttajaluottamus taas ei. Miten Yhdysvaltojen verkkaisesti kohoava työllisyys vaikuttaa yritysten tilanteeseen?

USA:ssa verkkaisesti koheneva työllisyys on kysymysmerkki kuluttajakysynnän kannalta. Perjantaina julkaistujen virallisten työllisyyslukujen mukaan heinäkuussa työttömyysaste laski 0,9 prosenttia ollen 10,5 prosenttia ja työttömien määrä laski 1,4 miljoonalla.

Tähän asti tilannetta on auttanut Yhdysvaltojen elvytyspakettiin sisältyvät työttömyyskorvaukset, jotka ovat olleet matalapalkka-aloilla osittain jopa aiempaa palkkaa korkeampia. Yhdysvalloissa talous on hyvin riippuvainen kotimaisesta kulutuksesta, sillä jopa noin 70 prosenttia bruttokansantuotteesta syntyy yksityisestä kulutuksesta. Tämän vuoksi sen ylläpitäminen on Yhdysvaltojen talouden kannalta olennaista.

Keväällä päätetyt korotetut työttömyyskorvaukset päättyivät heinäkuun lopussa ja tällä viikolla Kongressissa väännetään kättä työttömyyskorvausohjelman jatkosta. Republikaanit ovat ehdottaneet 1 000 miljardin dollarin elvytyspakettia, joka laskisi ylimääräisten työttömyyskorvausten tasoa merkittävästi. Demokraatit ajavat uutta 3 500 miljardin dollarin elvytyspakettia, joka mm. säilyttäisi työttömyyskorvausten tason.

Onko korkea työttömyysaste vaikuttanut asuntolainojen maksuhäiriöiden määrään?

Korkea työttömyys ei ole toistaiseksi heijastunut asuntomarkkinaan kuten aiemmissa taantumissa. Yhdysvalloissa työttömyysaste ja asuntolainojen maksuhäiriöiden välillä on ollut historiallisesti erittäin vahva korrelaatio.

Maksuhäiriöiden määrä ei kuitenkaan ole vielä kasvanut työttömyysasteen kanssa, kuten aiemmin on tapahtunut. Kulutuskysynnän pitkäsikaisen kehityksen kannalta on ratkaisevaa, reagoiko maksuhäiriöt viiveellä vai olisiko tällä kertaa mahdollista, että toteutuneiden tukitoimenpiteiden johdosta työttömyys ei vaikuttaisi asuntomarkkinoihin yhtä voimakkaasti kuin aiemmin.

 

Kesän aikana dollari on heikentynyt suhteessa muihin valuuttoihin ja kullan hinta on noussut. Mistä tämä johtuu?

Dollaria heikentää korkoeron supistuminen suhteessa muihin alueisiin ja odotukset keskuspankin ohjauskoron pysymisestä alhaisena pitkään. Dollarin heikentymiseen vaikuttaa myös USA:n ja Kiinan välit, jotka ovat kiristyneet kauppasodan, koronaviruksen ja Hong Kongin tilanteen vuoksi.

Kullan hinta on  noussut kesän aikana. Se taas heijastaa keskuspankkien aktiivisia toimia, jonka seurauksena rahan määrä taloudessa on kasvanut nopeasti. Lisäksi dollarin heikkeneminen on vaikuttanut kullan hintakehitykseen.