Viikkokatsaus: Trumpin ja Twitterin sanasota, USA:n työttömyyslukujen vaikutus kulutukseen ja asuntomarkkinaan

Markkinakatsaus

Sukupolvenvaihdos kriisin keskellä

Prosessit

Viikkokatsaus: Trumpin ja Twitterin sanasota, USA:n työttömyyslukujen vaikutus kulutukseen ja asuntomarkkinaan

Onko Yhdysvaltojen historiallisen korkea työttömyys lisännyt asuntolainojen maksuhäiriöiden määrää? Vaikuttiko Trumpin ja Twitterin sanasota teknologia- ja yhteisöpalveluyhtiöiden kurssikehitykseen? Mitä tällä viikolla kannattaa seurata? Nämä ja muut ajankohtaiset kysymykset markkinoista vastauksineen.
magazine-main

Yhdysvalloissa pelätään, että historiallisen korkea työttömyys lisää asuntolainojen maksuhäiriöiden määrää. Onko näin käynyt?

Yhdysvalloissa työttömyysasteen ja asuntolainojen maksuhäiriöiden välillä on ollut historiallisesti erittäin vahva korrelaatio. Nyt kun työttömyys on noussut korkealle tasolle, odotetaan myös maksuhäiriöiden kääntyvän negatiiviseen suuntaan.

Maksuhäiriöiden määrä ei kuitenkaan ole vielä kasvanut työttömyysasteen kanssa, kuten aiemmin on tapahtunut. Nyt odotetaan, reagoivatko maksuhäiriöt viiveellä vai olisiko tällä kertaa mahdollista, että työttömyys kestäisi lyhyemmän aikaa, eikä se vaikuttaisi asuntomarkkinoihin yhtä voimakkaasti kuin aiemmin.

Miten työttömyys on vaikuttanut kulutukseen Yhdysvalloissa?

Yksityinen kulutus laski maaliskuussa -6,9 % verrattuna helmikuuhun ja huhtikuussa -13,6 % verrattuna maaliskuuhun.

Keskeinen kysymys on, missä määrin yksityinen kulutus toipuu koronashokista. Oletus on se, ettei kulutus toivu kriisiä edeltävälle tasolle Yhdysvalloissa vielä hetkeen, vaikka rajoituksia puretaankin. Heikkenemistä kulutuksessa ei myöskään ole odotettavissa, ellei tartuntatilanne eskaloidu ja rajoituksia aseteta uudelleen.

Yhdysvalloissa on kasvatettu väliaikaisten työttömyyskorvausten suuruutta. Miten tämä vaikuttaa yksityiseen kulutukseen?

Työttömyyskorvaukset tukevat yksityistä kulutusta USA:ssa. Voimakkaasti noussut työttömyysaste ei välttämättä heijastu yksityiseen kulutukseen yhtä voimakkaasti kuin aiempien taantumien perusteella voisi olettaa. Työttömyysetuuksia on väliaikaisesti kasvatettu, minkä takia matalapalkka-aloilla työskentelevät ihmiset saattavat saada jopa enemmän työttömyysetuuksia kuin aiemmin saivat palkkaa. Tyypillisesti matalapalkka-aloilla työskentelevien tulot suuntautuvat pääasiassa kulutukseen.

Vaikutus kulutukseen riippuu kuitenkin myös säästämisasteesta. Jos ihmiset varautuvat heikompaan taloustilanteeseen lisäämällä säästämistä, on se pois yksityisesti kulutuksesta.

Miltä tilanne näyttää osakemarkkinoilla? Teknologia- ja yhteisöpalveluyhtiöt ovat menestyneet hyvin. Viime viikolla Twitter teki muutoksen, jossa se lisäsi faktantarkistuksessaan Trumpin viesteihin omia merkintöjään. Vaikuttiko tämä kyseisten yritysten kurssikehitykseen?

S&P 500 -indeksin tuotto tänä vuonna on ollut -4,9 %. Viisi suurinta yhtiötä (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet eli Google ja Facebook) ovat myötävaikuttaneet osakemarkkinan nousuun yhteensä +2,8 % ja loppujen 495 yhtiöiden yhteenlaskettu kehitys on -7,7 %.

Teknologiaosakkeet ovat siis pärjänneet hyvin, mutta viime viikkoina tilanne on muuttunut. Yksi taustatekijä on huoli siitä, että Trumpin sanasota Twitterin kanssa johtaa rajoituksiin sosiaalisen median yhtiöiden liiketoiminnassa. Presidentti Trump antoi viime viikolla presidentin asetuksen, jonka perusteella viestintään liittyviä vastuita säätelevän lain pykälän 230 muuttamista on ryhdyttävä selvittämään. Tämä muuttaisi yhteisöpalveluyhtiöiden asemaa julkaisualustana. Todennäköisesti asiasta ei kuitenkaan voi lain mukaan säätää presidentin asetuksella.

Viime viikon aikana on kuitenkin ollut nähtävissä merkkejä syklisten toimialojen osakkeiden piristymisestä. Myös arvo-osakkeet, jotka niin ikään ovat alisuoriutuneet tänä vuonna, tuottivat viime viikolla paremmin kuin niin sanotut kasvuosakkeet. Arvo-osakkeissa painottuvat pankit ja rahoitussektori.

USA:n ja Kiinan välit ovat yhä kiristyneet. Miten Kiinan asettaman Hong Kongia koskevan turvallisuuslain hyväksyminen vaikutti tilanteeseen?

Tilanne ei näyttänyt lientymisen merkkejä viime viikolla. Yhdysvallat on esittänyt kevään aikana Kiinaa kohtaan syytöksiä sekä koronavirukseen liittyvästä peittelystä että koronaviruspandemian leviämisestä. Kiina on kieltänyt syytökset useaan otteeseen.

Lisäksi suhteita hiertää kauppaneuvottelut ja Hong Kongin tilanne. Myös Taiwanin tilanne saattaa nousta jälleen kipupisteeksi maiden välillä.

Kiinan kansankongressi hyväksyi viime viikolla kiistellyn turvallisuuslain, joka muun muassa rajoittaisi Hong Kongin opposition toimintaa kieltämällä kiihotuksen, irtautumispyrkimyksen ja vallankumouksellisen toiminnan Kiinan keskusvaltaa vastaan. Kiinan suunnitelmat ovat jo lietsoneet protesteja Hong Kongissa ja markkinoiden pelkona on viime vuotta vastaavat levottomuudet.

Kiina pitää tätä puhtaasti sisäpoliittisena asiana. Useat länsimaat ovat vedonneet lain säätämistä vastaan. USA on todennut, ettei se enää pidä Hong Kongia autonomisena alueena. Seurauksena Hong Kong saattaa menettää sille autonomisen asemansa perusteella myönnetyt kauppaedut USA:n kanssa.

Miten EU:n komission ehdotus 750 miljardin elvytysrahastosta etenee. Voidaanko ratkaisua odottaa pian?

Komission ehdotus muistuttaa läheisesti Saksan ja Ranskan aiemmin tekemää ehdotusta. Hollanti, Itävalta, Tanska ja Ruotsi ovat suhtautuneet varauksella suoriin tukiin ja sen sijaan suosisivat lainaperusteista tukea. Nelikko on kuitenkin ilmaissut halukkuudestaan neuvotella tuesta.

Lähiviikkoina nähdään, millaiseksi tuki lopulta muotoutuu. Tukea ei jaeta vuonna 2020, vaan se jaettaisiin koronaviruksista kärsineille alueille ja toimialoille osana EU:n vuotuista budjettia vuonna 2021.

Mitä uutisia tällä viikolla kannattaa seurata? Tulossa on ainakin Euroopan keskuspankin johtokunnan kokous. Lisäksi tilanne Yhdysvalloissa on jännittynyt.

Tällä viikolla kannattaa seurata Yhdysvaltain tilannetta kokonaisuudessaan. Poliisiväkivallan aiheuttamat mielenosoitukset ovat jatkuneet ja laajentuneet. Koronapandemian kanssa kipuilevasta taloudesta saadaan torstaina myös toukokuun työllisyysraportin uusimmat luvut.

Tällä viikolla Euroopan keskuspankin odotetaan kasvattavan pandemian myötä aloitettua osto-ohjelman (PEPP) kokoa ja jatkavan osto-ohjelmaa vuoteen 2021. Nykyisellään ohjelman on ilmoitettu kestävän syksyyn asti.

Lisäksi on spekuloitu, että Euroopan keskuspankki sisällyttäisi osto-ohjelmaan myös korkeamman riskin high yield -lainoja. Pääjohtaja Lagarde on korostanut keskuspankin toimivan joustavasti ja on vihjaillut keskuspankin voivan ostaa tarvittaessa myös high yield -lainoja. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa keskuspankki on sisällyttänyt high yield -lainoja osto-ohjelmaansa, ja myös EKP:n odotetaan ottavan ne ostoslistalleen tämän viikon kokouksen jälkeen.