Viikkokatsaus: Millaisin odotuksin lähdetään seuraavaan tuloskauteen?

Markkinakatsaus

Lapsen syntymä edessä? Henkivakuutus on perheelle tärkeä turva

Arjen riskit

Yrittäjä, tämän takia sijoittaminen kannattaa aloittaa nyt

Monella yrittäjällä on ylimääräistä varallisuutta sijoitettavaksi. Suomalaiset ovat perinteisesti varovaisia sijoittajia, mutta kun pankkitileiltä saatavat korot ovat laskeneet nollaan tai kääntyneet jopa negatiivisiksi, on yrittäjänkin viimeistään nyt alettava etsimään varoilleen parempia sijoituskohteita.
2734471.jpg
Kuvat: Tomi Parkkonen

Monelle pk-yrittäjälle kertyy sekä omalle että yrityksen tilille ylimääräistä rahaa, kun yritys tuottaa hyvin.

”Suomen talouden vaikeasta tilanteesta puhutaan paljon, mutta Suomessa on paljon yrityksiä, joilla menee todella hyvin. Yrittäjät vaurastuvat, mutta monet voisivat vaurastua vielä nopeamminkin. Pahimmassa tapauksessa kovalla työllä hankittu varallisuus alkaa sulaa käsiin, kun sen sijoittamista ei ole mietitty”, Mandatum Lifen yritysmyynnin johtaja Lasse Alvesalo sanoo.

Minne, jos ei pankkiin?

Korot ovat olleet jo pitkään hyvin matalalla tasolla. Tämän vuoksi pankkitileiltä, edes talletustileiltä, ei juuri enää saa korkotuottoa.

Viime vuonna pankit alkoivat ensimmäisen kerran periä negatiivista korkoa tilille talletetuista varoista. Tuoton sijaan yrittäjä voi siis jopa joutua maksamaan siitä, että säilyttää rahojaan pankissa.

”Matala korkotaso on esimerkiksi asuntovelalliselle hyvä juttu, mutta kun ylimääräisille varoille pitäisi saada tuottoa, joutuu näkemään enemmän vaivaa kuin ennen”, Alvesalo huomauttaa.

Lisäksi inflaatio sekä yrityksen kulujen, kuten palkkojen, vuokrien ja hankintojen, kasvu laskevat rahan arvoa koko ajan. Yrityksen kustannukset kasvavat vuodessa yleensä noin 2–4 prosentin vauhtia. Varoilleen pitäisi siis saada vähintään muutaman prosentin tuotto, jotta ne edes säilyttävät arvonsa.

Yrityksen ylimääräisiä kassavaroja ei yleensä haluta sijoittaa kovin suurella riskillä. Yrittäjä taas voi haluta ottaa omilla varoillaan suurempaakin riskiä ja hakea näin korkeampaa tuottoa esimerkiksi osakemarkkinoilta.

”Vaikka sijoittamista olisikin aiemmin jo tehty tai mietitty, hyvin tyypillisesti yrittäjä ei ole pitkään aikaan käynyt läpi sijoitustensa hajauttamista ja jakautumista korkoihin ja osakkeisiin. Nyt, kun sijoitusmarkkinat ovat menneet koko ajan monimutkaisemmiksi, on lisäksi pohdittava korko- ja osakesijoitusten rinnalla muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Painotukset on syytä käydä säännöllisin väliajoin läpi suhteessa omiin tavoitteisiin ja markkinatilanteeseen. ”, Alvesalo korostaa.

Apua asiantuntijalta

Yrittäjällä on aina kiire ja yrityksen pyörittämisessä hallittavana monta asiaa – kiireestä huolimatta omien ja yrityksen varojen läpikäyntiin kannattaa käyttää vähintään hetki silloin tällöin.

”Jotkut haluavat seurata sijoituksiaan hyvinkin aktiivisesti itse, ja tehdä päätökset muutoksista. Meidän kokemuksemme yhteistyöstä yrittäjien kanssa on, että monet heistä arvostavat asiantuntijan apua, sillä oma aika ei yksinkertaisesti riitä”, Alvesalo kertoo.

”Tavoitteemme on helpottaa yrittäjän elämää: tarjoamme ratkaisuja, joissa huolehdimme sijoituskohteiden valinnasta asiakkaan puolesta ja pidämme hänet ajan tasalla varojen kehittymisestä.”

Yrittäjän ja erityisesti yrityksen varojen sijoittamisessa on tärkeää, että varat saa tarvittaessa nopeasti käyttöönsä. Mandatum Lifen tarjoamissa sijoitusratkaisuissa tämä on otettu huomioon ja varat ovat helposti nostettavissa.

”Olemme tuoneet markkinoille viime vuonna aivan uudenlaisia, vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joista suuret sijoittajat ovat olleet innoissaan. Näitä voimme hyödyntää myös yrittäjille uusien tuottomahdollisuuksien löytämiseksi ja sijoitusten hajauttamiseen”, Alvesalo kuvaa.

Epävarma markkinatilanne on ajanut monia sijoittajia hakemaan vaihtoehtoja perinteisten osake-ja korkosijoitusten ulkopuolelta juuri vaihtoehtoisista sijoituskohteista. Suomalaisen sijoittajan salkussa tyypillisin vaihtoehtoinen sijoitus on kiinteistösijoitus. Mandatum Lifen vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa voidaan sijoittaa esimerkiksi asumiselle varattuihin tontteihin kasvukeskuksissa. Uusia vaihtoehtoisia kohteita tuodaan asiakkaiden saataville koko ajan.

Varallisuuden hoidon rinnalla Mandatum Lifen asiantuntijat auttavat yrittäjiä edelleen oman sosiaaliturvan täydentämisessä ja eläkeajan toimeentulon varmistamisessa.

Jaa artikkeli