Mandatum Life on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Asiakkaamme saavat meiltä varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palvelut.

Mandatum Lifella on noin 300 000 henkilöasiakasta ja 20 000 yritysasiakasta. Mandatum Life toimii Suomen lisäksi Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Avainluvut 2020

Maksutulo, omalla vastuulla: 1 051 milj. € (1 596)
Tulos ennen veroja: 154 milj. € (280)
Oman pääoman tuotto: 14,4 % (23,5)
Vakavaraisuussuhde: 188 % (194), ilman siirtymäsääntöjä 159 % (159)
Sijoitustoiminnan tuotto: 6,5 % (9,2), eriytetyn kannan osalta 1,5 % (6,4)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 576 (563)

 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistaa Sampo Oyj, joka on listattu Nasdaq OMX Helsingissä. Mandatum Lifea koskeva ja sijoittajille suunnattu taloudellinen informaatio on luettavissa kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n sivuilta.

Lue lisää Sampo Oyj:n sivuilta:
 
 

Visio ja arvot

Hallinto

Mandatum Life noudattaa hyvää hallintotapaa, joka perustuu vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Osana Sampo-konsernia noudatamme Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

 

Mandatum Lifen riskienhallinta

Mandatum Life noudattaa Sampo-konsernin riskienhallintaperiaatteita, joissa myös Mandatum Lifea koskevat henkivakuutusyhtiön erityispiirteet on huomioitu. Mandatum Lifen Baltian sivuliikkeissä noudatetaan vastaavia periaatteita riskienhallinnan osalta.

Sisäinen tarkastus

Mandatum Lifen sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton toiminto, jonka tehtävänä on objektiivisesti arvioida ja varmistaa organisaation toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sekä parantaa sen toimintaa. Mandatum Lifen hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.

Mandatum Lifen sisäinen tarkastus on osa Sampo-konsernin sisäistä tarkastusta. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa tarkastusjohtaja, joka raportoi konsernijohtajalle, konsernin johtoryhmälle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Johto ja hallitus

Yritysvastuu

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.

Lue lisää yritysvastuusta

Konserni ja kumppanit