Mandatum on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Asiakkaamme saavat meiltä varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palvelut.

Mandatum-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta, henkivakuutus ja omaisuudenhoito.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) vastaa henkivakuutusliiketoiminnasta Suomessa ja Baltian maissa. Omaisuudenhoitoon keskittyvä tytäryhtiö on nimeltään Mandatum Asset Management Oy (MAM).

Mandatumilla on noin 300 000 henkilöasiakasta ja 20 000 yritysasiakasta. Mandatum-konserni toimii Suomen lisäksi Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Avainluvut* 2021

Maksutulo, omalla vastuulla: 1 367 milj. € (1 051)
Tulos ennen veroja: 247 milj. € (154)
Oman pääoman tuotto: 18,4 % (14,4)
Vakavaraisuussuhde: 190 % (188)
Sijoitustoiminnan tuotto: 10,2 % (6,5)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 638 (576)

Mandatum-konserni (Mandatum Holding Oy) omistaa Sampo Oyj, joka on listattu Nasdaq OMX Helsingissä. Mandatum Lifea koskeva ja sijoittajille suunnattu taloudellinen informaatio on luettavissa kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n sivuilta.

Mandatum on uudistanut yhtiörakennettaan keväällä 2021. Osana järjestelyä perustettiin uusi omistusyhtiö, Mandatum Holding Oy, joka omistaa molempien liiketoiminta-alueiden yhtiöt, Mandatum Asset Managementin ja Mandatum Henkivakuutusyhtiön.

Lue lisää Sampo Oyj:n sivuilta:
 

*Vuoden 2020 avainluvut koskevat Mandatum Lifea. Mandatum Lifea koskeva ja sijoittajille suunnattu taloudellinen informaatio on luettavissa kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n sivuilta.
 

Visio ja arvot

Hallinto

Mandatum noudattaa hyvää hallintotapaa, joka perustuu vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Osana Sampo-konsernia noudatamme Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Mandatumin riskienhallinta

Mandatum noudattaa Sampo-konsernin riskienhallintaperiaatteita, joissa myös Mandatumia koskevat henkivakuutusyhtiön erityispiirteet on huomioitu. Mandatumin Baltian sivuliikkeissä noudatetaan vastaavia periaatteita riskienhallinnan osalta.

Sisäinen tarkastus

Mandatumin sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton toiminto, jonka tehtävänä on objektiivisesti arvioida ja varmistaa organisaation toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sekä parantaa sen toimintaa. Mandatumin hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.

Mandatumin sisäinen tarkastus on osa Sampo-konsernin sisäistä tarkastusta. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa tarkastusjohtaja, joka raportoi konsernijohtajalle, konsernin johtoryhmälle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Yritysvastuu

Mandatumin yritysvastuu perustuu sen toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.

Lue lisää yritysvastuusta

Konserni ja kumppanit

Johto ja hallitus