Mandatum Life noudattaa hyvää hallintotapaa, joka perustuu vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Osana Sampo-konsernia noudatamme Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).
 

Mandatum Lifen toimitusjohtajana on vuodesta 2001 toiminut Petri Niemisvirta.

Mandatum Lifen johtoryhmä

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja

Risto Honkanen, Danske Bank ja strategiset allianssit

Jukka Kurki, Talous

Lauri Vaittinen, Sijoitusratkaisut

Sanna Rajaniemi, Henkilöasiakkaat, Tietohallinto, Baltia

Tarja Tyni, Avainasiakkuudet ja myynti

Petri Vieraankivi, Liiketoiminnan kehitys

Operatiiviseen johtoryhmään kuuluvat lisäksi

Lasse Alvesalo, Yritysmyyntiryhmä

Nina Laine, Asiakas- ja vakuutuspalvelut

Niina Riihelä, Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jari Sarelahti, Tietohallinto

Janne Sorainen, Aktuaarijohtaja

Timo Vuokila, Lakiasiainjohtaja

Mandatum Lifen hallitus

Kari Stadigh, puheenjohtaja vuodesta 2001,
konsernijohtaja, Sampo Oyj

Peter Johansson, hallituksessa vuodesta 2003,
varapuheenjohtaja vuodesta 2007,
konsernin talousjohtaja, Sampo Oyj

Patrick Lapveteläinen, jäsen vuodesta 2002,
hallintojohtaja, Sampo Oyj

Jorma Leinonen, jäsen vuodesta 2001,
FM, SHV

Jarmo Salonen, jäsen vuodesta 2007,
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, Sampo Oyj

Mandatum Lifen riskienhallinta

Mandatum Life noudattaa Sampo-konsernin riskienhallintaperiaatteita, joissa myös Mandatum Lifea koskevat henkivakuutusyhtiön erityispiirteet on huomioitu. Mandatum Lifen Baltian tytäryhtiössä noudatetaan vastaavia periaatteita riskienhallinnan osalta.
 

Mandatum Lifen sisäinen tarkastus

Mandatum Lifen sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton toiminto, jonka tehtävänä on objektiivisesti arvioida ja varmistaa organisaation toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sekä parantaa sen toimintaa. Mandatum Lifen hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.

Mandatum Lifen sisäinen tarkastus on osa Sampo-konsernin sisäistä tarkastusta. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa tarkastusjohtaja, joka raportoi konsernijohtajalle, konsernin johtoryhmälle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

 

Tutustu Sampo-konsernin sisäiseen tarkastukseen