Rakennesijoitukset ovat tyypillisesti määräaikaisia sijoituskoreja, joiden arvonkehitys riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä sijoitusaikana ennalta määritellyn tuottokuvan mukaisesti. Niiden tavoitteena on mahdollisimman hyvä tuotto-riski-suhde valitulla riskitasolla.

Huom! 1.1.2018 alkaen valittavissa olevien Mandatum Lifen sijoituskohteiden riskiluokat muuttuvat asteikosta 1-5 asteikkoon 1-7. Syy muutokselle on PRIIPS-asetus, jota sovelletaan vuoden alusta alkaen. Alla olevassa taulukossa näytettävien rakennesijoitusten riskiluokat on esitetty kohteiden myyntiajankohdan mukaisella asteikolla 1-5.

Rakennesijoitukset
Nimi
Riski
Tyyppi
Pvm
Arvo
1 kk
3 kk
6 kk
YTD
1 v
 
ML Eurooppa Turva 8/2019
vaihtoehtoinen
04.12.2019
100.43
0.0%
0.0%
+1.1%
+6.6%
+4.3%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Eurooppa Turva 8/2019 on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa EURO STOXX 50 -hintaindeksiin. Sijoituskorissa on 95 %:n pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan korin sijoitusaikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksen sijoitusajan loppuun asti.
ML Kasvava Aasia Turva 10/2019
vaihtoehtoinen
04.12.2019
100.92
0.0%
+1.4%
+1.6%
+2.4%
+1.9%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa Aasian kasvaville osakemarkkinoille osittaisella
pääomasuojalla. Kohdemarkkinaksi on valikoitu 4 indeksiä, jotka näkemyksemme mukaan tarjoavat
hyvän tuottopotentiaali viiden vuoden sijoitushorisontilla.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan korin sijoitusaikana, mutta haluaa samanaikaisesti turvaa kurssilaskulta.
 • On valmis ottamaan riskin pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan sekä pitämään sijoituksen sijoitusajan loppuun asti.
ML Pohjoinen Potentiaali Maltillinen 7/2019
vaihtoehtoinen
04.12.2019
114.88
0.0%
0.0%
+0.9%
+7.8%
+5.7%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Kohde-etuudeksi on valikoitu 10 pohjoismaista yhtiötä, jotka näkemyksemme mukaan tarjoavat hyvän tuottopotentiaali viiden vuoden sijoitushorisontilla. Kansainvälisesti toimivien yhtiöiden nousupotentiaali perustuu niiden suhdanneherkkyyteen tai yhtiökohtaiseen erikoistilanteeseen. Sijoituskorilla on 95 % pääomasuoja. 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo pohjoismaisten osakemarkkinoiden vahvistuvan seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa turvata osan pääomastaan pääomasuojalla.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Brändiyhtiöt 5/2022 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
98.91
-1.6%
0.0%
+3.0%
+7.0%
+4.1%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Brändiyhtiöt 5/2022 Turva on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa 15 vahvan brändin yhtiöön. Kohteella on 90 % pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Brändiyhtiöt 8/2022 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
99.99
-1.1%
+1.0%
+4.1%
+8.2%
+5.3%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Brändiyhtiöt 8/2022 Turva on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa 15 vahvan brändin yhtiöön. Kohteella on 90 % pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Euroopan Arvoyhtiot 2/2021 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
101.12
+1.1%
+3.9%
+4.8%
+11.3%
+8.6%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Euroopan Arvoyhtiöt 6/2020 Tuotto on määräaikainen sijoituskori. Sijoituksen kohdemarkkinana toimii S&P Europe 350® Low Volatility -indeksi, joka käsittää 100 matalan arvonvaihtelun osaketta Euroopasta. Kohteella on 90% pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo eurooppalasiten arvoyhtiöiden pärjäävän hyvin seuraavana 5 vuotena.
 • Haluaa suojata pääomansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Euroopan Arvoyhtiöt 4/2020 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
90.90
+0.5%
+1.0%
+0.9%
+1.1%
+0.6%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa eurooppalaisten alhaisen arvonheilunnan yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituskorilla on 90 % pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan seuraavan viiden vuoden aikana.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
 • Haluaa suojata osan sijoittamastaan pääomasta pääomasuojalla.
ML Euroopan Arvoyhtiöt 6/2020 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
92.92
+0.3%
+1.2%
+2.5%
+3.3%
+2.2%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Euroopan Arvoyhtiöt 6/2020 Tuotto on määräaikainen sijoituskori. Sijoituksen kohdemarkkinana toimii S&P Europe 350® Low Volatility -indeksi, joka käsittää 100 matalan arvonvaihtelun osaketta Euroopasta. Kohteella on 90% pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo eurooppalasiten arvoyhtiöiden pärjäävän hyvin seuraavana 5 vuotena.
 • Haluaa suojata pääomansa osittain kurssilaskulta
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Eurooppa Turva 12/2019
osake
04.12.2019
97.72
+1.3%
+2.2%
+3.1%
+9.3%
+6.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Eurooppa Turva 12/2019 on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa STOXX Europe 600 -hintaindeksiin. Sijoituskorissa on 90 %:n pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan korin sijoitusaikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksen sijoitusajan loppuun asti.
ML If Pääomalaina 12/2041
osake
04.12.2019
168.09
-0.1%
+0.3%
+3.5%
+10.7%
+10.6%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori sijoittaa If Skadeförsäkring Ab:n 30-vuotiseen pääomalainaan. Sijoituskorin todennäköinen sijoitusaika on 10 vuotta ja alustava vuotuinen tuotto-odotus on 5-6 % p.a.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Tavoittelee pitkille yrityslainoille tyypillistä, korkeampaa tuottoa.
 • On valmis ottamaan riskin sijoitetun pääoman ja tuoton menettämisestä.
ML Kasvava Aasia Tuotto 10/2019
vaihtoehtoinen
04.12.2019
99.20
0.0%
+3.0%
+3.7%
+7.0%
+5.7%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa Aasian kasvaville osakemarkkinoille osittaisella
pääomasuojalla. Kohdemarkkinaksi on valikoitu 4 indeksiä, jotka näkemyksemme mukaan tarjoavat
hyvän tuottopotentiaali viiden vuoden sijoitushorisontilla.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan korin sijoitusaikana, mutta haluaa samanaikaisesti turvaa kurssilaskulta.
 • On valmis ottamaan riskin pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan sekä pitämään sijoituksen sijoitusajan loppuun asti.
ML Suomi-Ruotsi 10/2021 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
104.47
-1.6%
+3.2%
+6.8%
+9.5%
+7.3%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomi-Ruotsi 10/2021 Turva on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa valikoidusti kymmeneen Helsingin ja Tukholman pörssien päälistojen yhtiöön. Kohteella on 90 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
AstraZeneca PLC 513,625
Elisa Oyj 30,678
Fortum Oyj 14,665
Hennes & Mauritz AB 256,025
Swedbank AB 213,100
Svenska Handelsbanken AB 122,944
Tele2 AB 72,646
Telia Co AB 3,784
Tieto Oyj 24,667
UPM-Kymmene Oyj 21,450

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomi-Ruotsi 12/2021 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
102.13
-1.0%
+3.7%
+8.2%
+10.2%
+7.6%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomi-Ruotsi 12/2021 Turva on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa valikoidusti kymmeneen Helsingin ja Tukholman pörssien päälistojen yhtiöön. Kohteella on 90 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
AstraZeneca PLC 515,375
Elisa Oyj 31,310
Fortum Oyj 14,388
Hennes & Mauritz AB 252,425
Swedbank AB 222,500
Svenska Handelsbanken AB 126,034
Tele2 AB 76,350
Telia Co AB 3,787
Tieto Oyj 25,478
UPM-Kymmene Oyj 22,578

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomi-Ruotsi 5/2021 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
101.65
-1.9%
+3.8%
+7.2%
+8.8%
+6.8%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomi-Ruotsi 5/2021 Turva on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa valikoidusti kymmeneen Helsingin ja Tukholman pörssien päälistojen yhtiöön. Kohteella on 90 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
ABB Ltd 179,600
AstraZeneca PLC 536,425
Elisa Oyj 33,345
Fortum Oyj 14,333
Hennes & Mauritz AB 258,075
Skanska AB 183,375
Swedbank AB 183,625
Svenska Handelsbanken AB 103,496
Telia Co AB 4,145
UPM-Kymmene Oyj

17,918

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomisalkku 10/2022 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
94.17
-2.0%
+0.3%
+0.4%
+1.1%
0.0%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori sijoittaa tasapainoin kymmeneen suomalaiseen osakkeeseen hajautettuna eri toimialoille. Sijoituskorilla on 90 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
Elisa Oyj 34,703
Fortum Oyj 17,475
Neste Oyj 48,098
Nokia Oyj 4,369
Nokian Renkaat Oyj 37,955
Stora Enso Oyj 13,109
Telia Co AB 3,905
Tieto Oyj 26,694
UPM-Kymmene Oyj 25,360
Wartsila Oyj Abp 18,713

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo Suomen osakemarkkinoiden nousevan sijoitusaikana.
 • Tavoittelee korkomarkkinoita parempaa tuottoa.
 • Haluaa turvata osan pääomastaan pääomasuojalla.
ML Suomisalkku 12/2022 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
93.56
-1.7%
-0.3%
-0.1%
+0.4%
-0.5%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori sijoittaa tasapainoin kymmeneen suomalaiseen osakkeeseen hajautettuna eri toimialoille. Sijoituskorilla on 90 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
Elisa Oyj 33,993
Fortum Oyj 17,574
Neste Oyj 55,893
Nokia Oyj 4,307
Nokian Renkaat Oyj 37,350
Stora Enso Oyj 14,086
Telia Co AB 3,818
Tieto Oyj 27,669
UPM-Kymmene Oyj 27,210
Wartsila Oyj Abp 18,408

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo Suomen osakemarkkinoiden nousevan sijoitusaikana.
 • Tavoittelee korkomarkkinoita parempaa tuottoa.
 • Haluaa turvata osan pääomastaan pääomasuojalla.
ML Suomisalkku 4/2022 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
110.03
-3.2%
+4.2%
+6.3%
+14.3%
+11.7%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomisalkku 4/2022 Turva on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa valikoidusti kahdeksaan Helsingin pörssien päälistan yhtiöön. Kohteella on 90 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
Elisa Oyj 33,21
Fortum Oyj 14,44
Neste Oyj 34,64
Nokia Oyj 5,075
Stora Enso Oyj 11,18
Telia Co AB 3,87
Tieto Oyj 25,84
UPM-Kymmene Oyj 23,31

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Tulevaisuus Kestävä Kehitys 9/2020 Turva
vaihtoehtoinen
04.12.2019
100.73
+0.7%
-1.7%
+3.6%
+8.4%
+6.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa eurooppalaisiin ESG-kriteerein mitattuna toimialojensa parhaisiin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin osittaisella pääomasuojalla.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan kehittyvän positiivisesti seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata osan sijoittamastaan pääomasta pääomasuojalla.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
99.66
-3.0%
+1.4%
+7.7%
+16.8%
+10.0%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa 15 vahvan brändin yhtiöön. Kohteella on 80 % pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Brändiyhtiöt 8/2022 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
101.53
-1.9%
+3.6%
+9.9%
+19.4%
+12.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Brändiyhtiöt 8/2022 Tuotto on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa 15 vahvan brändin yhtiöön. Kohteella on 80 % pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Euroopan Arvoyhtiot 2/2021 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
104.35
+2.0%
+11.2%
+11.9%
+26.4%
+19.8%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Euroopan Arvoyhtiöt 6/2020 Tuotto on määräaikainen sijoituskori. Sijoituksen kohdemarkkinana toimii S&P Europe 350® Low Volatility -indeksi, joka käsittää 100 matalan arvonvaihtelun osaketta Euroopasta. Kohteella on 80% pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan seuraavan viiden vuoden aikana.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
 • Haluaa suojata osan sijoittamastaan pääomasta pääomasuojalla.
ML Euroopan Arvoyhtiöt 4/2020 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
82.17
+1.2%
+2.3%
+2.4%
+2.4%
+1.0%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa eurooppalaisten alhaisen arvonheilunnan yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituskorilla on 80 % pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan seuraavan viiden vuoden aikana.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
 • Haluaa suojata osan sijoittamastaan pääomasta pääomasuojalla.
ML Euroopan Arvoyhtiöt 6/2020 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
86.87
+0.8%
+3.1%
+6.1%
+8.6%
+7.7%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Euroopan Arvoyhtiöt 6/2020 Tuotto on määräaikainen sijoituskori. Sijoituksen kohdemarkkinana toimii S&P Europe 350® Low Volatility -indeksi, joka käsittää 100 matalan arvonvaihtelun osaketta Euroopasta. Kohteella on 80% pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo eurooppalasiten arvoyhtiöiden pärjäävän hyvin seuraavana 5 vuotena.
 • Haluaa suojata pääomansa osittain kurssilaskulta
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Eurooppa Kuponki 8/2019
vaihtoehtoinen
04.12.2019
107.24
0.0%
0.0%
+2.0%
+8.2%
+4.7%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Eurooppa Kuponki 8/2019 on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa EURO STOXX 50 -hintaindeksiin.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Haluaa vuosittaista kuponkituottoa.
 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan maltillisesti.
 • Uskoo valittujen suomalaisten metsäyhtiöiden sekä Sampo Oyj:n pysyvän maksukykyisinä seuraavan reilun viiden vuoden aikana.
 • On valmis pitämään sijoituksen sijoitusajan loppuun asti.
ML Eurooppa Tuotto 12/2019
osake
04.12.2019
115.44
+1.8%
+3.3%
+5.0%
+24.4%
+16.5%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Eurooppa Tuotto 12/2019 on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa STOXX Europe 600 -hintaindeksiin.

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan korin sijoitusaikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa suurelta kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksen sijoitusajan loppuun asti.
ML Eurooppa Tuotto 8/2019
vaihtoehtoinen
04.12.2019
112.68
0.0%
0.0%
+2.7%
+15.1%
+10.0%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Eurooppa Tuotto 8/2019 on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa EURO STOXX 50 -hintaindeksiin.
 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan korin sijoitusaikana.
 • Uskoo valittujen suomalaisten metsäyhtiöiden sekä Sampo Oyj:n pysyvän maksukykyisinä seuraavan reilun viiden vuoden aikana.
 • On valmis pitämään sijoituksen sijoitusajan loppuun asti.
ML Pohjoinen Potentiaali Tuottohakuinen 7/2019
vaihtoehtoinen
04.12.2019
130.80
0.0%
0.0%
+0.8%
+15.8%
+9.8%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Kohde-etuudeksi on valikoitu 10 pohjoismaista yhtiötä, jotka näkemyksemme mukaan tarjoavat hyvän tuottopotentiaali viiden vuoden sijoitushorisontilla. Kansainvälisesti toimivien yhtiöiden nousupotentiaali perustuu niiden suhdanneherkkyyteen tai yhtiökohtaiseen erikoistilanteeseen. Sijoituskorilla on 80 % pääomasuoja.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo pohjoismaisten osakemarkkinoiden vahvistuvan seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa turvata osan pääomastaan pääomasuojalla.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Pohjoinen Trio Plus 5/2020
vaihtoehtoinen
04.12.2019
107.67
-2.3%
+2.8%
+3.9%
+14.8%
+8.2%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Pohjoinen Trio Plus 5/2020 on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa tasapainoin Suomen (OMX Helsinki 25), Ruotsin (OMX Tukholma 30) ja Norjan (OBXP Oslo) osakemarkkinoihin. Kohteella ei ole pääomasuojaa.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo pohjoismaisten osakemarkkinoiden nousevan sijoitusaikana.
 • Haluaa maltillista suojaa kurssilaskulta, mutta on valmis ottamaan riskin pääoman menettämisestä kokonaan tai osittain.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomi Twin Win 6/2020
vaihtoehtoinen
04.12.2019
103.11
-1.9%
+1.5%
+2.1%
+10.0%
+5.7%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Mandatum Life tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa Suomen osakemarkkinoille rakenteella, joka tarjoaa tuottoa sekä kurssien noustessa että laskiessa maltillisesti. Kohde-etuutena on OMX Helsinki 25 -indeksi. Indeksin lähtotaso on 3903,50.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan korin sijoitusaikana, mutta haluaa samanaikaisesti turvaa maltilliselta kurssilaskulta.
 • On valmis ottamaan riskin pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan sekä pitämään sijoituksen sijoitusajan loppuun asti.
ML Suomi-Ruotsi 10/2021 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
111.12
-3.2%
+7.6%
+16.5%
+23.8%
+18.2%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomi-Ruotsi 10/2021 Tuotto on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa valikoidusti kymmeneen Helsingin ja Tukholman pörssien päälistojen yhtiöön. Kohteella on 80 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
AstraZeneca PLC 513,625
Elisa Oyj 30,678
Fortum Oyj 14,665
Hennes & Mauritz AB 256,025
Swedbank AB 213,100
Svenska Handelsbanken AB 122,944
Tele2 AB 72,646
Telia Co AB 3,784
Tieto Oyj 24,667
UPM-Kymmene Oyj 21,450

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomi-Ruotsi 12/2021 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
105.55
-2.0%
+8.9%
+19.5%
+24.4%
+18.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomi-Ruotsi 12/2021 Tuotto on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa valikoidusti kymmeneen Helsingin ja Tukholman pörssien päälistojen yhtiöön. Kohteella on 80 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
AstraZeneca PLC 515,375
Elisa Oyj 31,310
Fortum Oyj 14,388
Hennes & Mauritz AB 252,425
Swedbank AB 222,500
Svenska Handelsbanken AB 126,034
Tele2 AB 76,350
Telia Co AB 3,787
Tieto Oyj 25,478
UPM-Kymmene Oyj 22,578

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomi-Ruotsi 5/2019 Booster
vaihtoehtoinen
07.08.2019
135.52
0.0%
+0.2%
+7.8%
+21.6%
+7.5%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomi-Ruotsi 5/2019 Booster on määräaikainen sijoituskori. Sijoituksen kohdemarkkinoina toimivat OMX Helsinki 25 -indeksi ja OMX Tukholma 30-indeksi. Booster-rakenne tarjoaa suoraa sijoitusta suuremman osallistumisasteen indeksien mahdolliseen kurssinousuun sekä suojaa enintään 25 % kurssilaskulta.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Odottaa kohde-etuuden vahvistuvan seuraavan kolmen vuoden aikana, mutta ei usko suuriin kurssiliikkeisiin kohde-etuuden indekseissä ylös- tai alaspäin.
 • On valmis ottamaan riskin pääoman menettämisestä kokonaan tai osittain.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomi-Ruotsi 5/2021 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
103.98
-3.8%
+9.2%
+17.0%
+20.4%
+15.8%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomi-Ruotsi 5/2021 Tuotto on määräaikainen sijoituskori, joka sijoittaa valikoidusti kymmeneen Helsingin ja Tukholman pörssien päälistojen yhtiöön. Kohteella on 80% pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
ABB Ltd 179,600
AstraZeneca PLC 536,425
Elisa Oyj 33,345
Fortum Oyj 14,333
Hennes & Mauritz AB 258,075
Skanska AB 183,375
Swedbank AB 183,625
Svenska Handelsbanken AB 103,496
Telia Co AB 4,145
UPM-Kymmene Oyj 17,918

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata pääomaansa osittain kurssilaskulta.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019
vaihtoehtoinen
04.12.2019
104.81
0.0%
0.0%
0.0%
+4.5%
+3.3%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Suomi-Ruotsi Twin win 6/2019 on määräaikainen sijoituskori. Sijoituksen kohdemarkkinoina toimivat OMX Helsinki 25 -indeksi ja OMX Tukholma 30-indeksi. Twin-rakenne tarjoaa ratkaisun sijottajalle joka haluaa hyödyntää Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoiden maltilliset kurssimuutokset molempiin suuntiin.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Odottaa kohde-etuuden vahvistuvan seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana, mutta ei usko suuriin kurssiliikkeisiin kohde-etuuden indekseissä ylös- tai alaspäin.
 • On valmis ottamaan riskin pääoman menettämisestä kokonaan tai osittain.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Suomisalkku 10/2022 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
95.63
-2.8%
+2.2%
+2.5%
+6.7%
+3.7%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori sijoittaa tasapainoin kymmeneen suomalaiseen osakkeeseen hajautettuna eri toimialoille. Sijoituskorilla on 80 % pääomasuoja.

Osakkeiden lähtötasot
Elisa Oyj 34,703
Fortum Oyj 17,475
Neste Oyj 48,098
Nokia Oyj 4,369
Nokian Renkaat Oyj 37,955
Stora Enso Oyj 13,109
Telia Co AB 3,905
Tieto Oyj 26,694
UPM-Kymmene Oyj 25,360
Wartsila Oyj Abp 18,713

 

 

 

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo Suomen osakemarkkinoiden nousevan sijoitusaikana.
 • Tavoittelee osakemarkkinoille tyypillisiä tuottoja.
 • Haluaa turvata osan pääomastaan pääomasuojalla.
ML Tulevaisuus Kestävä Kehitys 9/2020 Tuotto
vaihtoehtoinen
04.12.2019
101.93
+1.4%
-3.3%
+7.3%
+20.4%
+18.6%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa eurooppalaisiin ESG-kriteerein mitattuna toimialojensa parhaisiin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin osittaisella pääomasuojalla.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Uskoo kohdemarkkinan kehittyvän positiivisesti seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Haluaa suojata osan sijoittamastaan pääomasta pääomasuojalla.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun saakka.
ML Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020
vaihtoehtoinen
04.12.2019
90.85
+0.3%
-0.7%
-0.8%
-3.5%
-4.2%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoittaja kantaa seitsemänkymmenenviiden eurooppalaisen yhtiön luottoriskin ja saa vastineena high yield -markkinoille tyypillisen tuoton. Viiteyhtiöiden mahdollisesti kohtaamat luottovastuutapahtumat pienentävät sijoituskorin pääomaa ja tuottoa. Yritysluottokorista saatava kuponkituotto maksetaan vuosittain vakuutussopimukseen, joten sen arvonkehitys ei ole täysin vertailukelpoinen muihin sijoituskoreihin nähden.

Viiteyhtiöiden luttovastuutapahtumat:

Abengoa S.A., 10.12.2015.

Norske Skogindustrier ASA, 12.4.2016.

Portugal Telecom International Finance BV, 21.6.2016

Grupo Isolux Corsan Finance BV, 28.7.2016

Astaldi S.p.A., 5.10.2018

Rallye SA, 24.5.2019

Jäljellä oleva nimellispääoma: 92,000 % sijoituskorin lähtöarvosta
Jäljellä oleva kuponkitaso:  4,2320 % p.a. alkuperäiselle nimellispääomalle

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Joka uskoo viiteyhtiöiden pysyvän maksukykyisinä luottovastuuaikana.
 • Tavoittelee high yield -markkinoille tyypillistä korkeaa tuottoa.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoituskorin erääntymiseen asti.
ML Yritysluottokori Eurooppa Kuponki II 1/2021
vaihtoehtoinen
04.12.2019
96.00
+0.6%
-0.3%
-1.1%
-0.7%
-2.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoittaja kantaa seitsemänkymmenenviiden eurooppalaisen yhtiön luottoriskin ja saa vastineena high yield -markkinoille tyypillisen tuoton. Viiteyhtiöiden mahdollisesti kohtaamat luottovastuutapahtumat pienentävät sijoituskorin pääomaa ja tuottoa. Yritysluottokorista saatava kuponkituotto maksetaan vuosittain vakuutussopimukseen, joten sen arvonkehitys ei ole täysin vertailukelpoinen muihin sijoituskoreihin nähden.

Viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat:

Portugal Telecom International Finance BV, 21.6.2016

Grupo Isolux Corsan Finance BV, 28.7.2016

Astaldi S.p.A., 5.10.2018

New Look Senior Issuer Plc, 15.5.2019

Rallye SA, 24.5.2019

Jäljellä oleva nimellispääoma: 93,333 % sijoituskorin lähtöarvosta

Jäljellä oleva kuponkitaso: 5,0400 % p.a. alkuperäiselle nimellispääomalle

Sopii sijoittajalle, joka...

 • joka uskoo viiteyhtiöiden pysyvän maksukykyisinä luottovastuuaikana.
 • Tavoittelee high yield -markkinoille tyypillistä korkeaa tuottoa.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoituskorin erääntymiseen asti.
ML Yritysluottokori Eurooppa Kuponki III 1/2021
vaihtoehtoinen
04.12.2019
96.99
+0.5%
-0.3%
-1.1%
-1.3%
-3.1%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoittaja kantaa seitsemänkymmenenviiden eurooppalaisen yhtiön luottoriskin ja saa vastineena high yield -markkinoille tyypillisen tuoton. Viiteyhtiöiden mahdollisesti kohtaamat luottovastuutapahtumat pienentävät sijoituskorin pääomaa ja tuottoa. Yritysluottokorista saatava kuponkituotto maksetaan vuosittain vakuutussopimukseen, joten sen arvonkehitys ei ole täysin vertailukelpoinen muihin sijoituskoreihin nähden.

Viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat:

Portugal Telecom International Finance BV, 21.6.2016

Grupo Isolux Corsan Finance BV, 28.7.2016

Astaldi S.p.A., 5.10.2018

New Look Senior Issuer Plc, 15.5.2019

Rallye SA, 24.5.2019

Jäljellä oleva nimellispääoma: 93,333 % sijoituskorin lähtöarvosta
Jäljellä oleva kuponkitaso: 5,5066 % p.a. alkuperäiselle nimellispääomalle

Sopii sijoittajalle, joka...

 • joka uskoo viiteyhtiöiden pysyvän maksukykyisinä luottovastuuaikana.
 • Tavoittelee high yield -markkinoille tyypillistä korkeaa tuottoa.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoituskorin erääntymiseen asti.
ML Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020
vaihtoehtoinen
04.12.2019
108.72
+0.3%
-0.4%
-0.1%
+2.1%
+1.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Sijoittaja kantaa seitsemänkymmenenviiden eurooppalaisen yhtiön luottoriskin ja saa vastineena high yield -markkinoille tyypillisen tuoton. Viiteyhtiöiden mahdollisesti kohtaamat luottovastuutapahtumat pienentävät sijoituskorin pääomaa ja tuottoa.

Viiteyhtiöiden luttovastuutapahtumat:

Abengoa S.A., 10.12.2015.

Norske Skogindustrier ASA, 12.4.2016.

Portugal Telecom International Finance BV, 21.6.2016

Grupo Isolux Corsan Finance BV, 28.7.2016

Astaldi S.p.A., 5.10.2018

Rallye SA, 24.5.2019

Jäljellä oleva nimellispääoma: 92,000 % sijoituskorin lähtöarvosta
Jäljellä oleva kuponkitaso:  4,2320 % p.a. alkuperäiselle nimellispääomalle

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Joka uskoo viiteyhtiöiden pysyvän maksukykyisinä luottovastuuaikana.
 • Tavoittelee high yield -markkinoille tyypillistä korkeaa tuottoa.
 • On valmis pitämään sijoituksensa sijoituskorin erääntymiseen asti.

Vastuuvarauma: Strukturoitujen sijoituskorien arvot ovat viitteellisiä arvoja. Mikäli strukturoituja sijoituskoreja lunastetaan kesken sijoitusajan, lunastushinta voi poiketa merkittävästikin niiden viitteellisestä arvosta. Sijoituskoreja hallinnoi Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti sijoitussidonnaisen vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen sijoituskohteiden valinnasta ja kantaa riskin vakuutussäästöjen mahdollisesta arvon alenemisesta tai menettämisestä. Sijoituskorin historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituskorien arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää Sijoituskoriin sijoittamiaan varoja. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö tai sen asiamiehet eivät vastaa sijoituskorien arvonkehityksestä. Vaikka Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen yhteistyökumppanit pyrkivät tietojen luotettavuuteen, ei vakuutusyhtiö tai mikään muu taho vastaa tämän verkkosivuston sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Sijoituskohteita koskevat tiedot on annettu vain tiedonantotarkoituksessa eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita. Asiakkaiden tulee huolellisesti perehtyä sijoituskorien sääntöihin ja esitteisiin ennen sijoituspäätösten tekemistä. Kuukausiraporteissa ja muissa asiakasaineistoissa esitetyt sijoitusten markkinahinnat on tarkoitettu vain Asiakkaan omaan käyttöön vakuutussopimuksen arvonkehitystietona, eikä niitä saa jakaa eteenpäin kolmansille tahoille tai käyttää muiden sijoitusten yhteydessä. Asiakas on tietoinen, että Mandatum Lifen käyttämät palveluntarjoajat ovat tässä yhteydessä kolmansia osapuolia, joilla ei ole missään tilanteessa vastuuta tai korvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö; Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi; Y-tunnus 0641130-2.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä

Tilaa Sijoittajakirje

Missä mennään? Pidä itsesi ajan tasalla markkinoiden menosta.