Privat kapitalförvaltning

Tålamod. Stabilitet. Möjligheter.

JAG VILL DISKUTERA KAPITALFÖRVALTNING

Privat kapitalförvaltning

Tålamod. Stabilitet. Möjligheter.

JAG VILL DISKUTERA KAPITALFÖRVALTNING

Hitta med oss kraften i saminvestering och skalfördelarna som kund hos Mandatums kapitalförvaltning.

Att investera tillsammans ger handlingskraft, skalfördelar och nya möjligheter. Våra egna och våra kunders tillgångar har samma väg. Med oss har du möjlighet att investera i högklassiga, unika placeringsobjekt som vi också själva investerar i. Du drar även nytta av vår specialkompetens inom alternativa investeringar. Våra experter går med dig till porten till en ökad förmögenhet och sammanställer en helhet som tillgodoser dina behov.

KAPITALFÖRVALTNING SOM UTGÅR FRÅN DIN SITUATION OCH DINA MÅL

Vi sammanställer en investerings- och servicehelhet som passar just dig, som lever när din värld eller dina behov och mål förändras.

VI FÖRVALTAR DINA TILLGÅNGAR SOM VÅRA EGNA

Vi tar hand om dina tillgångar på lång sikt och med utnyttjande av förändringarna i marknadsläget, på samma sätt som vi förvaltar våra egna tillgångar. Med oss får du också tillgång till placeringsobjekt som endast riktar sig till storinvesterare.

MER ÄN ENBART INVESTERING

Som vår kapitalförvaltningskund har du också tillgång till våra experter inom arvsplanering, pensionslösningar och beredskap på personrisker. Du får från ett och samma ställe en övergripande lösning som planerats för dig.

Intresserad av att bli kapitalförvaltningskund?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.

Hur investeras dina tillgångar?

Vi investerar tålmodigt och eftersträvar en bra avkastning på dina förvaltade tillgångar på lång sikt. Din kapitalförvaltare hjälper dig att välja de lösningar som lämpar sig bäst för dina mål och din helhetssituation.

Vår kapitalförvaltning är också flexibel. När världen förändras eller när det sker förändringar i din situation eller dina behov, reagerar vi. Du drar nytta av Mandatums investeringssyn och utbud av placeringsobjekt utan att själv regelbundet behöva delta i investeringsbesluten.

Du får personlig kapitalförvaltning när din placeringsförmögenhet överstiger 500 000 euro.

Tjänster för kapitalförvaltningskunder

Se kontaktpersonerna inom ditt område

HELSINGFORS    ÖVRIGA FINLAND