Privat kapitalförvaltning

Privat kapitalförvaltning

Som kund hos Mandatum Lifes kapitalförvaltning har du en personlig kapitalförvaltare som sätter sig in i dina mål och dina behov. Tillsammans med din kapitalförvaltare kan du sammanställa en placeringsplan som passar just dig.

Vi investerar tålmodigt och eftersträvar en bra avkastning på dina placeringar på lång sikt. Vår kapitalförvaltning är också flexibel. När världen förändras eller det sker omställningar i din situation eller dina behov, reagerar din kapitalförvaltare. Du drar nytta av Mandatum Lifes investeringssyn och utbud av placeringsobjekt utan att själv behöva fatta investeringsbesluten.

Du får personlig kapitalförvaltning för en placeringsförmögenhet som överstiger 500 000 euro. Vi erbjuder våra kapitalförvaltningskunder också tjänster inom arvsplanering, pensionslösningar och beredskap på personrisker.


Som kund hos vår privata kapitalförvaltning:
 • Din kapitalförvaltare håller kontakt med dig på avtalat sätt.
 • Du drar nytta av ett försäkringsavtal som ger dig möjlighet att enkelt och skattemässigt förmånligt bl.a. byta placeringsobjekt och justera placeringarnas viktning.
 • Du har tillgång till våra experter inom arvsplanering, pensionslösningar och personrisker.
 • Du kan följa upp dina placeringar i webbtjänsten eller mobilappen ML Pengar.
 • Du får en kapitalförvaltningsrapport minst fyra gånger om året.

Intresserad?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

 3. Vi kommer överens om nästa steg

  Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.