Institutionell kapitalförvaltning

Institutionell kapitalförvaltning

Mandatum Life är en erfaren och ansedd institutionell investerare i Norden. Vi erbjuder våra kunder tillgång till vår samlade kompetens och våra resurser inom alla tillgångsslag. Våra kunder är exempelvis stiftelser, organisationer, arbetslöshetskassor, pensionskassor och -stiftelser, personalfonder, församlingar, städer och andra sammanslutningar.

Mandatum Life som investerare

Vårt team för institutionell kapitalförvaltning

Våra institutionella kapitalförvaltare har en mångårig och gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning inom olika branscher och segment. Vi beaktar i investeringsstrategin kundernas unika behov. Under samarbetets gång övervakar en namngiven kapitalförvaltare att investeringsstrategin förverkligas och diskuterar eventuella ändringsbehov med kunden.

Intresserad?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.