Livförsäkring

Livförsäkring

De lagstadgade förmånerna räcker i allmänhet inte till för att trygga dina anhörigas framtid, om något tråkigt skulle inträffa. Därför är det viktigt att du kompletterar ditt skydd med en frivillig livförsäkring. Livförsäkringen är en liten investering för ett bekymmer mindre och ger också skydd för dina nära. Du kan ta en livförsäkring för dig själv eller i form av ett parskydd tillsammans med din livskamrat.

Livförsäkringen är tillräckligt omfattande, om den täcker dina skulder och dina inkomster för två år.

Vid dödsfall betalas den avtalade livförsäkringsersättningen på en gång ut till de anhöriga eller någon annan namngiven förmånstagare.

Dödsfallssumman minskar inte beloppet av eventuella lagstadgade ersättningar som betalas ut till de anhöriga.

Livförsäkringen i praktiken

Vi gör en donation till Tukikummit för varje ny personförsäkring

Genom att försäkra dig själv kan du också hjälpa andra. När du tar en personförsäkring bidrar du till att ge trygghet i livet åt utsatta barn och unga i händelse av olycksfall. Vi donerar en summa motsvarande cirka 1 procent av det första årets försäkringspremier för alla våra nya personförsäkringskunder. Donationsmedlen används till att ordna olycksfallsförsäkringsskydd. Det innebär att över 1 000 barn eller unga per år får en olycksfallsförsäkring.

Mandatum Life samarbetar med Tukikummit-stiftelsen. De bidrag som Tukikummit-stiftelsen beviljar används för att stödja barn i nödställda familjer i Finland som av ekonomiska orsaker löper risk att marginaliseras.

Läs mer om Optimi-personförsäkring

Det bästa med livet är att det är så oförutsebart. Unikt och härligt. Med vår hjälp kan du skydda dig mot ekonomiska risker i ditt liv – och sova bättre om nätterna.

Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och du eller din partner har ett stort bolån. Även ett kortvarigt inkomstbortfall eller extra utgifter kan sätta familjens ekonomi i gungning.

Mandatum Lifes Optimi är en flexibel och individuell personförsäkring när du vill komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv och dina nära i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Ditt behov av försäkring är alltid beroende av din livssituation – ta kontakt, så berättar vi gärna mer.

Produktbeskrivning - Villkor - Prislista

 

Vill du höra mer om livförsäkringar?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon. Vi kontaktar dig snarast möjligt.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Ditt försäkringsbehov är alltid beroende av din livssituation. Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och du eller din partner har ett stort bolån. Vi skräddarsyr alltid helheten utifrån dina behov.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör upp en livförsäkringsoffert som motsvarar dina behov.

 4. Är du redan kund hos oss?

  Om du redan är kund hos oss, kan du enkelt och tryggt skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten.