Tunnista ja turvaa

Henkilöstöön liittyvät riskit ajoittuvat koko työsuhteen elinkaarelle rekrytoinnista eläkkeelle siirtymiseen saakka. Keskeistä onkin tunnistaa yrityksen toiminnan kannalta oleellisesti vaikuttavat riskit ja turvata ne.

Henkilöstön osaamispääoma on kallis investointi. Vastuullisesti toimiva yritys välittää jokaisesta työntekijästään, parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja on mukana turvaamassa mahdollisia riskitilanteita – ja luo samalla myönteistä yrityskuvaa.

Henkilöstöriskeihin varautumalla yritys saa myös selviä kustannussäästöjä, kun esimerkiksi kustannukset sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä tai uusien työntekijöiden rekrytoinnista eivät toteudu.

Henkilöstön riskivakuutukset

Henkilöstön riskivakuutukset antavat taloudellista turvaa sairauden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Niiden avulla yritys varautuu odottamattomiin riskeihin. Riskivakuutukset ovat myös keino sitouttaa yrityksen avainhenkilöstöä. Lakisääteistä turvaa täydentävät vakuutukset ovat yrityksille selkeä kilpailuetu haastavilla työmarkkinoilla.

Turvatili

Turvatili on uudenlainen ratkaisu yrityksen henkilöstön taloudellisen turvallisuuden parantamiseen. Turvatilin avulla yritys saa helposti kattavan turvapaketin koko henkilöstölle tai valituille henkilöstöryhmille elämän kriisitilanteiden varalle.

Rekrytointien turvaaminen

Monissa yrityksissä ei ole varauduttu avainhenkilöiden menettämiseen, vaikka uuden henkilön rekrytoinnista, palkkaamisesta ja perehdyttämisestä aiheutuu huomattavia kustannuksia. Investointisuoja auttaa yrityksiä kattamaan työntekijän menettämisestä aiheutuvia kuluja ja hallitsemaan näin rekrytointiin liittyviä riskejä.