Onko sinun yrityksessäsi tehokas palkitsemisjärjestelmä?

Hanki nyt samalla rahalla enemmän tehoa

Pääosa omistajayrittäjistä uskoo, että erittäin sitoutuneet työntekijät voivat parantaa yrityksen liiketulosta merkittävästi (Mandatum Lifen Omistajayrittäjätutkimus 2013). Palkitsemisen kautta henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista voidaan parantaa. Palkitseminen ohjaa työskentelyä oikeaan suuntaan, kun se tukee yrityksen tavoitteita ja henkilöstö kokee sen toimivaksi.

Palkitsemisen haasteena on usein toimivan ja selkeän palkitsemisen kokonaisuuden rakentaminen järkevillä kustannuksilla. Palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluu peruspalkan lisäksi lakisääteisiä ja täydentäviä etuja, erilaisia rahallisia kannustimia sekä työn sisältöön, ammatilliseen kehittymiseen ja johtamiseen liittyviä palkitsemistapoja.

Kun kilpailu osaajista kiihtyy, pätevien ja juuri sinun yritykseesi sopivien työntekijöiden löytäminen on yhä haastavampaa. Tulevaisuudessa työnantajat, joilla on hyvä maine, keräävät työmarkkinoilta parhaat osaajat.

Tarjoamme liiketoimintasi tueksi Suomen kattavimmat palkitsemisen asiantuntijapalvelut sekä laajan valikoiman ratkaisuja palkitsemisen toteuttamiseen.

Menestyvässä yrityksessä tiedetään, mitä työntekijöille maksetaan ja miksi

Palkitsemisella saadaan aikaan haluttuja vaikutuksia, kun palkkauksen periaatteet ja palkitsemisen tavat on suunniteltu ja niistä viestitään työntekijöille aktiivisesti.

Ensisijaista on ymmärtää, kannustaako nykyinen palkitseminen työntekijöitä ja johtoa tekemään oikeita asioita. Kilpailukykyinen palkitseminen huomioi organisaation kokonaispalkkatason suhteessa kilpailijoihin ja sen, mitä eri tehtävissä maksetaan.

Asiantuntijamme auttavat sinua palkitsemisen suunnittelussa ja kehittämisessä: strategian luomisesta palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen, jalkautukseen ja viestintään. Tarjoamme myös koulutuksia ja valmennuksia henkilöstöhallinnon, johdon, esimiesten ja koko henkilöstön tarpeisiin.

Tutustu tarkemmin

Tee palkitsemisesta tehokasta

Palkitsemisstrategian suunnittelu lähtee avainhenkilöiden tunnistamisesta. Oletko sitouttamassa yrityksesi johtoa, avainhenkilöitä vai koko henkilöstöä? Toimivan ratkaisun pitää olla yritykselle sopiva sekä työntekijän näkökulmasta kiinnostava ja motivoiva.

Yrityksen kannalta keskeistä on myös päättää, millä aikavälillä avainhenkilöitä halutaan sitouttaa. Lisäksi on tärkeää kartoittaa nykyiset palkitsemisjärjestelmät: miten ne toteuttavat yrityksen strategiaa ja ovatko nykyiset palkitsemisjärjestelmät riittäviä?

Autamme sinua tekemään samalla rahalla palkitsemisesta yhä toimivampaa. Tarjoamme myös erilaisia ratkaisuja, joilla palkitseminen toteutetaan tehokkaasti käytännössä. Alle olemme koonneet esimerkkejä näistä. Tarjoamamme ratkaisu rakennetaan aina kokonaisuutena yrityksesi tavoitteet ja tarpeet huomioiden.

Eläketurvan täydentäminen

Eläketurvan täydentäminen tähtää pitkäaikaiseen sitouttamiseen. Lakisääteisen eläketurvan täydentäminen on työntekijälle entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Samalla työnantaja rakentaa hyvän työnantajan imagoa.

Palkkiorahasto

Palkkiorahastolla sitoutat suuremman yrityksen yritysjohtoa, avainhenkilöitä tai henkilöstöä tehokkaasti keskipitkällä aikavälillä. Se on yritykselle oikeudenmukainen ja kustannustehokas tapa lisätä henkilöstön kiinnostusta oman työnsä tuottavuuteen.

Turvatili

Turvatili on yrityksen ottama henkilövakuutus työntekijöilleen. Turvatili sisältää turvat vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Se on kustannustehokas ratkaisu, joka joustaa tarpeen mukaan.  Vapaaehtoiset turvat ovat työntekijälle kiinnostava etu.

Investointisuoja

Investointisuojalla katat työntekijän menettämisestä aiheutuvat kulut ja hallitset näin rekrytointiin liittyviä riskejä. Investointisuoja voidaan rakentaa henkilöstöryhmästä riippuen erikseen esimerkiksi johdolle, avainhenkilöille ja muulle henkilöstölle.