Arvostaisitko työnantajasi sinulle hankkimaa lisävakuutusturvaa?

Esimerkiksi työkyvyttömyystapauksista yli 90 % aiheutuu muista kuin tapaturmista.

Suomalaiset työntekijät on vakuutettu erittäin kattavasti työtapaturmista aiheutuvien kriisitilanteiden varalta, mutta turva on olennaisesti heikompi muissa tilanteissa.

Turvatili on uudenlainen ratkaisu yrityksen henkilöstön taloudellisen turvallisuuden parantamiseen. Suomalaiset vakuuttavat usein omaisuuttaan, kuten autonsa, asuntonsa ja kesämökkinsä, mutta tärkein – oman itsensä ja läheisten – turvaaminen unohtuu.

Turvatilin avulla yritys saa helposti kattavan turvapaketin koko henkilöstölle tai valituille henkilöstöryhmille elämän kriisitilanteiden varalle.

Turvatili on työntekijöiden arvostama etu, joka sitouttaa työntekijöitä yritykseen. Se myös parantaa yrityksen työnantaja-imagoa, sillä kilpailukykyiset edut ja perheen talouden turvaaminen kiinnostavat työntekijöitä.

Turvaa elämän kriisitilanteiden varalta

Turvatili sisältää turvan vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Yritys hyötyy keskittämisedusta, sillä Turvatili on yksittäisiä vakuutusturvia selvästi edullisempi ratkaisu. Turvapaketin avulla yksittäisillä henkilöillä ei ole päällekkäisiä turvia

Henkivakuutus

Pysyvän työkyvyttömyyden turva

Vakavan sairauden turva

Hyödyt yritykselle

  • Voidaan kohdentaa koko henkilöstölle tai tietylle henkilöstöryhmälle.
  • Sitouttaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.
  • Vakavan sairauden turva voi nopeuttaa töihin paluuta, kun työntekijä voi päästä nopeammin hoitoon.
  • Kustannustehokas kokonaisratkaisu, jossa maksut ovat verovähennyskelpoisia ja kokonaisuus edullisempi kuin yksittäiset turvat.
  • Osalle Turvatilin korvauksia voidaan määrittää edunsaajaksi yritys. Turvatiliä voidaan siis tarvittaessa käyttää myös yrityksen riskienhallinnan välineenä.
  • Luo hyvää työnantajamielikuvaa.

Hyödyt työntekijälle

  • Vakuuttaa työntekijän kuolemantapauksen, pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalta.
  • Antaa turvaa myös työntekijän perheelle.  
  • Vakuutusturvat ovat voimassa myös vapaa-aikana.

Haluatko turvata yrityksesi henkilöstöä myös sairaalahoidon ja sairauskulujen osalta tai räätälöidä yrityksellesi riskivakuutusratkaisun?

Tutustu Turvatiliin

Tutustu tarkemmin uudenlaiseen tapaan turvata yrityksen henkilöstön taloudellista turvaa.