Nordic High Yield

Mandatum Lifes fond som investerar i nordiska företagsobligationer

Nordic High Yield

Mandatum Lifes fond som investerar i nordiska företagsobligationer

Mandatum Lifes fond Nordic High Yield investerar på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Den nordiska företagsobligationsmarknaden erbjuder en hög förväntad avkastning. Fondens löpande ränta har de senaste åren varit cirka 5-6 procent.

Företagsobligationsmarknaden i Norden erbjuder diversifieringsmöjligheter utanför aktiemarknaden.

Mandatum Lifes portföljförvaltare har lång erfarenhet av den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Mandatum Lifes Nordic High Yield-fond diversifierar investeringarna i finländska, svenska, danska och norska företagsobligationer med god avkastningspotential.


Nordiska företagsobligationer erbjuder en mycket konkurrenskraftig avkastning. Den löpande räntan på fonden Nordic High Yield har de senaste åren varit ca 5-6 procent, dvs. flera procentenheter högre än high yield-marknaden i övriga Europa och USA.


Se på videon (på engelska) portföljförvaltarnas beskrivning av marknaden:

Intresserad?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.