Administrera placeringar och besparingar

Administrera placeringar och besparingar

I webbtjänsten kan du ta fram och granska uppgifterna om dina pensions- och placeringsförsäkringar eller sparavtal, influtna besparingar och placeringsobjekt.

Du hittar uppgifterna om dina placeringar genom att i menyn upptill på sidan välja Avtal och därefter klicka på det avtal som du vill titta på. Om ditt avtal tillåter ändring av placeringsobjekten via webbtjänsten, kan du också göra ändringar i avtalet här.

Ändring av fördelningen av sparkapitalet

När du vill ändra fördelningen av dina nuvarande besparingar på olika placeringsobjekt, kan du göra en ändring i besparingarnas allokering.

Om du vill ändra fördelningen för kommande premier, kan du göra det genom att ändra placeringsplanen (se anvisningen längre ner på sidan).

  • Välj sidan Avtal och klicka på önskat avtal.
  • Öppna fliken Placeringsobjekt
  • Välj Ändra fördelningen av sparkapitalet. Välj önskade procentandelar för placeringsobjekten i sparkapitalet. Genom att välja Fler placeringsobjekt kan du välja ett eller flera nya placeringsobjekt. Notera att den totala summan av placeringsobjektens fördelning ska vara hundra procent.
  • När du är klar, välj Fortsätt. Placeringsobjektens namn är länkar till mer detaljerade uppgifter om objekten. Läs dem noggrant.
  • Bekräfta ändringen av placeringsplanen genom att välja Jag har läst prospekten och stadgarna för placeringsobjekten och klicka på Godkänn. Ändringarna i placeringsobjekten syns i webbtjänsten i allmänhet inom några vardagar.

Vi genomför de uppdrag som vi tagit emot så fort som möjligt. Du kan inte göra en ny ändring av placeringsobjekt förrän den föregående ändringen är klar. En uppskattning av besparingarna beräknas enligt de priser som finns att tillgå vid tidpunkten för ändringen. När det verkliga dagspriset säkerställs, kan det avvika från den uppskattning som gjordes i samband med ändringen.

Ändring av placeringsplanen

När du vill ändra fördelningen för kommande premier, kan du göra det genom att ändra placeringsplanen.

  • Välj sidan Avtal och klicka på önskat avtal.
  • Välj Placeringsobjekt och Placeringsplan och klicka på Ändra placeringsplanen.
  • I det fönster som öppnas kan du välja om ändringen gäller kommande premier eller nuvarande besparingar. När du gör en ändring av placeringsplanen, välj Placeringsplanen, dvs. kommande premier.
  • Ange önskade procentandelar för placeringsobjekten. Genom att välja Fler placeringsobjekt kan du välja ett eller flera nya placeringsobjekt. Notera att den totala summan av placeringsobjektens fördelning ska vara hundra procent.
  • Bekräfta ändringen av placeringsplanen genom att klicka på Godkänn.

Placeringsplanen för personal- och premiefonderna fastställs av fondens styrelse och den anställda kan inte göra ändringar i placeringsobjekten för egen del.

Uttag av sparkapital

Du kan lyfta dina besparingar i en Placeringsförsäkring eller Sparförsäkring genom att under uppgifterna för avtalet välja fliken Ändringar och punkten Uttag av sparkapital. För uttag av besparingar debiterar vi en handläggningsavgift, som varierar enligt avtal. Om du vill kontrollera vilken avgift som tillämpas på ditt avtal, kontakta vår kundtjänst antingen med ett meddelande via webbtjänsten under Meddelanden eller via telefon på numret 0200 31120 (lna/msa).

Om det i ditt avtal under fliken Ändringar inte finns möjlighet att välja Uttag av sparkapital, kan du göra uttaget genom att skicka ett meddelande till vår kundtjänst via webbtjänsten.

Från det sparkapital som betalas ut görs avdrag för eventuella kostnader och skatter.

Du kan ta ut tillgångar från premie- och personalfonden en gång om året under tiden för anmälan om uttag. Kontrollera tiden för anmälan om uttag i din egen fond under Fondens viktiga datum. Läs mer om skötseln av premie- och personalfondernas medlemsärenden i webbtjänsten.