Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall

Du söker enklast ersättning via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten med dina personliga bankkoder när du har en sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring som beviljats av Mandatum Life eller Kaleva. Du kan söka ersättning, även om du inte själv äger den försäkring där du är försäkrad. Då ser du inte uppgifterna om avtalet i webbtjänsten, men du kan ändå lämna in ersättningsansökan.

Vi tar upp din ansökan till handläggning, när vi fått alla dokument som behövs. Du ska söka ersättning från försäkringen inom ett år efter det att kostnaderna uppstått. Gör ersättningsansökan som privatkund, även om försäkringstagaren eller förmånstagaren är ett företag som du företräder.

 

Gör ansökan om ersättning så här

Betala alltid kostnaderna först själv och sök ersättning för kostnaderna från FPA, om inte vårdinrättningen eller apoteket redan har dragit av FPA:s ersättningsandel från vård- eller läkemedelskostnaderna.

Ta fram alla kvitton och andra handlingar som hänför sig till ersättningsansökan. Du behöver dem när du fyller i ansökan. Se nedan vilka bilagor som behövs.

Logga in på webbtjänsten och välj Ersättningsärenden i menyn upptill på sidan. Öppna en ny ersättningsansökan genom att klicka på Ny ansökan nedanför tabellen Tidigare ersättningsansökningar. Om du vill komplettera en ansökan som hänför sig till en tidigare sjukdom, välj önskad ansökan i tabellen och klicka därefter på Fortsättningsansökan i den sammanfattning som öppnas.

Fyll i alla fält och klicka på Fortsätt för att spara uppgifterna på sidan. Fyll i varje sida i ansökan inom 15 minuter. Om du använder mer tid, raderas uppgifterna på blanketten av datasäkerhetsskäl.

Skicka in ansökan via sammanfattningssidan. Efter att du sänt blanketten får du anvisningar om eventuella verifikat som behövs som bilaga till ansökan. Vi rekommenderar att du skannar eller fotograferar bilagorna, så att du kan sända dem till oss i elektronisk form i samband med ersättningsansökan. Notera att vi inte alltid ber dig skicka in bilagor. Komplettera ansökan med bilagor endast om vi ber om dem. Om du inte har möjlighet att skicka in bilagor elektroniskt, kan du skicka dem per post till den postadress som anges på bekräftelsesidan.

Du får ersättningsbeslutet när vi handlagt din ansökan. Ersättningsbeslutet syns i webbtjänstens arkiv följande vardag efter att ansökan handlagts.

Ersättning av vårdkostnader vid sjukdom eller olycksfall

I enlighet med försäkringsvillkoren ersätter sjukkostnadsförsäkringen de sjukvårdskostnader som inte ersätts med stöd av någon lag och som den försäkrade själv är tvungen att betala för sin vård. Sök först ersättning enligt sjukförsäkringslagen från FPA.

Om du inte ansökt om ersättning från FPA inom sex månader efter att kostnaderna har uppstått, har vi rätt att göra avdrag för FPA:s ersättningsandel från ersättningen.

Flera privata tjänsteleverantörer inom sjukvårdssektorn ansöker om FPA:s ersättningsandel för sina kunders del. Då avdras FPA-ersättningsandelen direkt från din räkning och du kan söka försäkringsersättningen från oss med en gång.
Du ska söka ersättning från försäkringen inom ett år efter det att kostnaderna uppstått. Vi är inte skyldiga att betala ut ersättning för över ett år gamla kostnader.

Notera att försäkringen inte ersätter fysioterapi eller andra former av rehabilitering. Tandvård ersätts inte heller, såvida det inte är fråga om en tandskada till följd av olycksfall.

Ansökan om förhandsbeslut eller betalningsförbindelse

Om du blivit ordinerad en dyr undersökning eller åtgärd rekommenderar vi att du på förhand säkerställer att undersökningen eller åtgärden är ersättningsgill.

Vi beviljar förhandsbeslut, dvs. ger löfte om ersättning för dyra undersökningskostnader. Du kan höra dig för om ifall den undersökning eller vård som du blivit rekommenderad ersätts från försäkringen via telefon på numret 0200 31120 (Ersättningstjänst). Skaderegleraren kan oftast redan under samtalet ge ett förhandsbeslut om huruvida kostnaderna ersätts. När du fått ett förhandsbeslut ska du först betala kostnaderna själv och sedan ansöka om ersättning från FPA för dem. Efter det kan du söka ersättning från din försäkring.

Du kan höra dig för om betalningsförbindelse för magnetröntgen via telefon hos vår ersättningstjänst, när du fått remiss från en specialist.

Vi beviljar också betalningsförbindelser för dyra operationer. Av det läkarutlåtande som utfärdats för betalningsförbindelsen ska framgå orsaken till och behovet av åtgärden samt en kostnadskalkyl. Efter att du fått betalningsförbindelsen kan vårdinrättningen fakturera försäkringsbolaget direkt för kostnaderna för åtgärden.

Läkarutredningar och -utlåtanden som hänför sig till begäran om förhandsbeslut och betalningsförbindelse kan skickas från vårdinrättningen direkt till Mandatum. Du kan också själv lämna in läkarens sjukjournal, varav framgår orsaken till och behovet av undersökningen eller åtgärden. Du kan skicka in handlingarna som en bifogad fil till ett meddelande via vår webbtjänst.