Uträtta ärenden för någon annan

Du kan uträtta ärenden för en annan person med fullmakt, i egenskap av vårdnadshavare för ett minderårigt barn eller som intressebevakare.

Uträtta ärenden för någon annan med fullmakt

Endast försäkringens ägare eller en befullmäktigad person kan få uppgifter om och fatta beslut i ärenden i anslutning till försäkringen. Om du vill befullmäktiga någon annan person att sköta dina eller ditt företags försäkringsärenden, eller om du själv vill ta hand om t.ex. dina familjemedlemmars försäkringsärenden, ska du fylla i och lämna in en fullmakt. I fullmakten namnges den person som befullmäktigas och definieras vad fullmakten gäller. Du kan lämna in fullmakten som bilaga till ett meddelande via Mandatums webbtjänst under Meddelanden, om du är kund hos Mandatum, eller per post till den adress som antecknats på blanketten.

 

Uträtta ärenden för minderårigt barn

Du kan ta fram och se ditt barns försäkringsuppgifter i Mandatums webbtjänst när du gör en fullmakt för användning av webbtjänsten tillsammans med barnets andra vårdnadshavare. Vårdnadshavaren för ett minderårigt barn kan antingen beviljas rätt att se barnets försäkringsuppgifter eller rätt att både se uppgifter och sköta barnets försäkringsärenden. Fullmaktsblanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Om du är ensamförsörjare, räcker det med din underskrift.

Fullmakten lämnas in per post till den adress som antecknats på blanketten. Om du är kund hos Mandatum, kan du också lämna in fullmakten som bilaga till ett meddelande via webbtjänsten under Meddelanden.

Handläggningen av fullmakten tar cirka en vecka. När fullmakterna har uppdaterats och du loggar in på webbtjänsten med dina personliga bankkoder, kan du se uppgifterna för ditt barn genom att välja det namn som syns i menyn uppe till höger och därefter klicka på Byt kundroll.

 

Uträtta ärenden för person som är föremål för intressebevakning

En privatperson som fungerar som intressebevakare kan som identifierad i Mandatums webbtjänst sköta försäkringsärenden för den person som är föremål för intressebevakning. För det ska du lämna in ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som du får från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utdraget kan lämnas in per post till adressen: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Kundpost / 2011, Kalevavägen 3, 20520 Åbo. Om du själv är kund hos Mandatum, kan du också lämna in utdraget som bilaga till ett meddelande via webbtjänsten under Meddelanden.

När du fått rätt att använda webbtjänsten för den person vars intressen du bevakar, kan du ta fram personens försäkringsuppgifter genom att byta kundroll i webbtjänsten. Logga in på webbtjänsten med dina personliga bankkoder och välj ditt namn uppe till höger på sidan. Klicka därefter på Byt kundroll i den rullgardinsmeny som öppnas.

Notera att du inte kan skicka meddelanden eller lämna uppdrag när du är inloggad i webbtjänsten med kundrollen för den vars intressen du bevakar. Du ska byta till din egen kundroll i webbtjänsten och skicka meddelandet, t.ex. om en ändring i avtalet, i ditt eget namn under Meddelanden.

 

Svarsadress

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost/2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo