Överföring av äganderätt

Om du vill föra över äganderätten till din försäkring till någon annan person eller ett företag, fyll i och återsänd den vidstående blanketten.