Fullmakter, överföring av äganderätt och besparingar

Fullmakter, överföring av äganderätt och besparingar

Fullmakter

Endast försäkringens ägare eller en befullmäktigad person kan få uppgifter om och fatta beslut i ärenden som gäller försäkringen i fråga. Om du vill befullmäktiga någon annan person att sköta dina eller ditt företags försäkringsärenden, eller om du själv vill ta hand om t.ex. dina familjemedlemmars försäkringsärenden, ska du fylla i och lämna in en fullmakt. Välj nedan rätt blankett, fyll i den och återsänd den till oss per post.

 

Överföring av besparingar i en placeringsförsäkring

Om du vill föra över sparsumman till en ny placeringsförsäkring, kan du meddela oss om saken genom att fylla i och posta vidstående blankett. Som företagskund ska du använda den nedre blanketten.

 

Överföring av äganderätt

Om du vill föra över äganderätten till din försäkring till någon annan person eller ett företag, fyll i och återsänd den vidstående blanketten.

 

Svarsadress

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost/2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo