Dra full fördel av din kundrelation

MandatumPlus-logo-500x76.png

Dra full fördel av din kundrelation

MandatumPlus-logo-500x76.png

Det är ett gott beslut att tänka på morgondagen. Vi har tagit fram MandatumPlus-kundförmånsprogrammet för att det ska vara ännu mer meningsfullt att gardera sig och förbereda sig för framtiden. MandatumPlus öppnar dörrarna till värdefulla förmåner, som endast erbjuds Mandatums kunder. Du hittar information om MandatumPlus-förmånerna på denna sida.

Din nu gällande MandatumPlus-förmån gäller Optimi-livförsäkringen och skyddet vid allvarlig sjukdom. Engångsersättningen från skyddet vid allvarlig sjukdom ger dig tid att omorganisera vardagen och livet, på dina villkor. Livförsäkringen hjälper i sin tur dina nära ekonomiskt över den värsta krisen, eftersom de lagstadgade förmånerna i allmänhet inte räcker till för att trygga framtiden.

När du tecknar Optimi-livförsäkring 1–30.9.2022, får du bestående 15 % rabatt på livförsäkringens årspremie. Dessutom får du 10 % högre ersättningssumma i skyddet vid allvarlig sjukdom, upp till 100 000 euro. Du kan välja livförsäkring, skydd vid allvarlig sjukdom eller båda.

DRA NYTTA AV DE UNIKA FÖRMÅNERNA

För vem?

Skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas personer i 20–64 års åldern och livförsäkringsskyddet upp till 89 års ålder. Skydden kommer särskilt till nytta, om familjen har minderåriga barn, lån eller borgensförbindelser.

Vad omfattar livförsäkringen?

Vid dödsfall betalas den avtalade livförsäkringsersättningen på en gång ut till de anhöriga eller någon annan namngiven förmånstagare. Den minskar inte beloppet av lagstadgade ersättningar som eventuellt betalas ut till de anhöriga.

Vad omfattar skyddet vid allvarlig sjukdom?

Skyddet vid allvarlig sjukdom omfattar följande sjukdomar och ingrepp: cancer, hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, multipel skleros, bypassoperation och organ- eller benmärgstransplantation. Den skattefria engångsersättningen betalas ut efter att läkaren ställt diagnosen, och du kan använda ersättningen efter eget gottfinnande.

M_plus_icon_black.png

Prenumerera på besked om nya förmåner till din e-post

För att försäkra dig om att du inte går miste om värdefulla MandatumPlus-förmåner, kan du prenumerera på besked om nya MandatumPlus-förmåner till din e-post. Du gör prenumerationen behändigt genom att logga in på Mandatums webbtjänst och där ge marknadsföringstillstånd genom att klicka på ditt eget namn uppe till höger på sidan och redigera dina kunduppgifter.