MandatumPlus

Dra full fördel av din kundrelation. MandatumPlus öppnar dörrarna till värdefulla förmåner, som endast erbjuds Mandatums kunder. Du hittar information om MandatumPlus-förmånerna på denna sida.

MandatumPlus

Dra full fördel av din kundrelation. MandatumPlus öppnar dörrarna till värdefulla förmåner, som endast erbjuds Mandatums kunder. Du hittar information om MandatumPlus-förmånerna på denna sida.

MandatumPlus_CIKT_-_SV-1000x400-Finnish.jpg

Skyddet vid allvarlig sjukdom ger ekonomiskt lugn, om du insjuknar. Du kan använda engångsersättningen från försäkringen t.ex. för att betala sjukvårdskostnader, för låneamorteringar eller till löpande utgifter i vardagen. Livförsäkringen hjälper i sin tur dina nära ekonomiskt över den värsta krisen, om du avlider. De lagstadgade förmånerna räcker inte alltid till för att trygga framtiden.

När du tar skydd vid allvarlig sjukdom, livförsäkring eller båda senast den 30 juni 2023, får du bestående 10 % rabatt på försäkringarnas årspremier. Du får förmånen med kampanjkoderna ''RP10VAKAVAMP'' för skyddet vid allvarlig sjukdom och ''RP10HENKIMP'' för livförsäkringen. En förutsättning för rabatt är att skyddet inte påförs premiehöjningar på grund av hälsotillståndet. Förmånen gäller endast nya avtal för privatkunder.

LÄMNA BEGÄRAN OM KONTAKT

Skydd vid allvarlig sjukdom -10 %

 • Var femte finländare* drabbas av en allvarlig sjukdom i det aktivaste skedet i livet.
 • Den skattefria engångsersättningen betalas ut till dig om du fått en allvarlig sjukdomsdiagnos eller genomgått ett ingrepp.
 • Skyddet vid allvarlig sjukdom omfattar i enlighet med definitionen i försäkringsvillkoren cancer, kranskärlsoperation, hjärtinfarkt, njursvikt, multipel skleros och stroke samt organ- och benmärgstransplantationer.
 • Du kan använda ersättningen t.ex. för att betala sjukvårdskostnader, för låneamorteringar eller till löpande utgifter i vardagen.
 • Du kan flexibelt justera försäkringens ersättningssumma.
 • Med koden ’’RP10VAKAVAMP’’ får du bestående 10 % rabatt på årspremien för skyddet vid allvarlig sjukdom.

 

LÄMNA BEGÄRAN OM KONTAKT

 

* Var femte finländare insjuknar allvarligt i cancer, hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom eller stroke före fyllda 65 år (källor: Finlands Cancerregister, Institutet för hälsa och välfärd FINRISKI-räknaren).

Livförsäkring -10 %

 • Livförsäkringen kommer till hjälp t.ex. vid betalning av skulder, säkerheter, arvsskatter eller löpande utgifter i vardagen. Den minskar inte beloppet av eventuella lagstadgade ersättningar som betalas ut till de anhöriga.
 • Den avtalade livförsäkringsersättningen betalas ut på en gång till de anhöriga eller någon annan namngiven förmånstagare.
 • Ersättningsbeloppet uppskattas alltid från fall till fall enligt din egen livssituation.
 • Som tumregel borde skyddsbeloppet täcka dina lån, inkomstbortfallet för två år samt 20 000 euro för varje barn i hushållet.
 • Du kan flexibelt justera försäkringens ersättningssumma.
 • Parskyddet är en gemensam livförsäkring för dig och din partner. När båda ansvarar för familjens ekonomi, är en gemensam försäkring ett bra alternativ. Det är också förmånligare än två separata livförsäkringar. För att köpa parskydd, boka tid för ett samtal med vår expert.
 • Med koden ’’RP10HENKIMP’’ får du bestående 10 % rabatt på livförsäkringens årspremie.

 

LÄMNA BEGÄRAN OM KONTAKT

Din förmån på digitala juridiska tjänster

Du får 20 % rabatt på alla tjänster från Aatos

aatos-etusivu-2.png

Din nuvarande MandatumPlus-förmån gäller Aatos digitala juridiska tjänster. Aatos är en juridisk onlinetjänst, där du kan upprätta viktiga dokument för dig själv och dina anhöriga enkelt och förmånligt via nätet.

Aatos tjänster omfattar bl.a.:

      • intressebevakningsfullmakt
      • testamente
      • livstestamente
      • äktenskapsförord
      • bouppteckning

Genom att svara på några enkla frågor får du dina dokument upprättade på en gång.

Du får som MandatumPlus-förmån 20 % rabatt på alla tjänster från Aatos. Förmånen gäller tills vidare. Du kan kostnadsfritt provtesta alla tjänster på Aatos webbplats.

Du får tillgång till förmånen genom att i kassan mata in förmånskoden ”mandatum-20”.

Utnyttja förmånen

Hur Aatos fungerar:

Logga in och mata in uppgifterna

Logga in på tjänsten och mata in dina uppgifter. Dina uppgifter fylls i automatiskt, när du öppnar ett nytt ärende.

Få ditt ärende skött genom att svara på frågorna

Aatos tar hand om de juridiska processerna och upprättar dokumenten för din räkning genom att med några klara frågor kartlägga din situation och dina önskemål. Aatos förstår din situation och rekommenderar de bästa lösningarna utgående från gällande lagstiftning.

Underteckna och förvara

Du kan samla påbörjade och klara dokument tryggt på ditt eget konto i Aatos. Du kan använda elektronisk underskrift alltid när det enligt lag är möjligt.

M_plus_icon_black.png

Prenumerera på besked om nya förmåner till din e-post

För att försäkra dig om att du inte går miste om värdefulla MandatumPlus-förmåner, kan du prenumerera på besked om nya MandatumPlus-förmåner till din e-post. Du gör prenumerationen behändigt genom att logga in på Mandatums webbtjänst och där ge marknadsföringstillstånd genom att klicka på ditt eget namn uppe till höger på sidan och redigera dina kunduppgifter.