Tillgängligheten i mobiltjänsten ML Pengar

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mobiltjänsten ML Pengar. Utlåtandet har upprättats den 26 november 2020 och uppdaterad den 7 maj 2021.

Mobiltjänsten ML Pengar omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att digitala tjänster och innehåll ska vara tillgängliga.

Tillgänglighetsstatus för mobiltjänsten ML Pengar

Uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav.

Mobiltjänsten ML Pengar uppfyller inte merparten av de kritiska tillgänglighetskraven på nivå A och AA.

Icke-tillgängligt innehåll i mobiltjänsten ML Pengar

Tillgängligheten i mobiltjänsten ML Pengar kommer att bedömas i juni 2021.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten i mobiltjänsten ML Pengar?

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven från och med den 23 juni 2021.

Meddela oss gärna om du upptäcker problem. Vi vill göra våra tjänster tillgängliga för så många som möjligt och åtgärda eventuella brister i tillgängligheten. Om du upptäcker brister som gäller tillgängligheten i Mandatum Lifes digitala tjänster, vänligen kontakta oss. Du kan lämna respons via e-post på adressen saavutettavuus@mandatumlife.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte får något svar inom utsatt tid, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet i Finland som övervakar att kraven på tillgänglighet följs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon: 0295 016 000 (växel)

www.tillgänglighetskrav.fi