Datasäkerhetsanvisningar för användarna av Mandatum Lifes mobiltjänst

Det är tryggt att använda mobiltjänsten, då du sköter om datasäkerheten i din mobila enhet och handlar ansvarsfullt:

 • Uppgradera alltid operativsystem och applikationer i din enhet till de senaste versionerna som tillverkarna erbjuder.
 • Skydda din enhet med den automatiska låsning (s.k. säkerhetskod) som enheten ger möjlighet till. Enheten låser sig då automatiskt efter en viss tids inaktivitet. För att låsa upp enheten måste du ange lösenord.
 • Ladda endast ner applikationer från pålitliga källor (t.ex. Google Play, Apple Appstore, Windows Store).
 • Byt ut den förvalda PIN-koden till en kod som är svår att komma på. Se till att PIN-kodsförfrågan är aktiverad.
 • För bättre skydd kan du installera en applikation som gör det möjligt att spåra enheten eller radera data i enheten på distans.
 • Installera antivirusprogram om möjligt.
 • Låna inte ut din enhet, eftersom det kan gå även mycket snabbt att t.ex. installera ett spionprogram eller stjäla uppgifter från enheten.
 • Om du misstänker att du har ett skadligt program i din enhet, stäng av enheten. Lämna in enheten på service för kontroll. På detta sätt undviker du att ett eventuellt skadligt program sprids.

Att logga in på tjänsten (användarnamn och lösenord):

 • Du loggar in på tjänsten med ett personligt användarnamn och lösenord. Se till att endast du känner till lösenordet. Ge inte ditt lösenord till någon. Byt lösenord, om du misstänker att det hamnat i fel händer. Spara inte lösenordet till tjänsten i din mobila enhet.
 • Du kan byta lösenord när applikationen öppnas. För att byta lösenord till tjänsten behöver du bankkoder.
 • Om du vill spärra ditt användarnamn, kontakta 0200 31120 (lna/msa).

Konfidentiella uppgifter och informationssäkerhet i mobilapplikationen:

 • Applikationen lagrar inte lösenord eller uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten i enheten.
 • Använd alltid den nyaste versionen av Mandatum Lifes mobilapplikation.

Om min mobila enhet kommer bort eller stjäls

 • I enheten lagras inte applikationens lösenord eller uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten. Applikationen kräver ny inloggning, när den inte har använts på 15 minuter.

Mobiltjänstens säkerhetsegenskaper

Sessionens tidsutlösning
Applikationen loggar automatiskt ut användaren efter 15 minuter, om du inte använder appen. Syftet med tidsutlösningen är att förhindra missbruk av uppgifter som finns i applikationen.

Skydd av förbindelsen
Förbindelsen mellan Mandatum Life och kundens mobila enhet är skyddad med SSL-kryptering. Tack vare krypteringen kan ingen utomstående person se vilka uppgifter som du tar emot i din applikation.

Personligt lösenord
Användningen av mobiltjänsten kräver inloggning med ett personligt lösenord. För att kunna skapa och byta lösenord måste du logga in på tjänsten med dina nätbankskoder.