Aktuell information om marknadsläget och skötseln av ärenden hos Mandatum Life

Coronavirusepidemin har satt marknaden i gungning och i takt med att epidemin de senaste veckorna spridit sig globalt har marknadsmiljön blivit allt mer instabil. För en investerare och sparare med lång investeringshorisont är det allra viktigast att ha is i magen och hålla huvudet kallt när marknaden fluktuerar och att inte avvika från sin placeringsplan.

För att förhindra att epidemin eskalerar uppmuntrar vi våra kunder att i första hand kontakta oss via våra elektroniska kommunikationskanaler. På denna sida hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Vi rekommenderar våra kunder att uträtta sina ärenden via webbtjänsten och sköta mindre brådskande ärenden vid ett senare tillfälle. Du hittar uppgifter om avtal, besparingar och placeringar behändigt i webbtjänsten och mobiltjänsten ML Pengar. Väntetiderna i vår telefontjänst kan tidvis vara längre än vanligt och det kan förekomma dröjsmål vid handläggningen av ersättningsansökningar och bilagor som skickats till oss per post.

Vi publicerar våra experters kommentarer om marknadsläget i Life Magazine (på finska). Vi meddelar om aktuella publikationer också via våra kanaler på de sociala medierna på Facebook och Twitter.

Vanliga frågor om besparingar och placeringsobjekt

Vanliga frågor om marknadsläget

Sköt dina ärenden snabbt och enkelt på webben

Som privatkund kan du ta fram och sköta ärenden i anslutning till dina avtal, följa upp dina placeringar och besparingar och skicka webbmeddelanden till kundtjänsten. Du kan också lämna in ansökan om ersättning om du råkat ut för en personskada.

Som företagskund kan du ta fram och sköta ditt företags avtal, se en sammanfattning och detaljerade uppgifter om avtal, betalda premier, besparingar, skydd och de försäkrade. Du kan också göra ändringar i placeringsobjekten, följa upp kapitalförvaltningsavtal och skicka webbmeddelanden till kundtjänsten.

Mobiltjänsten ML Pengar håller dig uppdaterad om hur dina tillgångar utvecklas

Det är enkelt och behändigt att börja använda mobiltjänsten ML Pengar. Tjänsten lämpar sig för iOS- och Android-telefoner. För att aktivera tjänsten och för identifieringen behöver du nätbankskoder, efter det räcker det med användarnamn och kod för att logga in.