Ajankohtaista tietoa henkilöstö- /palkkiorahastojen toiminnassa mukana olevalle

Tälle sivulle on koottu tärkeää tietoa rahastojen hallinnointimalliin tekemistämme päivityksistä sekä muista rahastoja koskevista ajankohtaisista asioista.

 

Parannuksia rahastojen hallinnointimalliin

Meille ja asiakkaillemme on kertynyt käyttökokemusta erilaisista rahastomalleista ja rahastojen elinkaaren vaiheista. Olemme kehittäneet palveluamme näiden toiveiden ja havaintojen perusteella. Olemme yhteydessä kaikkiin rahastoasiakkaisiimme muutosten osalta.

Millaisia parannuksia on tehty?

1. Eri sijoitusstrategioiden hyödyntäminen tehokkaammaksi

Moni rahasto on halunnut antaa jäsenilleen valittavaksi eri sijoitusstrategioita. Päivityksen myötä eri riskitasot onnistuvat entistä tehokkaammalla tavalla. Tässä vaihtoehdossa jäsenten riskinottohalukkuus, tuottotavoitteet ja sijoittamisen aikajänne voidaan huomioida yksilöllisemmin. Lisäämällä rahaston jäsenten vaikutusmahdollisuuksia kiinnostus rahastoa kohtaan kasvaa, ja työnantajan tarjoama etu pysyy mielessä läpi vuoden.

2. Rahasto-osuuden arvon parempi seuranta

Rahaston jäsenet pääsevät päivätasolla seuraamaan oman rahasto-osuutensa arvonkehitystä ja saavat tekemänsä nostot nopeammassa aikataulussa pankkitililleen. Tämä lisää rahaston toiminnan läpinäkyvyyttä jäsenten näkökulmasta. 

3. Ennakoivampi rahaston hallinnointi

Viime vuosina sijoitusmarkkinoiden nopeat liikkeet ovat herättäneet tarpeen entistäkin ennakoivampaan rahaston hallinnointiin ja rahaston maksuvalmiuden takaamiseen. Jäsenet ilmoittavat nostoista jatkossa jo ennen rahaston arvopäivää, jolloin nostettavat varat voidaan realisoida mahdollisimman pian arvopäivän jälkeen. Tällä parannetaan rahaston maksuvalmiutta ja toteutetaan jäsenen toimeksianto läpinäkyvästi. 

Henkilöstörahastolain muutoshanke

Henkilöstörahastolain vireillä olevassa muutoshankkeessa on julkaistu hallituksen esitysluonnos. Luonnoksessa ehdotetaan helpotuksia henkilöstörahaston perustamiseen. Lisäksi luonnoksen mukaan tuotaisiin helpotuksia joihinkin henkilöstörahaston hallinnoinnin kohtiin sekä tehtäisiin vähäisempiä säädöshuoltoon liittyviä muutoksia. Lakiuudistuksella ei olisi hallituksen esitysluonnoksen perusteella laajoja vaikutuksia perustettujen henkilöstörahastojen toimintaan.

Hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä marraskuussa 2022 ja muutokset tulisivat voimaan huhtikuussa 2023. Hallituksen esitysluonnos on saatavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Huomioitavaa palkkiojärjestelmissä ja palkkioiden määräytymisessä

Perhevapaauudistus on ollut voimassa 1.8.2022 alkaen. Työehtosopimuksissa on tyypillisesti määräyksiä palkanmaksusta perhevapaiden aikana. Monissa palkkioiden määräytymisperusteissa on huomioitu sovellettavan työehtosopimuksen palkanmaksua koskevat määräykset. Mandatumin tietojen mukaan työehtosopimusten sovittaminen perhevapaauudistuksessa tehtyihin muutoksiin on vielä kesken. Työehtosopimusten tai niiden soveltamiskäytännön muutoksilla voi olla vaikutusta myös palkkiomalleihin. Seuraamme tilannetta ja olemme tarvittaessa yhteydessä rahastoihin.

Rahastoitavien palkkioiden korotusprosentti

Osalla rahastoista palkkioiden rahastointi on kokonaan tai osittain vapaaehtoista. Vapaaehtoista osuutta on lain mukaan korotettava ja siitä on hyvä olla vuosittainen päätös perusteluineen.

Korotusta laskettaessa pyritään siihen, että kokonaisuus olisi kuluneutraali työnantajalle. Rahastoasiantuntijanne on käytettävissänne korotusprosentin laskemisessa, dokumentaation hoitamisessa ja viestinnässä.

Säännöllinen viestintä rahastojen jäsenille

Mandatum lähettää rahastojen jäsenille rahaston tilikauden mukaista viestintää sähköpostitse. Näin työnantajan tarjoama palkitsemisen ratkaisu pysyy läpi vuoden rahaston jäsenen mielessä. Viesteissä mm. muistutetaan rahaston ajankohtaisista asioista sekä kerrotaan, kun rahaston jäseneltä kaivataan toimenpiteitä. Mielipidemittausten perusteella rahastojen jäsenet ovat lähtökohtaisesti erittäin tyytyväisiä saatuun viestintään. "Oliko tästä viestistä sinulle hyötyä" -palautekyselyiden keskiarvo kesän ja syksyn ajalta on 2,6 (asteikolla 1-3).
 
Syksystä 2022 alkaen viesteihin lisätään mahdollisuus antaa Mandatumille markkinointilupa, jonka jälkeen jäsen saa esimerkiksi kutsuja Mandatumin tapahtumiin sekä tietoa vakuutus- ja sijoitustuotteisiin liittyvistä etuhinnoista.

Tulevia tapahtumia

Järjestämme joulukuussa rahastoasiakkaillemme Tilinpäätöswebinaarin. Tehokas tilinpäätösprosessi selkeyttää vastuut ja aikataulut sekä varmistaa sujuvan ja laadukkaan tilinpäätösraportoinnin jäsenistölle aikataulussa. Mukaan ovat tervetulleita asiakkaamme, rahastojen hallituksen jäsenet ja yhtiön/rahastojen tilintarkastajat. Lähetämme ilmoittautumislinkin ja agendan webinaariin lähempänä.
 
Tulemme myös pitämään rahastoasiakkaillemme ja rahastojen hallituksille asiakastilaisuuden alkuvuodesta 2023. Lähetämme tilaisuuteen erillisen kutsun lähempänä ajankohtaa.