Asiakasyhteisön käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) koskevat Mandatum Lifen asiakasyhteisöä ("Yhteisö"), joka on Yhteisö Mandatum Lifen digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

2. Ehtojen hyväksyntä

Yhteisön jäseneksi haluavien tulee hyväksyä nämä ehdot/säännöt. Ehdot hyväksytään liityttäessä Yhteisön jäseneksi (”Jäsen").

3. Yhteisön toiminta

Yhteisön toimintaan osallistuakseen henkilön tulee olla Yhteisön Jäsen. Jäseneksi haluavan tulee olla täysi-ikäinen.

Yhteisön toimintaan voi kuulua esimerkiksi erilaisia tutkimuksia sekä kyselyitä. Kutsut toimintaan osallistumiseksi lähetetään Jäsenille pääasiassa sähköpostitse. Jäsenet voivat osallistua toimintaan kutsussa kulloinkin annetun ohjeistuksen perusteella.

Toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista. Jäsenen antamien vastausten odotetaan olevan totuudenmukaisia ja perustuvan Jäsenen omiin kokemuksiin, näkemyksiin ja mielipiteisiin. Kukin Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vastauksensa tai kommenttinsa ovat asiallisia, esimerkiksi siten, että vastuksissa ei käytetä kirosanoja, loukkaavia tai rasistisia ilmauksia, eikä jaeta tietosuoja-asetuksen mukaista arkaluonteista henkilötietoa, eikä myöskään kolmanteen osapuoleen liittyviä yksilöiviä tietoja.

Kyselyihin ja tutkimuksiin voidaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat tarkoitettu noudatettavaksi vain sen kyselyn/tutkimuksen osalta.

Mandatum Life ei vastaa Yhteisön jäsenille osallistumisesta aiheutuvista kuluista. Yhteisön jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa kaikista Yhteisöön osallistumisesta aiheutuvista kuluistaan, kuten esimerkiksi internetyhteyksistä, päätelaitteista ja ohjelmistoista aiheutuvista kuluista.

Mandatum Life ei anna minkäänlaisia takuita Yhteisön toiminnan jatkuvuudesta, vaan Mandatum Lifella on oikeus milloin tahansa lakkauttaa Yhteisön toiminta.

4. Osallistumiskorvaus

Yhteisön jäsenille ei makseta erillistä korvausta osallistumisesta. Osallistumalla kyselyihin tai tutkimuksiin Yhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa Mandatum Lifen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Joidenkin kyselyiden tai tutkimusten osalta saatetaan osallistujille jakaa palkintoja. Näistä ilmoitetaan kyselyiden ja tutkimusten yhteydessä. Voitosta ilmoitetaan Jäsenelle henkilökohtaisesti sähköpostilla.

5. Tietosuoja

Yhteisön Jäsenten vastaukset ja kommentit käsitellään luottamuksellisesti, eikä Jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan yksityiskohtaisemmin Mandatum Lifen tietosuojakäytännössä.

6. Oikeudet Yhteisön sisältöön ja materiaaliin

Mandatum Life omistaa kaikki oikeudet Yhteisön sisältöön. Mandatum Life saa omistusoikeuden ja tekijänoikeuden, sisältäen myös oikeuden tehdä muutoksia ja luovuttaa oikeudet edelleen, sekä kaikki muut luovutettavissa olevat immateriaalioikeudet Jäsenten toimittamaan materiaaliin, kuten palautteisiin ja kehitysehdotuksiin, olivatpa ne missä muodossa tahansa. Kukin Jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa jakamaansa materiaalia Mandatum Lifelle riippumatta materiaalin luonteesta.

Jäsenillä ei ole oikeutta käyttää materiaalia Yhteisön ulkopuolella tai luovuttaa sitä Yhteisön ulkopuolisille tahoille.

Kukin Jäsen on velvollinen korvaamaan Mandatum Lifelle ja/tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan 6 vastaisesta toiminnastaan aiheutuneen vahingot.

7. Vastuunrajaus

Mandatum Life ei ole vastuussa Yhteisössä julkaistun tai Jäsenten julkaiseman sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

8. Jäsenyyden irtisanominen

Osallistuminen Yhteisöön on vapaaehtoista ja Jäsen voi koska tahansa irtisanoa jäsenyytensä Yhteisössä. Jäsenyyden irtisanominen tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakasyhteiso@mandatumlife.fi.

Jos Jäsen haluaa saada nähtäväksi hänestä Yhteisössä tallennetut tiedot, hän voi tehdä tämän pyynnön korkeintaan kerran vuodessa sähköpostitse osoitteeseen asiakasyhteiso@mandatumlife.fi.

Mandatum Lifella on oikeus päättää jäsenyys Yhteisössä sellaiselta Jäseneltä, joka ei ole viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana ottanut osaa Yhteisön aktiviteetteihin, jos Jäsen on rikkonut Yhteisön sääntöjä, tai jos on syytä epäillä, että jokin kolmas osapuoli käyttää Yhteisön jäsenyyttä väärin. Kaikki henkilötiedot poistetaan, kun jäsenyys Yhteisössä on päättynyt.

9. Muutokset

Mandatum Lifella on oikeus muuttaa Yhteisön Ehtoja. Yhteisön kulloinkin voimassa olevat Ehdot on julkaistu Mandatum Lifen verkkosivuilla: Asiakasyhteisön käyttöehdot.

Viimeksi päivitetty 10.1.2020.