Varainhoitoa digimaailmassa - Mitä on digitaalinen varainhoito ja kenelle se sopii?

Hoitaako digitaalisessa varainhoidossa varoja robotti vai ihminen? Mitä muuta palveluun kuuluu vai kuuluuko mitään? Entä pitääkö sijoittamisen vastuullisuudesta tinkiä helppouden nimissä?

Digitalisaatio on tullut jytinällä myös varainhoitoon. Atlantin toisella puolella digitaalista varainhoitoa on ollut tarjolla jo pidempään, ja nykyään myös Suomessa digitaalisen varainhoidon nimellä palveluita tarjoaa useampi taho.

Yhteistä eri palveluntarjoajilla on se, että palvelu kartoittaa sijoittajan tarpeita digitaalisesti ja suosittelee sopivaa vaihtoehtoa valikoimastaan. Eroja taas tulee siinä, hoitaako varoja robotti vai asiantuntija ja kuuluuko palveluun itse varojen hoitamisen lisäksi myös jotain muuta.

Mandatumilla digitaalisessa varainhoidossa varoja ei hoida robotti, vaan sijoittaja saa ammattimaisesti hoidetun varainhoidon digitaalisesti ja perinteistä varainhoitoa pienemmällä minimivarallisuudella. Aloittaa voi jo vain 25 euron sijoituksella.

Apua aloittelijalle, hajautusta kokeneemmalle - kenelle digitaalinen varainhoito sopii?

Digitaalinen varainhoito voi olla helppo ensiaskel sijoittamisen maailmaan tai olla apuna myös kokeneemmalle sijoittajalle. Se sopii siis esimerkiksi sijoittajalle, joka ei halua käyttää aikaa tai vaivaa markkinoiden seuraamiseen tai ei esimerkiksi koe osaavansa tarpeeksi sijoittamisesta. Se sopii myös omatoimiselle sijoittajalle, joka haluaa esimerkiksi apua hajauttamiseen. Mandatumin kautta voi myös sijoittaa kohteisiin, joihin ei yksityissijoittajana muuten pystyisi.

Palvelua aloittaessa digitaalinen varainhoitaja kartoittaa muutamalla peruskysymyksellä mm. sijoittajan tilannetta, mahdollisia tavoitteita, millaisia tuottoja sijoittaja etsii ja kuinka paljon riskiä sijoittaja on valmis ottamaan. Vastausten perusteella palvelu ehdottaa sijoittajalle sopivaa vaihtoehtoa.

Maltillinen, tasapainoinen, tuottohakuinen - Selvitä millainen salkku sinulle sopisi. Näet myös, minkälaista tuottoa pitkäaikainen kuukausisijoittaminen voisi kohdallasi tarkoittaa.

Mandatumin palveluun kuuluu myös esimerkiksi erilaiset digitaaliset tapahtumat, markkinakatsaukset ja henkilökohtaiset etätapaamiset sijoitusasiantuntijoiden kanssa, jolloin omaa tilannetta ja sijoittamisen tavoitteita voi katsoa kokonaisvaltaisemmin ammattilaisen avustuksella. Varojen karttuessa palveluun tulee myös lisää tasoja.

Laske sijoituslaskurilla kuinka erilaiset sijoitussummat kerralla tai kuukausisäästöinä ja aika vaikuttavat saamaasi tuottoon.

(Juttu jatkuu)

 

Pääsy sijoituskohteisiin, joista tavallisesti vain useiden miljardien institutionaaliset sijoittajat saavat nauttia – Mihin Mandatumin salkuissa sijoittaa?

Mandatumin digitaalisessa varainhoidossa sijoittaja pääsee Mandatumin kanssasijoitusmallilla hoidettuihin varainhoidon sijoitussalkkuihin ja hyötymään Mandatum Asset Managementin asiantuntijoiden erikoisosaamisesta eri omaisuusluokissa, suuren sijoittajan mittakaavaedusta ja myös sijoituskohteista, jotka ovat tavallisesti vain suurten ammattisijoittajien saatavilla.

Yksityissijoittajille vaihtoehtoisissa sijoituksissa haasteeksi tulevat usein kuitenkin niin varat kuin erityisosaamisen puute

Valittavana on viisi erilaisille sijoittajille sopivaa salkkua, joissa erilaiset omaisuusluokat ja yksittäiset kohteet yhdistyvät kokonaisuudeksi, jota Mandatumin sijoittamisen ammattilaiset päivittävät markkinanäkemyksen ja sijoituskorin tavoitteiden mukaisesti. Tavallisempien omaisuusluokkien eli osakkeiden ja korkojen lisäksi sijoituskohteista löytyy myös vaihtoehtoisia sijoituskohteita, kuten kiinteistösijoitukset (real estate), vaihtoehtoiset korkosijoitukset (private debt) ja pääomasijoitukset (private equity).

”Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat olleet sijoittajien suosiossa erityisesti nyt viimevuosien nollakorkoympäristössä. Yksityissijoittajille vaihtoehtoisissa sijoituksissa haasteeksi tulevat usein kuitenkin niin varat kuin erityisosaamisen puute; harva yksityissijoittaja pystyy sijoittamaan esimerkiksi erilaisiin kiinteistöihin erilaisilta markkinoilta hyvällä hajautuksella. Moni kiinnostava kohde ei myöskään ole kuin isojen institutionaalisten sijoittajien saatavilla. Mandatumin digitaalisen varainhoidon kautta näihinkin kohteisiin pääsee kätevästi käsiksi”, Lassi Järvinen, Mandatum Asset Managementin senior portfolio manager kertoo.

Vastuullista vai tuottavaa – vai sittenkin molempia?

Viime vuosina vastuullisuus on noussut yhä tärkeämmäksi teemaksi sijoittamisessa. Enää ei riitä, että sijoituskohteen nimessä lukee sana vastuullinen, vaan sijoittajat ovat yhä tietoisempia viherpesusta myös sijoittamisen saralla. Voiko digitaalisessa varainhoidossa sitten sijoittaa vastuullisesti? Entä pitääkö vastuulliset valinnat tehdä tuoton kustannuksella?

”Jos haluaa sijoittaa vastuullisesti, on tärkeä katsoa itse sijoituskohteen ja palveluntarjoajan pinnan alle, näin myös digitaalisessa varainhoidossa. Huomioidaanko esimerkiksi vihreäksi nimetyssä sijoituskohteessa ympäristön (E) lisäksi myös muut olennaiset ESG-vastuullisuusnäkökulmat; eli sosiaalinen (S) ja hallinnollinen (G), ja yleensäkin, miten sijoituksia hallinoiva taho toimii ja millä perusteella sijoituksia tehdään. Aina tiedon saaminen ei ole helppoa, mutta tässäkin koko ajan petrataan ja myös regulaation kiristyminen lisää näkyvyyttä ja vertailtavuutta”, Järvinen vastaa.

Enää ei riitä, että sijoituskohteen nimessä lukee sana vastuullinen

Entä sitten ne tuotot? Mandatumilla vastuullisuuden ei uskota rokottavan tuottoja, vaan oikeastaan päinvastoin.

”Uskomme, että pitkällä tähtäimellä vastuullisesti toimiviin yhtiöihin liittyvä riski on pienempi. Vastuullisuusanalyysiä hyödyntämällä ymmärrämme paremmin kohteen ja sen alan tulevaisuuden näkymiä, riskejä ja tuottopotentiaalia, eli meillä on sijoituspäätöstä tehtäessä kohteesta paljon kattavampi kuva. Sijoituskohteiden vastuullisuuden huomiointi kannattaakin siis aina”, Järvinen päättää.

Vastuullisuusanalyysi onkin Mandatumilla keskeinen osa kaikkien sijoituskohteiden arviointia ja siis myös digitaalisen varainhoidon kaikki viisi salkkua on rakennettu vastuullisesti.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta Mandatumilla.

Elämä muuttuu, digitaalinen varainhoito muuttuu mukana

Mandatumin digitaalisessa varainhoidossa sijoitetaan sijoitusvakuutuksessa. Se tuo joustavuutta sijoittamiseen, jos elämä tai tavoitteet muuttuvat matkan varrella; esimerkiksi vaihtamisesta salkkujen välillä ei peritä maksuja tai veroja ja tarvittaessa säästöt voi myös nosta käyttöön vain muutamassa päivässä ilman lisäkuluja. Myöskään sijoitusten tekemisestä ei peritä merkintäpalkkiota.

Sopimuksen vuotuinen hoitopalkkio 0,5 % ja sijoituskohteiden vuotuiset kokonaiskulut 0,94–1,89 %. Ei muita kuluja.