Viikkokatsaus: Millaisin odotuksin lähdetään seuraavaan tuloskauteen?

Markkinakatsaus

Lapsen syntymä edessä? Henkivakuutus on perheelle tärkeä turva

Arjen riskit

Tekoälyyn pohjaava rahasto aloitti historiallisessa markkinamyllerryksessä – millaisia kauppoja tekoäly on suositellut alkuvuonna?

Juuri nyt eletään historiallista markkinamyllerrystä. Nousumarkkina alkoi maaliskuussa vuonna 2009. Tämän vuoden alkupuolella koronapandemiaan pysähtynyt markkinanousu oli yksi historian pisimmistä, sillä nousumarkkina oli kestänyt alkuvuoden markkinapudotukseen mennessä noin 11 vuotta. Keskellä myllerrystä moni sijoittaja miettii, mitä on luvassa seuraavaksi ja mihin juuri nyt kannattaa sijoittaa.

tekoaly_highlight.jpg

Markkinamyräkässä moni tekee liian nopeita ratkaisuja, inhimillisiä virheitä tai epäloogisia päätöksiä. Miten tässä markkinatilanteessa voisi toimia, jos markkinoita pystyisi seuramaan täysin neutraalisti?

Tätä kannattaa kysyä salkunhoitaja Ville Rantaselta. Hänellä on aiheesta erittäin hyvää kokemusta ja ensi käden tietoa, sillä Mandatum Life toi juuri vuoden 2020 alussa markkinoille PROWLER.io:n kanssa kehittämänsä Managed Futures Fund -sijoitusrahaston, jossa tekoäly tuottaa ennusteita päätöksenteon tueksi. Rahaston hyödyntämä tekoäly yhdistää todennäköisyysmallinnusta ja koneoppimista luodakseen parhaat ennusteet finanssimarkkinoiden kehityksestä.

”Tekoäly kykenee käsittelemään suuria määriä dataa valtavalla nopeudella ihmiseen verrattuna, ilman inhimillisiä virheitä tai epäloogisia päätöksiä. Rahastossa hyödynnetty tekoäly toimii meidän salkunhoitajiemme valvonnassa, ja kaupat toteuttaa aina ihminen”, Rantanen kertoo.

Tekoäly suosittaa, ihminen toteuttaa

Managed Futures Fund sijoittaa osakeindekseihin, valtioiden velkakirjoihin, ja valuuttoihin johdannaisten kautta. Rahasto saattaa myöhemmin alkaa sijoittaa myös hyödykkeisiin, kuten maissiin, öljyyn ja alumiiniin.

Rahasto aloitti toimintansa 30.12.2019, joten se on toiminut nyt lähes puoli vuotta. Ville Rantasen mukaan on ollut mielenkiintoista seurata, miten tekoäly on toiminut alkuvuoden aikana ja millaisia suosituksia se on antanut.

”Saamme päivittäin tekoälyn antamat suositukset, joista muotoutuu rahastolle tavoiteportfolio. Tekoälyn näkemykset eivät sinällään ole minua yllättäneet. Itselleni mielenkiintoisinta on ollut seurata sitä, miten tekoäly reagoi isompiin markkinaliikkeisiin. Ihminen saattaisi lähteä nopeasti reagoimaan tunteen vallassa, kun markkinan heilunta kasvaa. Tekoäly taas tekee joka päivä systemaattisesti ennusteen markkinoiden suunnasta ja muokkaa portfoliota tämän ennusteen pohjalta”, Rantanen kertoo.

Rantasen mukaan rahasto käy kauppaa lähes päivittäin, mutta kyseessä on enemmän salkun tasapainottamista eli ns. rebalansointia. Tekoäly ehdottaa harvemmin isompia muutoksia portfolioon, ja nämä muutokset tapahtuvat useiden päivien aikana. Tällä hetkellä rahaston osakepaino on 40 prosenttia, kun se oli alkuvuodesta 65 prosenttia ja kävi alimmillaan -10 prosentissa.

”Isoin tekoälyn ehdottama muutos on ollut osakepainon kääntäminen pitkästä lyhyeen kovimman markkinaturbulenssin aikana. Tämäkään ei kuitenkaan tapahtunut yhdessä päivässä vaan systemaattisesti osakkeiden painoa laskien. Lisäksi se ehdotti valtionlainojen painojen huomattavaa keventämistä samalla tavalla.”

Tekoälyn suosituksia on simuloitu historiallisissa markkinakriiseissä


1990-luvulla tietokonepohjainen kaupankäynti mullisti sijoittamisen, 2000-luvulla hedge-rahastot ottivat käyttöön kvantitatiivisia malleja, 2010-luvulla kvantitatiivinen sijoittaminen edusti alan terävintä kärkeä. Nyt on taas noustu seuraavalle tasolle.

Ihminen ei yksinkertaisesti ole neutraali tuoton ja riskin suhteen, mikä kuitenkin on sijoittamisessa kaikkein tärkeintä. Tekoälyn käsittelemät ennustemallit tuovat hyötyä sijoittajalle.

Ihmiselläkin on erittäin tärkeä rooli järjestelmissä, sillä ihmiset – Prowler.ion tekoälyn tapauksessa kymmenet eri alojen tohtorit – ovat määrittäneet tekoälyn toimintaperiaatteet. Mandatum Lifen salkunhoitaja taas vastaa tekoälyn antamien suositusten toteutuksesta.

Vaikka Managed Futures Fund -rahasto on ollut toiminnassa 30.12.2019 alkaen, on tekoälyä testattu päivittäin Mandatum Lifella jo vuoden 2019 huhtikuusta alkaen. Tekoälystä on kokemusta nyt yli vuoden verran.

”Tätä vaihetta kutsuttiin paperitreidaamiseksi. Tekoäly antoi joka päivä oman suosituksensa. Kauppoja ei tehty oikeasti markkinaan asti, mutta tämän ajanjakson aikana nähtiin, miten tekoäly toimii ja minkälaisiin tuloksiin sen avulla päästään”, Rantanen kertoo.

Ennen kuin tekoäly otettiin käyttöön, sillä simuloitiin myös sitä, miten se olisi pärjännyt historiallisten markkinakriisien aikana. Tekoälyn suosituksia on testattu niin vuoden 1987 osakemarkkinaromahduksen, 90-luvun laman, IT-kuplan ja vuoden 2009 alkaneen finanssikriisin suhteen. Näissä simulaatioissa tekoäly pärjäsi huomattavasti markkinoita paremmin. Nyt ollaan kuitenkin todellisessa elämässä. Miten kuvailet rahaston pärjäämistä nyt?

”Rahasto on käyttäytynyt alkuvuonna juuri sillä tavalla kuin yllä mainituissa markkinoiden stressitilanteissa aiemminkin. Se on selvinnyt hyvin pienellä miinuksella suhteessa osakemarkkinaan. Tämä johtuu useasta eri syystä. Kun markkinoiden hintaheilunta kasvaa, samalla kasvaa myös ennusteiden epävarmuus. Tekoäly ymmärtää, ettei silloin kannata ottaa isoja riskejä. Kun ennusteiden epävarmuus on suurempi, on järkevämpää toimia päinvastoin eli pienentää riskitasoa.”

Toisekseen rahasto on hyvin hajautettu ja sijoittaa useaan omaisuusluokkaan, jolloin laskua yhdessä omaisuusluokassa voidaan kompensoida tai ainakin pehmentää tuotoilla muista omaisuusluokista.

Tekoälylle syötetään päivittäin uutta dataa

Mandatum Lifen tekoälyyn pohjaava rahasto hyödyntää ennusteissaan jatkuvasti päivittyvää markkinadataa. Näin varmistetaan, että sijoituspäätökset pohjautuvat dynaamiseen analyysiin.

”Tekoäly on erityisen kyvykäs hyötymään pitkän ja keskipitkän aikavälin trendeistä vaihtelevissa volatiliteettiympäristöissä. Rahasto palvelee kaikkia sijoittajia, jotka tavoittelevat laajaa hajautusta eri omaisuusluokkiin ja hakevat tuottoa sekä nousu- että laskumarkkinoilla”, Rantanen sanoo.

Managed Futures Fund -rahastolla on ennalta määritellyt toimintaperiaatteet ja -ehdot, jotka varmistavat, että tekoälyn antamat ehdotukset pysyvät salkunhoitajan asettamien riskiparametrien sisällä. Tekoälylle on määritelty esimerkiksi maksimipainot eri omaisuusluokkiin ja yksittäisiin instrumentteihin.

Tekoäly huomioi myös kaupankäynnistä aiheutuvat kustannukset suosituksissaan, vaikkakin rahaston sijoitusuniversumiin on valittu vain instrumentteja, joiden kaupankäynnin kustannukset ovat erittäin matalat. Tekoäly antaa suosituksia, mutta kaupat lopulta toteuttaa salkunhoitaja yhdessä Mandatum Lifen meklareiden kanssa. Rahaston riskejä seuraa päivittäin salkunhoitajan lisäksi myös rahastoyhtiön riskienhallinnasta vastaava henkilö.

Managed Futures Fund -rahastolla ei ole minimisijoitusta.