Onko yrityksesi palkkataso kilpailukykyinen? Palkkavertailusta tukea päätöksentekoon

Palkkavertailulla voi selvittää, minkä tasoisella palkkauksella saa pidettyä osaajat talossa ja miten houkuteltua uusia huippuja töihin.

Sini Jämsén

Yritykset ja organisaatiot käyttävät erilaisia palkkavertailuja saadakseen tietoa siitä, mikä palkkataso on muualla. Yrityksen sisäisten palkkavertailujen avulla voi puolestaan varmistaa, että palkkaus on johdonmukaista samankaltaisissa työtehtävissä ja eri osastoilla.

Mandatum Lifen palkitsemistutkimus 2020 osoitti, että yksi tärkeimmistä palkitsemisen motivoivuuteen ja sitouttavuuteen positiivisesti vaikuttavista tekijöistä on se, että palkitseminen koetaan oikeudenmukaiseksi.

Tähän kokemukseen palkkavertailulla voidaan vaikuttaa.

”Oikeat ja perustellut palkkatasot yrityksen sisällä ja verrattuna kilpailijoihin ovat yksi keskeinen oikeudenmukaisuuden tunteeseen vaikuttava tekijä.  Kun työnantaja on määritellyt selkeän mallin, johon palkkatasot eri tehtävissä perustuvat, on niistä helpompi kertoa työntekijöille”, Mandatum Lifen senior palkitsemiskonsultti Sini Jämsén kuvaa.

Läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta työntekijöille syntyy kokemus siitä, että kaikkia kohdellaan reilusti ja tasavertaisesti.

”Työntekijän kannalta ei ole kyse ainakaan pelkästään siitä, että omaan palkkaan pitäisi saada lisää euroja. Tärkeää on, että työstä saatu korvaus tuntuu reilulta suhteessa omaan suoritukseen ja siihen, mitä muut vastaavissa tehtävissä saavat,” Jämsén huomauttaa.

Palkkavertailussa katsotaan myös eri palkanosien suhdetta

Hyvässä markkinapalkkavertailussa ei keskitytä vain peruspalkkojen vertailuun, vaan tarkastellaan myös muita kokonaisansioon vaikuttavia palkanosia kuten luontoisetuja ja tulospalkkioita. On tärkeää katsoa erilaisten elementtien, kuten esimerkiksi kuukausipalkan ja tulospalkkion suhdetta. Kuukausipalkka saattaa vaikuttaa pieneltä, jos yrityksen palkkausjärjestelmän idea onkin tulospalkkioiden korostaminen. Lisäksi erilaiset rahan arvoiset edut sekä kerta- ja pikapalkkiot voivat tuoda oleellisen lisän rahallisen palkitsemisen kokonaisuuteen.

Vertailutiedosta on apua organisaation palkitsemisen kehittämisen suunnitteluun. Jotta kuhunkin organisaatioon löytyy paras mahdollinen kokonaisuus, on oleellista huomioida mahdollisuudet hyödyntää eri palkanosia ja erilaisia palkitsemistapoja.

Mandatum Lifen Palkkavaaka®-markkinapalkkavertailuun osallistuu vuosittain noin 60 organisaatiota. Vertailu toteutetaan pohjautuen Palkkavaaka-vaativuuden arviointijärjestelmään, jotta voidaan verrata saman vaativuustason tehtäviä toisiinsa. Vertailuun voivat osallistua kaikki organisaatiot riippumatta siitä, onko organisaatiolla käytössä palkkausjärjestelmä palkkojen määrittämiseen.

Palkkavaaka-vertailuja toteutetaan myös toimialojen sisällä, kun samalta toimialalta saadaan mukaan riittävä määrä osallistujia.

Sopisiko palkkavertailu sinun organisaatioosi?

Vuoden 2021 palkkavertailu on käynnistymässä. Jätä yhteydenottopyyntö ja kysy lisää.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 9.4.2020 ja päivitetty 17.3.2021.