Koronakriisi sai yrittäjät pohtimaan omaa taloudellista turvaansa

Yrittäjyys

Viikkokatsaus: Katkeaako kasvuyhtiöiden pitkä lento vihdoin?

Markkinakatsaus

Mistä löytyy tulevaisuuden Apple? Kriisin keskeltä nousevat uudet sijoitusmaailman tähdet

Eletään historiallista markkinavuotta. Tämän vuoksi katseet ovat kiinnittyneet markkinoiden nopeisiin liikkeisiin ja dramaattisiin osakemarkkinoiden nousuihin ja laskuihin. Pintakuohunnan alla on kuitenkin edennyt muutos, jonka seurauksena sijoitusmarkkinoiden uudet tähdet tekevät vääjäämätöntä nousuaan.

LM_water.jpg

Palataan kuitenkin vielä hetkeksi koronapandemiaan ja sen aiheuttamaan tilanteeseen. Tämän vuoden alkupuolella koronapandemiaan äkkipysähdyksen tehnyt nousumarkkina oli historian pisimpiä, sillä se kesti noin 11 vuotta. Koronapandemian vuoksi markkinat romahtivat, mutta dramaattisen laskun jälkeen nousu oli ennätysnopea. Markkinakorkojen alhainen taso ja vaihtoehtojen vähyys on nostattanut yritysten arvostustasot historiallisen korkeiksi.

Esimeriksi Apple on ensimmäinen yhdysvaltalaisyhtiö, jonka markkina-arvo on ylittänyt 2 biljoonan dollarin rajapyykin. Monen mielestä kriisin voittajana on selvinnyt teknologiasektori, sillä teknologiasektorin pitkään jatkunut vahva veto on jopa kiihtynyt koronapandemian ajan. Viisi isointa teknologiafirmaa muodostavat ennätyksellisen suuren osan koko Yhdysvaltain osakemarkkinasta.

Keskellä epätavallista markkinavuotta moni miettii, mitä on luvassa seuraavaksi ja mihin juuri nyt kannattaa pitkäaikaisia sijoituksia kohdentaa. Mistä siis löytyy tulevaisuuden tähtisektori tai uusi Apple? Tästä taas seuraa kysymys, mistä tulevaisuuden kassavirrat syntyvät ja mikä siihen vaikuttaa? Vastaus on helppo: ilmastonmuutoksen ajama murros energian ja raaka-aineiden tuotannossa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnalliseen kehitykseen ja sijoitusmarkkinoilla noteerattujen yhtiöiden toimintakykyyn. Yhtäältä ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä, jotka vaikuttavat monien yritysten tulevaisuudennäkymiin negatiivisesti. Ilman halua tai kykyä muuttua nopeasti nämä yritykset eivät tule olemaan tulevien vuosien pörssimenestyjiä. Toisaalta taas, ilmastomuutoksen torjunta avaa sijoittajille uusia sijoituskohteita ja mahdollisuuksia, jotka on syytä hyödyntää.

Ei siis ihme, että J.P. Morganin* sijoittajilla hiljattain teettämässä tutkimuksessa 71 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että koronaviruksen aiheuttaman yllättävän riskin toteutuminen lisää tietämystä ja toimintaa myös jo tunnettujen riskien, kuten ilmastonmuutoksen varalle. Goldman Sachsin ESG-selvityksen mukaan koko ESG-teemaan sijoittavien rahastojen nettorahavirta on ollut positiivista jo useamman vuoden ajan, ja pelkästään tämän vuoden heinäkuussa niihin virtasi ennätykselliset 13 miljardia euroa.

Myös suomalaisten sijoittajien tulisi ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja edessä olevan energiamurroksen mahdollisuudet. Monet yritykset perustavat jo nyt koko liiketoimintansa ilmastomuutoksen torjuntaan, ja yhä useammat tekevät merkittävää tulosta samalla hakien vaihtoehtoja uusiutumattomien luonnonvarojen käytölle sekä päästöjen pienentämiseksi. Kriisien myötä orastavat trendit usein voimistuvat, joten markkinoilla muutos voi näkyä nopeasti. Tämän takia sijoitussalkun muokkaaminen ja ilmastoriskin huomioiminen kannattaa tehdä etupainotteisesti.  

Keinovalikoima on laaja. Esimerkiksi iShares Global Clean Energy ETF-rahasto, joka sijoittaa uusiutuvaan ja puhtaaseen (clean energy), kuten aurinko-, tuuli- ja lämpöenergiaan. Sen tuotto on ollut pelkästään tämän vuoden alusta noin 34 prosenttia. Rahasto on sijoittanut muun muassa Plug Power Inciin, joka suunnittelee ja valmistaa vetykennoja. Vedyn merkitys energiatuotannossa ja energian varastoinnissa uskotaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Sijoitusten joukossa on myös voimakkaasti kasvanut Sunrun, joka on yhdysvaltalainen aurinkopaneelien asentaja ja huoltaja.  

Tulevaisuudessa tuottoja syntyy myös puhtaalla vedellä, sillä veden saatavuus ja viljely­olosuhteet vaikuttavat kuluttajien ja yritysten toimintaym­päristöön maailmanlaajuisesti. Veden saatavuus on monelle yritykselle halpaa ja sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin ilmastonmuutoksen vaikutusten joh­dosta. Esimerkiksi monikansalliset juomayhtiöt ovat joutuneet sulkemaan tehtaita Intiassa kuivuuden vuoksi. Monilla yhtiöillä onkin taloudellinen paine ja kannustin vedensaannin turvaamiseksi.

Tähän asiaan ollaan hiljalleen heräämässä. Markkinoiden hinnoittelu näkyy esimerkiksi iShares Global Water UCITS-niminen ETF-rahastossa, joka sijoittaa vesialan yrityksiin. Rahaston sijoituksista mainittakoon American Water Works, joka mm. tarjoaa juomavettä 46 osavaltiossa ja Xylem, joka valmistaa vesipumppuja ja muuta vesi-infrastruktuuriin tarvittavaa tavaraa.

Toisin sanoen, vaikka kriisi on aiheuttanut monelle yritykselle ja yksityishenkilölle taloudellisia haasteita, näyttää toistaiseksi siltä, että kiinnostus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vastuulliseen sijoittamiseen on lisääntynyt kiihtyvää vauhtia. Tämä kehitys tulee jatkumaan.

 

​Carolus Reincke

Kirjoittaja on Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja

 

* https://www.jpmorgan.com/global/research/covid-19-esg-investing