Yhä ylöspäin

4.10.2013 Noora Lintukangas Kuvat: Lars Bech

Alun perin instituutiosijoittajille kehitetyt, pörssinoteeratut ETP-tuotteet ovat nykyään piensijoittajankin ulottuvilla. Ne ovat yksinkertaisia mutta mahdollistavat usean sijoitusstrategian samanaikaisen käytön. Millaiseen salkkuun ETP:t sopivat ja miten niitä käytetään?

"Helpompi riskien hajauttaminen, läpinäkyvyys, halvempi hinta ja vaivattomampi pääsy markkinoille", listaa BlackRock iSharesin Pohjoismaiden johtaja Geir Espeskog ETP-tuotteiden etuja.

Hän antaa esimerkin.

"Vastikään toimme markkinoille uusia Minimun Volatility -ETF-rahastoja, joiden strategiana on tarjota sijoittajalle markkinatuottoa pienemmällä volatiliteetilla eli markkinaheilunnalla. Pienemmästä volatiliteetista huolimatta sijoituksen tuotto on ollut esimerkiksi nousevilla markkinoilla 3,6 prosenttia korkeampi kuin perinteinen indeksi tänä vuonna."

"Sijoittajat pääsevät nopeasti käsiksi valtavaan valikoimaan markkinoita, joita muuten olisi vaikea tavoittaa."

Geir Espeskogilla on kymmenen vuoden kokemus ETP-tuotteista. Hänen työnantajansa BlackRock on maailman suurin varainhoitotalo ja indeksisijoittamisen globaali markkinajohtaja, jonka hallinnoimat varat olivat viime vuoden lopulla liki 4 000 miljardia dollaria. iShares on osa BlackRockia, ja se laskee liikkeelle ETP-tuotteisiin kuuluvia pörssinoteerattuja indeksirahastoja eli ETFrahastoja (Exchange Traded Funds).

ETP:t (Exhange Traded Products) ovat pörssilistattuja tuotteita, joiden tavoitteena on seurata määriteltyä kohde-etuutta, kuten tiettyä indeksiä, valuuttaa tai raaka-ainetta. Ne ovat jatkuvan kaupankäynnin kohteena pörssin aukioloaikana.

"Alun perin ETP:t kehitettiin instituutioiden tarpeisiin, ammattisijoittajille", Espeskog kertoo.

Instituutiot ovat usein vaativia asiakkaita, joille toiminnan pitää olla läpinäkyvää. Sijoittajan on tiedettävä, missä hänen rahansa ovat.

"ETF-rahastojen on sanottu 'demokratisoivan varainhoitoa', sillä sekä suurilla institutionaalisilla sijoittajilla että tavallisilla kaduntallaajilla on pääsy niihin samoilla ehdoilla. Lisäksi ne sopivat melko hyvin skandinaaviseen mentaliteettiin", Espeskog kuvailee.

Suomalaiset säätiöt ovat perinteisesti sijoituksissaan hyvin Suomi-keskeisiä, mutta viime aikoina monet suuret institutionaaliset sijoittajat ovat ilmoittaneet vähentävänsä kotimaisia sijoituksiaan. ETP-tuotteiden avulla sijoituksia on yksinkertaista hajauttaa maan rajojen ulkopuolelle. Tämä helpottaa ja tehostaa salkunmuodostusta ja tekee sijoitusstrategian valinnan, ja ylipäänsä sijoittamisen, joustavammaksi.

Vaikka ETP:t sopivat pitkän horisontin sijoittamiseen, on ETP-tuotteita erittäin helppo käyttää myös lyhytjänteiseen kaupankäyntiin.

"ETF-rahastojen on sanottu 'demokratisoivan varainhoitoa', sillä sekä suurilla institutionaalisilla sijoittajilla että tavallisilla kaduntallaajilla on pääsy niihin samoilla ehdoilla."

ETP-tuotteisiin sijoittaminen on lisääntynyt jatkuvasti vuoden 2000 jälkeen. Tämänhetkinen korkojen nousu ja Euroopan tulovirtojen kasvu ovat nostaneet yleisimmän ETP-tuotteen eli ETF-rahastojen suosiota entisestään. Kasvu on Euroopassa vuosittain 30–40 prosenttia. Se näkyy myös Pohjoismaissa.    

Suomessa ETF-rahastoihin on tällä hetkellä sijoitettu noin 6,9 miljardia dollaria. Suomalaiset instituutiot ovat jo omaksuneet ETF-rahastojen mahdollisuudet, hintatehokkuuden ja helppouden. Erityistä kiinnostusta ovat herättäneet korkeita osinkoja maksaviin yhtiöihin, yritysten velkakirjoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavat ETF:t, mutta myös tavanomaisemmat indeksit, kuten S&P 500 ja Euro STOXX 50.

Vuoden 2008 jälkeen riskinhallinta on noussut monelle sijoittajalle ensiarvoisen tärkeäksi. ETP-tuotteiden avulla voi kerralla sijoittaa isoon joukkoon arvopapereita ja hajauttaa samalla riskiä eri markkinoille.

Läpinäkyvyyden ja riskien hajauttamisen lisäksi suosiota selittävät helppous ja kustannustehokkuus. ETP-tuotteiden yksinkertainen toiminta-ajatus tuo sijoittajalle kuin sijoittajalle laajat vapaudet, ennen kaikkea markkinoiden tavoitettavuuden ja tuotteiden likviditeetin vuoksi.

"Sijoittajat pääsevät nopeasti käsiksi valtavaan valikoimaan markkinoita, joita muuten olisi vaikea tavoittaa. Lisäksi pystymme palvelemaan lokaalisti, globaalilla taustatiedolla, oli sijoittajan varallisuus suuri tai pieni", Espeskog korostaa.

Kuten osakemarkkinoille, kenellä tahansa on pääsy ETP-markkinoille.

"Jos osaat käydä kauppaa Nokian tai UPM:n osakkeilla, osaat käydä sitä ETP-tuotteilla", hän vakuuttaa.

ETF:t ovat tyypillisesti perinteisiä rahastoja edullisempia, koska niihin sijoittaessa ei tarvita välikäsiä tai aktiivista salkunhoitoa eli jatkuvaa sijoituskohteiden valintaa.

Ammattimaiset sijoittajat käyttävät ETP-tuotteita yhä enemmän, ja salkunhoidossa niistä onkin tullut keskeistä rakennusainetta. Ne voivat esimerkiksi toimia puskurina allokaatiopäätöksenteossa tai muodostaa salkun staattisen ytimen.

Aiemmin varainhoito oli riippuvaisempaa varainhoitoyhtiön strategiasta, ja jokaisella varainhoitajalla oli omansa: kuka kallistui kehittyvien markkinoiden, kuka korkojen tai ETF-rahastojen suuntaan.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa sijoittajien on helppo toimia agnostisesti eli hyödyntää useampaa strategiaa yhtä aikaa. Tämä lisää joustavuutta, on sijoittajalle halvempaa ja auttaa muodostamaan salkkua likvidisti.

Salkunmuodostuksessa ETP-tuotteita voi käyttää kahdella tavalla. ETP:t ovat rakennuspalikoita, jotka sopivat niin salkun pitkäaikaiseksi, staattiseksi ytimeksi alhaisten kulujen ansiosta kuin lyhytaikaisiksi sijoituksiksi hyvän likviditeetin ansiosta.

Kohtalaisen staattisen perusytimen voi muodostaa ETP-tuotteista, omista tavoitteista ja riskinsietokyvystä riippuen. Ytimen ulkopuolelle kerätään esimerkiksi yksittäisiä osakkeita tai johdannaisia.

Toinen tapa on muodostaa sijoitussalkun perusta aktiivisista tuotteista, joita hallinnoi rahastonhoitaja. Nämä voivat olla esimerkiksi absoluuttisen tuoton tuotteita. Tällöin ETP-tuotteisiin liittyviä heilahteluita voi käyttää hyväksi ytimen ympärillä, salkun likvidimpänä osana.

Yhteistä molemmille salkunmuodostustavoille on käyttää hyväksi monenlaisia sijoitusstrategioita: absoluuttista tuottoa, osakepoimintaa ja ETP-tuotteita. Ne antavat lähes rajattoman määrän elementtejä salkun rakentamiseen. Kiteytettynä voidaan sanoa, että yhdellä kaupalla sijoittaja voi olla mukana satojen yritysten menestyksessä, juuri sillä alueella tai sektorilla kuin haluaa.

"Nopeasti muuttuvassa maailmassa sijoittajien on helppo toimia agnostisesti eli hyödyntää useampaa strategiaa yhtä aikaa"

Verrattuna aktiivisesti hoidettuun sijoitusrahastoon, ETP-tuotteisiin ei liity salkunhoidollista aktiiviriskiä. Oikean tuotteen valinta ja sijoituksen ajoittaminen on kuitenkin ratkaisevaa.

Miten se onnistuu? Miten saada tietoa siitä, miten sijoitussalkku kannattaa ETP-tuotteilla muodostaa?

Rakennuspalikoiden runsaus voi joskus tuoda enemmän ahdistusta kuin helpotusta. Tähän auttaa Mandatum Lifen ja iSharesin yhdessä tuottama tieto.  Tuotteiden suuren määrän lisäksi juuri tietovirta on yhteistyön vahvuus. Mandatum Life ja iShares analysoivat ja mallintavat erilaisia yhdistelmiä sekä auttavat valitsemaan niistä parhaat. Valinnan jälkeen ne jatkavat seurantaa ja suosittelevat tarvittaessa muutoksia.

"ETF on läpinäkyvä, yksinkertainen ja juuri sitä, mitä asiakkaamme haluavat. Mutta tuotteiden kirjo on suuri", Espeskog myöntää.

Hänen mukaansa iSharesilla on vastuu kasvattaa asiakkaidensa tietoisuutta. Yhtiön nettisivuilta löytyy valtava määrä koulutusmateriaalia, ja iSharesin emoyhtiö BlackRockin oma ajatushautomo, BlackRock Investment Institute, tutkii jatkuvasti paitsi ETF-rahastoja myös muita sijoitusmarkkinoilta löytyviä, kiinnostavia teemoja. Sijoituskatsauksia ilmestyy kuukausittain. Tarvittaessa myös Mandatum Lifen varainhoitaja saa iSharesin tuoteasiantuntijan saman tien langan päähän.

"ETP-tuotteet tarjoavat enemmän vaihtoehtoja ja joustavuutta niin asiakkaille kuin varainhoitajille."

Uusia mittareitakin kehitetään jatkuvasti. Elokuun uutuus, BlackRock Risk Sentiment Measure, auttaa ymmärtämään muutoksia sijoittajien tunnelmissa. Juuri nyt se näyttää sijoittajien jatkuvaa mieltymystä turvallisuuteen.

ETP-tuotteita tulee niin ikään jatkuvasti lisää.

"Jo nyt meillä on suuri määrä tuotteita, jotka kattavat ison osan asiakkaidemme tarpeista. Kuuntelemme silti asiakkaitamme ja työskentelemme jatkuvasti täyttääksemme tiettyjä aukkoja ja löytääksemme uusia, mielenkiintoisia teemoja", Espeskog kertoo innostuneena.

Vaikka valinnanvaraa on paljon, voi viestin tiivistää lyhyeen: ETP-tuotteet tarjoavat enemmän vaihtoehtoja ja joustavuutta niin asiakkaille kuin varainhoitajille.

"Asiakkaat alkoivat kysellä indekseihin sidottuja tuotteita niiden hinnan vuoksi. Suosio on valtava, kun tarjolla on nyt niin perinteisiä kuin ETP-tuotteita", Espeskog kiteyttää.

Kaikki mittarit näyttävät ETP-suosion kipuavan yhä ylöspäin.

BlackRock on yksi maailman suurimmista investointi-, neuvonta- ja riskienhallintaratkaisujen toimittajista.

iShares on maailmanlaajuisen pörssinoteerattuja osakerahastoja tarjoavan rahastoyhtiö BlackRockin osa, joka välittää ETF-rahastoja. Sillä on yli 600 osake-, korko- ja raaka-ainerahastoa ja se hallinnoi instituutioiden ja yksityisasiakkaiden yli 750 miljardin dollarin varallisuutta. Mandatum Life on tehnyt yhteistyötä BlackRockin iSharesin kanssa helmikuusta lähtien ja tarjoaa kahdeksaa indeksikoria, jotka sijoittavat kohdemarkkinaa vastaavaan iShares-rahastoon. Mandatum Lifen varainhoidon asiakkaat voivat lisäksi sijoittaa suoraan iSharesin tarjoamiin ETF-rahastoihin.

ETP (Exchange Traded Product) on pörssilistattu tuote. Yleisimpiä ETP-tuotteita ovat ETF, ETC ja ETN. Näiden kaikkien tavoitteena on seurata määriteltyä kohde-etuutta (esim. arvopaperikori, valuutta, kohdemaa, kohdemarkkina tai raaka-aine) ja ne ovat jatkuvan kaupankäynnin kohteena pörssin aukioloaikana.

ETF (Exhange Traded Fund) on pörssinoteerattu rahasto, josta käytetään Suomessa nimitystä indeksiosuustai indeksirahasto. ETF on ETP-tuotteista yleisin. ETC (Exchange Traded Commodity) on raaka-ainepörssiin sijoittava tuote, joka seuraa valitun raakaaineen tai raaka-aineindeksin hinnankehitystä.

ETN (Exchange Traded Note) on pörssinoteerattu arvopaperi, johon liittyy markkinariskin lisäksi liikkeeseenlaskijariski, toisin kuin ETF-rahastoissa. Lisätiedot: fi.ishares.com ja mandatumlife.fi

2000 miljardia dollaria

ETP-tuotteet (Exchange Traded Products) tulivat markkinoille 90-luvulla, mutta alkuun ne olivat instituutiosijoittajille kehitetty, pienen ammattilaissijoittajapiirin erikoisuus. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ne ovat raivanneet tiensä myös piensijoittajan salkkuihin.

Suurin harppaus ETP-suosiossa tapahtui vuoden 2008 jälkeen. Tänä vuonna globaaleilla ETP-markkinoilla ylitettiin 2 000 miljardin dollarin raja. Suosituimpia ETP-tuotteita ovat pörssinoteeratut indeksirahastot, ETF:t (Exchange Traded Funds).

ETF-rahastojen kohde-etuutena voi olla erilaisia sektori- ja teemaindeksejä tai ne voivat sijoittaa vaikka tiettyyn maahan tai raaka-aineeseen.

Pohjoismaissa tänä vuonna havaittavissa olevia trendejä on muun muassa kiinnostus Japaniin. Kehittyvät markkinat ja kulta taas kiinnostavat sijoittajia vähemmän.

"Sijoittajat hakevat jatkuvasti uusia ideoita, ja ETF:t tekevät niiden toteuttamisen hyvin helpoksi. Esimerkiksi iSharesin valikoimissa on yli 600 erilaista rahastoa", sanoo Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincke.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä