Vastuullisuus ja voitto sopivat samaan salkkuun

2.10.2015 Satu Rämö Kuvat: Wonder Agency

Vastuullisuudesta on tullut sijoittamisen kovinta ydintä. Siihen on yksi syy: muita vaihtoehtoja ei ole.

Norjan parlamentissa tehtiin kesäkuussa päätös, joka noteerattiin rahoitusmarkkinoilla. Maan eläkerahasto ei saa enää sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihdoista 30 prosenttia tai enemmän tulee hiilivoimasta. Norjan talousministerin mukaan jopa 75 yhtiötä tipahtaa pois tämänhetkisestä sijoitusportfoliosta. Arviolta neljä miljardia euroa etsiytyy pian uusiin sijoituskohteisiin.

Norjan valtiollisen eläkerahaston loikka pois hiilestä ei tule jäämään markkinoiden ainoaksi. Sijoittajat miettivät yhä tarkemmin yhtiöiden vastuullisuutta sijoituspäätöksiä tehdessään. Näin sanoo vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, Associate Director Miguel Santisteve. Hän työskentelee Nasdaq OMX Advisory Services -yksikössä, jossa analysoidaan, mitä 40 000 institutionaalista sijoittajaa ympäri maailmaa ostaa ja myy.

”Yksikään yritysasiakkaani ei enää kyseenalaista ilmastonmuutosta. Yritysten hiilijalanjälki on alkanut vaikuttaa sijoituspäätöksiin ja se näkyy markkinoilla.”

Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli. Heillä on iso vastuu siitä, mihin suuntaan maapallomme kehittyy, sillä sinne minne raha menee, siellä tapahtuu.

Maailman suurin valtionrahasto, jonka varallisuus ironisesti on peräisin öljystä, ei tietenkään siirrä varojaan pois fossiilisista hyvää hyvyyttään. Sijoittajien ensisijainen tehtävähän on pääomia allokoimalla tehdä voittoa asiakkailleen, ei pelastaa maailmaa.

”Vastuullisuus ja voitonteko eivät sulje toisiaan pois, vaan se on itse asiassa päinvastoin. Nykymaailmassa toista ei ole ilman toista”, Santisteve sanoo.

Vastuullisuuden ytimen voi tiivistää kahteen faktaan. Ensinnäkin meillä on vain yksi maapallo, jonka resurssit käyvät niukemmiksi. Niitä on pakko käyttää vastuullisesti tai pian ei ole mihin sijoittaa. Toisekseen tutkimusten mukaan vastuullisten yhtiöiden toiminta on kannattavampaa, mikä tarkoittaa edellytyksiä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä.

Merkittävä osa sijoituksista tehdään nimenomaan pitkällä aikavälillä: institutionaaliset sijoittajat hoitavat eläkevaroja, vanhemmat säästävät lapsilleen, nuoret ensimmäisen asuntonsa käsirahaan ja yhtiöt tulevaisuuden investointeihinsa.

Pääoma liikkuu tuoton perässä. Yhtiön markkina-arvo taas on riippuvainen muustakin kuin siitä, mitä tuloslaskelmasta ja taseesta voi lukea. Yrityksen arvo syntyy monella tasolla. Hyvin johdettu yhtiö houkuttelee parhaat työntekijät, jotka sitoutuvat työhönsä ja työnantajaansa. Vastuuttomasti toimivassa organisaatiossa syttyy tämän tästä mainetulipaloja, joiden sammuttamiseen suttaantuu johtajien kallista aikaa. Mainekolhujen paikkaaminen tulee kalliiksi. Pahimmassa tapauksessa hulttiofirma aiheuttaa sidosryhmilleen kärsimystä, jota ei välttämättä pysty korjaamaan edes rahalla.

Santisteven mukaan on päivänselvää, että yhtiöiden todelliseen arvoon vaikuttavat myös yrityksen vastuullisuus ympäristöä ja sidosryhmiään kohtaan.

”Lukuisat akateemiset tutkimukset toistavat samaa saagaa: vastuulliset yritykset tuottavat parhaiten.”

Oxfordin yliopiston tuoreessa From the Stockholder to the Stakeholder -julkaisussa käytiin läpi yli parisataa yritysten vastuullisuutta ja tuloksentekokykyä tarkastellutta tutkimusartikkelia. Lähes 90 prosenttia tutkimuksista osoitti, että vastuullisesti toimivien yhtiöiden operatiivinen tehokkuus on vastuullisuusasiat laiminlyöviä yhtiöitä parempi. Konkreettisesti tehokkuus näkyy esimerkiksi parempana kassavirtana.

Jos luotettava taho kertoisi, että olisi olemassa pieni todennäköisyys menettää suurin osa sijoitustesi arvosta, rakentaisitko portfoliosi toisin? Luultavasti kyllä.

Jos luotettava taho kertoisi, että sijoittamalla vastuullisesti toimiviin yrityksiin, tekisit parhaat voitot, ohittaisitko vastuullisuusasiat? Luultavasti et.

”Vastuullisuus ja voitonteko eivät sulje toisiaan pois, vaan se on itse asiassa päinvastoin. Nykymaailmassa toista ei ole ilman toista.”

Miguel Santisteve

Siksi tuntuukin omituiselta, että vastuullisesta sijoittamisesta on tullut mainstremea vasta nyt. Santisteve on työskennellyt sijoittajasuhteiden parissa 15 vuotta. Viime vuosina hän on neuvonut eurooppalaisille yhtiöille, miten institutionaaliset sijoittajat integroivat vastuullisuusasioita sijoitusstrategioihinsa. Vastuullisuuden teema on alkanut näkyä kunnolla aivan viime vuosina.

”Lyhyen aikavälin voitontavoittelu kulminoitui vuoden 2008 finanssikriisiin, joka aiheutti valtavat markkinahäiriöt. Talousromahdus muutti monien sijoittajien käsityksiä ja vastuullisuusteemat marssivat esiin”, hän arvioi.

Nykyinen maailmantalous on perustunut fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen. Hiilidioksidia ei voi kuitenkaan pumpata ilmakehään samaa tahtia tai ilmasto lämpenee liikaa ja ympäristökatastrofit lisääntyvät.

Ilmaston lämpeneminen on fakta, mutta se, miten ilmiö vaikuttaa yritysten tuloksentekokykyyn pitkällä aikavälillä, on jäänyt hyhmäiseksi.

Tähän asti sijoittajien on ollut hankala hinnoitella sosiaalisia ja ympäristöriskejä. Siihen on tulossa muutos, jos säännöstely lisääntyy. Merkit viittaavat siihen, että näin tapahtuu. Tämän vuoden lopussa Pariisissa pidettävän YK:n ilmastokokouksen mahdollisesta globaalista ilmastosopimuksesta käytävät spekulaatiot ovat saaneet palstatilaa useissa talousmedioissa. IMF arvioi viime vuonna ilmestyneessä tutkimuksessaan hiilitonnin sopivaksi hinnaksi hieman alle 50 euroa. EU:n päästökaupassa hinta huitelee tällä hetkellä 7–8 eurossa. Jos hiilidioksidipäästöjen hinta lyödään edes lähelle IMF:n arviota, monen fossiilisiin polttoaineisiin bisneksensä perustavan firman arvo tyhjenee ilmapallon tavoin, kun taas jo valmiiksi kestävästi toimivien yhtiöiden liiketoimintaedellytykset paranevat. Kilpailuasetelma voi muuttua yhdessä yössä.

Kun sijoittajat näkevät vastuuttomuuden riskinä, se heijastuu yritysten rahoitusmahdollisuuksiin. Riskin vastineeksi vaaditaan korkeampaa tuottoa, mitä yrityksen voi olla vaikea toimittaa. Vastuuttomasti toimivien yritysten edellytykset rahoituksen saamiseen voivat heiketä.

Rahoituksen lisäksi vastuuttomia yrityksiä koettelevat muutkin riskit. Kuluttajien asenteet muuttuvat. Vastuullisuus vaikuttaa yhä useampien ostopäätökseen. Raju ostoboikotti voi saada aikaan pahankin kassakriisin ja tuoda mutkia jakeluyhteistyöhön. Vastuullisuus vaikuttaa myös rekrytointiin. Maineensa tuhrinut yritys ei ole houkutteleva työpaikka, jonne lahjakkaimmat osaajat hinkuvat töihin. Työpaikan kiinnostavuutta pitää kompensoida korkeilla palkoilla, mikä nostaa kustannuksia. Pelkkä kova palkka ei riitä sitouttamaan: herkullinen tarjous vetovoimaisemmalta kilpailijalta saattaa saada ovipumpun laulamaan – matkalla ulos.

Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli. Heillä on iso vastuu siitä, mihin suuntaan maapallomme kehittyy, sillä sinne minne raha menee, siellä tapahtuu.

Pääomaa allokoivat sijoittajat ovatkin yksi yrityksen tärkeimmistä sidosryhmistä. Yhtiöt eivät voi purra ruokkivaa kättä ja ohittaa sijoittajien vaatimuksia ja näkemyksiä. Paras tapa edistää yhtiön vastuullisuutta ja pedata omille varoilleen vakaata pitkän ajan tuottoa, on pitää yllä dialogia yrityksen kanssa.

”Lukuisat akateemiset tutkimukset toistavat samaa saagaa: vastuulliset yritykset tuottavat parhaiten.”

Miguel Santisteve

”Suursijoittajat kyselevät aktiivisesti yhtiöiltä, miten heidän strategiansa nivoutuu ympäristönmuutokseen eli miten esimerkiksi yhtiön tuotteet auttavat asiakkaita pienentämään hiilijalanjälkeään”, sanoo Santisteve.

Hän kehottaa sijoittajia jo oman etunsakin takia sitoutumaan omistuksiinsa.

”Omistukset myydessään menettää vaikutusvaltansa. Jos kuitenkin näyttää siltä, ettei dialogi vie eteenpäin eikä yhtiön toiminta muutu vastuullisemmaksi, ei jää muita vaihtoehtoja kuin myydä. Myyminen on kuitenkin aina viimeinen vaihtoehto.”

Liikettä tapahtuu myös toiseen suuntaan:

”Yhtiöt ovat kyllä huomanneet, että vastuullisuusasiat vaikuttavat sijoittajien päätöksiin. Nykyään esimerkiksi näkee paljon sijoittajille suunnattuja roadshow-tilaisuuksia, jotka keskittyvät pelkästään vastuullisuuteen. Tällaisia tapahtumia ei viisi vuotta sitten juuri järjestetty.”

Markkinat tulevat muuttumaan – eivät välttämättä rytisten, mutta isosti raksahdellen. PRI:n eli YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet on allekirjoittanut jo yli tuhat suursijoittajaa. Allekirjoittaneet hallinnoivat noin 53 biljoonan euron sijoitusomaisuutta.

Sijoitusyhtiöt ovat vähitellen alkaneet huomioida ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon teemoja sijoituspäätöksissään. Ihmisoikeuskysymykset, työntekijöiden kohtelu ja yhtiöiden alihankintaketjut nousevat esiin sijoittajien ja yhtiöiden käymissä keskusteluissa yhä useammin.

”Tosin noin 40 000 seuraamastamme institutionaalisesta sijoittajasta vain reilu sata on integroinut nämä ESG-asiat sijoitusstrategiaansa. Olen kuitenkin varma, että parinkymmenen vuoden kuluttua ESG-periaatteet ovat sijoittajille arkipäivää”, Santisteve huomauttaa.

Santisteve kävi kesäkuussa puhumassa Helsingin pörssissä vastuullisesta sijoittamisesta.

Tapahtumaan osallistuneiden yritysten edustajat vastasivat kyselyyn, jossa tiedusteltiin vastuullisuuden merkityksestä sijoittajasuhteiden hoidossa. 80 prosenttia oli sitä mieltä, että hyvällä hallinnolla ja vastuullisuudella on jonkin verran merkitystä sijoittajille. Viidennes vastaajista arvioi vastuullisuusasioiden vaikuttavan päätöksiin todella paljon.

”Suomalaisten ansioksi on sanottava, että te olette vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä. Monet sijoitusyhtiöt ovat jo integroineet vastuullisuusasiat sijoitusstrategioihinsa.”

Santisteve haluaa tehdä selväksi myös sen, että vastuullinen sijoittaminen ei ole pelkkää riskianalyysia.

Vastuullinen sijoittaja näkee mahdollisuuksia, myös sellaisia, joita pelkkää tuloslaskelmaa ja tasetta tuijottavat sijoittajat eivät välttämättä huomaa.

”Eihän vastuuttomista yhtiöistä karkaava raha häviä minnekään. Se vain allokoituu uudestaan tuottavammille aloille, jotka uutta pääomaa saadessaan pääsevät kasvamaan.”

Ensin kiinnostuvat institutionaaliset, pitkän aikavälin sijoituksia tekevät sijoittajat. Vastuullisia sijoitustuotteita perustetaan enemmän ja niihin alkaa virrata pääomaa. Yritykset haluavat osansa tästä rahoituksesta ja kehittävät toimintaansa vastuullisemmaksi sekä kertovat aktiivisemmin saavutuksistaan tietoa janoaville sidosryhmilleen. Lopulta mukaan tulevat myös ne vanhan koulukunnan sijoittajat, jotka toimivat tase- ja tuloslaskelmainformaation varassa.

Raha on kuin virtaava joki, joka vetää mukaansa. Sijoittajien perässä uusille markkinoille eli uusien tuotteiden ja palveluiden pariin hakeutuvat kuluttajat, innovatiivisia ja inspiroivia työtehtäviä etsivät lahjakkaat työntekijät ja uusia puheenaiheita esiin nostavat toimittajat ja bloggaajat. Vastuullisuuden sykli on vielä alussa, mutta se voimistuu koko ajan.

Vastuullisuus on itseään ruokkiva kehä. Koska ihmisillä on tapana hakeutua voittajien seuraan, etujoukoissa oleminen kannattaa. He, jotka ensimmäisenä hoksaavat kehittymiskelpoisen markkinan ja ehtivät apajille, pääsevät nauttimaan kasvavan markkinan hedelmistä ensimmäisinä.

Vastuullinen sijoittaja tekeekin yhdellä hyvällä potkulla kaksi maalia: tienaa tukun rahaa ja parantaa siinä sivussa palan maailmaa.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä