Tutkimus: suomalaisyritykset uskovat tulospalkkaukseen

18.12.2014 Kuvat: iStock photo

Mandatum Life teetti valtakunnallisen palkitsemisselvityksen1, jossa kartoitettiin suomalaisten yritysten ja julkisten yhteisöjen palkitsemisen nykytilaa sekä keskeisimpiä kehityskohteita tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 351 henkilöä yli 50 työntekijää työllistävistä organisaatioista.

Tulospalkkaus eniten käytössä, myös uudet palkitsemisen tavat kiinnostavat

Otantatutkimuksen tekemän selvityksen mukaan suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä on käytössään tulospalkkiojärjestelmä. Pk-yrityksistä 70 % ja suuryrityksistä jopa 85 % hyödyntää tulospalkkausta henkilöstön palkitsemisen ja motivoinnin välineenä.

Samalla tulospalkkauksessa nähdään myös eniten kehittämistarpeita seuraavan kahden vuoden aikana. Vastaajista yli puolet, noin 60 %, kertoi, että tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen on yrityksen agendalla lähitulevaisuudessa.

Koosta riippumatta yrityksiä kiinnostivat myös uudet ja innovatiiviset palkitsemisen tavat, joita pohditaan seuraavan kahden vuoden aikana joka toisessa yrityksessä. Suuryrityksissä korostui lisäksi palkitsemisen vaikuttavuuden parantaminen, urapolkujen tunnistaminen ja palkkaviestintä.

"Tulospalkkauksen yleisyyttä selittää varmasti ainakin se, että se on peruspalkkaa täydentävä palkitsemismuoto, jonka käyttöönotto on helppoa. Se on työntekijöille aina niin sanotusti ekstraa, joten siihen liittyvät kokemukset ovat usein positiivisia. Tutkimusten mukaan henkilöstö on yleensä tyytyväisempi tulospalkkiojärjestelmään kuin peruspalkkausjärjestelmään2, Innovan palkitsemisasiantuntija Roosa Kohvakka pohtii.

"Kiinnostus uusia ja innovatiivisia palkitsemistapoja kohtaan viestii siitä, että yrityksissä halutaan nyt saada palkitsemiseen enemmän vaikuttavuutta. Organisaatioiden kannattaakin miettiä itselleen sopivia palkitsemistapoja, mutta myös panostamalla olemassa olevien järjestelmien soveltamiseen ja esimerkiksi palkkaviestintään voidaan vaikuttavuutta tehostaa."

Kerran luotu järjestelmä ei ole ikuinen

Tulospalkkiojärjestelmän suurimpana haasteena nähtiin tavoitteiden ja mittarien määrittäminen. Myös järjestelmän selkeydessä ja ymmärrettävyydessä työntekijöiden näkökulmasta nähtiin parantamisen varaa.

"Yleisin haaste yrityksillä on, että tulospalkkiojärjestelmä on ollut pitkään käytössä ja sen vaikuttavuus on käytännössä nolla. Jos järjestelmää ei ole päivitetty eikä tavoitetasoja käyty aikoihin läpi, sitä pidetään ikään kuin saavutettuna etuna tai automaattina, josta tulee tonni vuodessa. Tällöin järjestelmä ei enää ohjaa työskentelyä", Kohvakka huomauttaa.

"Myös viestintä on saatettu unohtaa. Malli on siis luotu, mutta työntekijät eivät ymmärrä sitä tai tunne tavoitteita kunnolla".

Tulospalkkaus parantaa tuottavuutta

Tulospalkkaus on alkanut yleistyä Suomessa 1990-luvun puolivälin jälkeen.

"Kun tulospalkkiojärjestelmä toimii, se on erinomainen palkitsemisen väline. Tulospalkkauksella voidaan yhtä aikaa ohjata ja palkita onnistumisesta ja ponnistelusta, jolloin hyöty sekä työnantajalle että työntekijälle on selkeä. Tuloksia pitää kuitenkin seurata ja järjestelmää päivittää tarpeen mukaan", Kohvakka korostaa.

"Yrityksen johdon ja työntekijöiden on hyvä keskustella järjestelmän perusteista yhdessä: kun henkilöstöllä on riittävästi tietoa järjestelmästä ja palkitsemisen perusteista, toiminta ja palkkiot linkittyvät yhteen. Yhdessä asetetut tavoitteet koetaan tavoittelemisen arvoisiksi."

Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu tulospalkkauksen yhteys yrityksen tuottavuuteen. Esimerkiksi Tilastokeskuksen yhteenvedon3 mukaan tulospalkkauksella on selvästi tuottavuutta nostava vaikutus, kun tulospalkkion osuus peruspalkasta on riittävä. Tulospalkkauksen hyödyntäminen on selvästi yhteydessä myös yrityksen voitollisuuteen. Tutkijoiden mielestä se parantaa yrityksen tuloksentekokykyä, vaikka yhteyttä voikin selittää myös se, että yleensä kaikkein kannattavimmat yritykset käyttävät tulospalkkausta.

Huonoina aikoina kaivataan joustavuutta

Huonossa taloudellisessa tilanteessa yritykset kaipaavat Mandatum Lifen valtakunnallisen palkitsemisselvityksen mukaan lisää joustavuutta. Peruspalkkarakenne koettiin riittävän joustavaksi niissä yrityksissä, joiden liiketoiminta oli kasvanut (60 %). Kun liiketoiminta taas oli supistunut, 60 % vastaajista piti palkkarakennetta liian joustamattomana.

"Suurimmiksi hidasteiksi palkitsemisen kehittämisessä vastaajat nostivat esille yrityksen huonon taloustilanteen lisäksi työehtosopimusten aiheuttamat rajoitteet ja palkkajärjestelmän kustannukset.  Nämä korostuivat erityisesti niillä vastaajilla, joilla liiketoiminta oli supistunut. On aika selvää, että erityisesti huonoina aikoina suomalaisen työelämän rakenteet koetaan monessa yrityksessä liian jäykiksi", palkitsemisasiantuntija Roosa Kohvakka huomauttaa.

"Paras neuvo taloudellisesti tiukkana aikana on, että joustavuutta kannattaa silloin kehittää peruspalkkaa täydentävän palkitsemisen kautta. Se ei auta välittömästi, mutta kun seuraavan noususuhdanteen jälkeen tulee taas huonompia hetkiä, joustoa on siinä vaiheessa olemassa."

Lähteet

1Otantatutkimus Oy. Mandatum Lifen palkitsemisselvitys 2014. Tutkimus toteutettiin 12.6.–20.8. web-kyselynä ja puhelinhaastatteluna. Selvitykseen osallistui 351 vastaajaa, jotka edustivat yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita.  
2Moisio, E., Hakonen, A., Kohvakka, R., Maaniemi, J., Tenhiälä, A. & Vartiainen, M. 2012. Palkkatietämys Suomessa. Aalto-yliopisto, Tiede +Teknologia 16/2012.
3Tilastokeskus 2014. http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_05_04_tulospalkkaus.html

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä