Toimivaan tulospalkkaukseen on monta tietä

17.9.2014 Kuvat: Tomi Parkkonen

Tutkimusten mukaan tulospalkkausta hyödyntävät yritykset ovat keskimäärin muita tuottavampia. Tuloksellisuutta voidaan mitata monella tavalla, eikä kriteerien ole pakko perustua pelkkään nollien määrään. Oleellista on tunnistaa yrityksen tavoitteiden kannalta oikeanlaiset työsuoritukset ja palkita niissä onnistumisesta, Innovan palkitsemisasiantuntija Johanna Maaniemi korostaa.

Hyvin toimivalla tulospalkkauksella on organisaatiolle selkeitä hyötyjä, kuten korkeampi tuottavuus ja parempi laatu. Tulospalkkauksen avulla työtä voidaan tehokkaasti ohjata, minkä vuoksi se kiinnostaa työnantajia yhä enemmän. Erilaiset täydentävät palkkaustavat ovat myös peruspalkankorotuksia kustannustehokkaampi vaihtoehto, sillä niillä ei vaikuteta palkkakustannuksiin pysyvästi.

"Vaikka tulospalkkausta käytetään jo monissa yrityksissä onnistuneesti, voi käyttöönottoa jarruttaa vanhanaikaiset mielikuvat tehtaista, tuotantomääristä ja yhä kiristyvästä työtahdista. Esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiot saattavat kavahtaa ajatusta tulospalkkiojärjestelmästä, koska ajatellaan, että sitä varten työn ja tulosten pitäisi olla eurojen perusteella mitattavissa", Mandatum Lifen tytäryhtiön Innovan palkitsemisen asiantuntija Johanna Maaniemi tähdentää.

Tulospalkkauksen käyttöönottoa saattaa jarruttaa vanhanaikaiset mielikuvat tehtaista ja tuotantomääristä.

"Tulospalkkaus tarkoittaa monia erilaisia palkitsemistapoja. Erilaisia tulos- ja voittopalkkioita maksetaan, kun sovitut tavoitteet on saavutettu tai ylitetty. Tavoitteiksi voidaan asettaa taloudellisten tunnuslukujen täyttymisen lisäksi laadullisia mittareita, jotka liittyvät esimerkiksi omien prosessien tehokkuuteen, palvelun laatuun tai asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyteen. Tärkeintä on löytää järjestelmä, jossa kiteytyy oman organisaation tavoitteet ja tarpeet", Maaniemi pohtii.

Tulospalkkiojärjestelmän vaikutukset eivät synny itsestään. Jotta tulospalkkauksella saadaan aikaan haluttuja vaikutuksia, suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen pitää panostaa.

"On tärkeää, että järjestelmä koetaan oikeudenmukaiseksi – tavoitteisiin ja niiden haastavuuteen eri yksiköissä on kiinnitettävä huomiota. Ennen kaikkea työntekijöiden täytyy tietää, mistä heitä arvioidaan. Palkitsemisen kriteereiden läpikäynti ja onnistumisen arviointi kerran vuodessa on liian harvoin", Maaniemi tähdentää.

Tulospalkkauksen kolme tapaa – Johannan plussat ja miinukset

1. Palkitaan hyvästä tuloksesta – voittopalkkiojärjestelmät

Tulospalkkaus voi olla yrityksen tapa jakaa osa taloudellisesta menestyksestä henkilöstön kanssa onnistuneen vuoden päätteeksi. Voittopalkkiojärjestelmässä palkkioiden maksun kriteerinä voi olla ainoastaan yrityksen tulos. Suoran ohjausvaikutuksen sijaan tavoitellaan enemmänkin me-hengen vahvistamista, kiitoksen osoittamista ja myönteistä työantajakuvaa. Työtä ohjataan lisäksi muiden, esimerkiksi ammatilliseen kehittymiseen liittyvien keinojen avulla. Voittopalkkiojärjestelmän ehkä tärkein piirre on sen kytkös yrityksen menestykseen: hyvänä vuonna maksetaan enemmän ja huonona vähemmän.

+ Joustaa yrityksen menestyksen mukaan
+ Kevyt hallinnointi
+ Vahvistaa yhteishenkeä
+ Voidaan maksaa myös ilman ennakkosuunnittelua

- Ohjausvaikutus vähäinen, jos muita keinoja ei käytetä tai työntekijät eivät näe omaa rooliaan tuloksen syntymisessä
- Ei mahdollista erinomaisesti suoriutuvien yksilöiden tai ryhmien huomioimista
- Saattaa synnyttää ns. vapaamatkustajuuden ongelman, jos kaikkien ei koeta panostavan samalla tavalla

2. Kattava mittaristo – tulospalkkiojärjestelmät

Tulospalkkiojärjestelmissä yrityksen tulos on yleensä yhtenä palkitsemisen kriteerinä, mutta rinnalla on myös muita tavoitteita. Tavoitteet on viety lähemmäs työntekijöitä: ne voivat olla henkilö- tai ryhmäkohtaisia.

+ Työtä ohjaava vaikutus merkittävä: omaan työhön liittyvät tavoitteet tuntuvat merkityksellisiltä
+ Huolellinen suunnittelu auttaa arvioimaan palkitsemisen kokonaiskustannuksia
+ Mahdollistaa erilaisten määrällisten ja laadullisten mittarien asettamisen

- Haluttuja vaikutuksia ei saada aikaan, jos mittareista ei ole viestitty oikein
- Hallinnointi raskaampaa kuin voittopalkkiojärjestelmissä
- Voidaan kokea epäoikeudenmukaiseksi, jos mittarit eivät ole tasapuolisia

3. Nopeasti ja kevyesti – kertapalkkiot

Kevyimmillään tulospalkkaus voi tarkoittaa nopeaa ja ketterää kertapalkitsemista. Esimies voi esimerkiksi esittää useamman kerran vuosittain palkittavaksi henkilöitä, jotka ovat yltäneet poikkeukselliseen suoriutumiseen tai ylittäneet selkeästi tavoitteet. Palkitseminen voi perustua puhtaasti harkintaan tai vuosittaisten tavoitteiden tarkasteluun. Kertapalkitsemisella voidaan myös täydentää muita palkitsemistapoja, esimerkiksi voitto- ja tulospalkkiojärjestelmiä.

+ Pystytään reagoimaan nopeasti
+ Työntekijälle konkreettinen ja välitön palautemuoto

- Jos periaatteet eivät ole riittävän läpinäkyvät, järjestelmä voidaan kokea epäoikeudenmukaiseksi
- Ei toimi kunnolla ilman esimiesten riittävää sitoutumista

Lähteitä ja luettavaa

Gerhart, B., Rynes, S. & Fulmer, I. (2009). Pay and performance. Individuals, groups, and executives. The Academy of Management Annals, 3(1), 251–315.
Hakonen, N., Hulkko-Nyman, K., Ylikorkala, A & Hakonen, A. (2014). Palkitse taitavammin. Sanoma Pro, Helsinki.
Piekkola, H. 2005. Performance-related pay and firm performance in Finland. International. Journal of Manpower Vol 26, No. 7/8, 619–635.
Snellman, K.,  & Uusitalo, R. & Vartiainen, J. (2003). Tulospalkkaus ja teollisuuden muuttuva palkanmuodostus. Edita Prima Oy, Helsinki.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä