Kristian Nihtilä

Öljymarkkinoilla loiskuu, mutta ylituotanto voi loppua lyhyeen

9.1.2019 Kristian Nihtilä Kuvat: Mandatum Life

Öljyalan investointivelka kasvaa, vaikka liuskeöljy onkin keikauttanut alan tasapainoa viime vuosina, kirjoittaa salkunhoitaja Kristian Nihtilä.

Öljy nousi loppuvuodesta 2018 tavallistakin enemmän uutisotsikoihin mustan kullan hinnan syöksyttyä 2018 viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Öljyn tynnyrihinta kävi korkeimmillaan lokakuun alussa (86 USD Brent / 76 USD WTI), minkä jälkeen Brent-laatu laski lähes yhtä soittoa jouluun asti, jolloin kauppaa käytiin futuurimarkkinalla enää 50 dollarin hintaan. Laskua kertyi siis kolmessa kuukaudessa parhaimmillaan 40 prosenttia.

Loppuvuoden hintapudotusta selittivät tilastot öljymarkkinan kääntymisestä selvästi ylijäämäiseksi, kun liuskeöljytuottajien lisäksi muun muassa Saudi-Arabia tuotti öljyä pumput punaisina Iraniin kohdistuvien pakotteiden voimaanastumista ennakoiden.

Öljyn ylitarjonnan lisäksi maailmantalouden kasvunäkymät heikentyivät vuoden 2018 jälkipuoliskon aikana, mikä vaikuttaa luonnollisesti öljyn kysyntään.

Ylitarjontatilanne herätti spekulaatiot öljyntuottajamaiden yhteenliittymän OPECin reagoimisesta. OPEC-maiden osuus maailman koko öljyntuotannosta on noin 40 prosenttia ja öljyvarannoista noin 80 prosenttia. Aiemmin OPEC-maat pystyivät ohjaamaan melko hyvin öljyn tarjontaa maailmanmarkkinalla ja tukeutuivat suunnitelmissaan ennusteisiin kysynnästä tulevien vuosien aikana.

Tänä päivänä OPEC joutuu kuitenkin huomioimaan uusia muuttujia ja jäsenmaiden tuotantokiintiöitä on käytännössä vaikea päättää puolta vuotta pidemmälle. Kuvaavaa on, että maailman kolmesta suurimmasta öljyntuottajamaasta (Venäjä, Saudi-Arabia ja USA) vain Saudi-Arabia kuuluu OPECiin.

"Maailman kolmesta suurimmasta öljyntuottajamaasta vain Saudi-Arabia kuuluu OPECiin."

Yksi OPECin uusista päänsäryistä on varsinkin Pohjois-Amerikassa tuotettava liuskeöljy. Liuskeöljyn tuotantoa voidaan käynnistää ja sulkea nopeissa sykleissä. Liuskeöljyn tuottajat onnistuivat lisäämään tuotantoaan vuoden 2018 aikana markkinaodotuksia enemmän. Myös liuskeöljy-yhtiöiden tuotantotehokkuus on parantunut roimasti: yhtiöt kääntyivät Q3/2018 tuottajaryhmänä ensimmäistä kertaa kassavirtapositiivisiksi – tosin kassavirta painunee takaisin pakkaselle öljyn viimeisimmän hinnanpudotuksen seurauksena.

Vahvistaakseen rooliaan on OPEC parin viime vuoden aikana houkutellut Venäjän mukaan yhteistyöhön, joskaan ei täysimääräiseksi OPECin jäseneksi. OPEC-maat ja Venäjä sopivat joulukuun alussa merkittävistä tuotannonleikkauksista. Sopimus ei ole ainakaan vielä pysäyttänyt öljyn hintaluisua, vaikka supistaakin tuntuvasti öljyn tarjontaa. 

Investointivelka kasvaa

Suuret öljyntuottajayhtiöt vähensivät öljynetsinnän ja öljykenttien kehittämisen investointejaan selvästi vuonna 2014 koetun öljyn hinnanpudotuksen seurauksena. Investoinneissa pihistely on parantanut perinteisten öljy-yhtiöiden kassavirtaa ja osingonmaksukykyä, mutta samalla löydetyt ja käytettävissä olevat öljyvarannot ovat supistuneet. Uusien tuotantoinvestointien vaikutus perinteiseen öljyntuotantoon (ei-liuskeöljy) näkyy karkeasti noin viiden vuoden viipeellä. Se tarkoittaa, että vuonna 2014 selvästi laskeneet investoinnit voisivat vaikuttaa lähitulevaisuudessa öljyn tarjontaan.

Samalla maailman öljyn kysyntä kasvaa edelleen reilun miljoonan tynnyrin vuositahtia, mikä tarkoittaa reilun prosentin vuotuista kasvua. Sähköautoilu ja sen kasvun vaikutus kysyntään esim. seuraavan viiden vuoden aikana on vielä häviävän pieni ja ennustettu talouskasvun hidastuminen vuonna 2019 pienentäisi sekin todennäköisesti kysynnän kasvua vain vähän ja väliaikaisesti. Liuskeöljykään ei riitä yksinään vastaamaan kysynnän kasvuun. Öljysektorille on toisin sanoen muodostunut viime vuosien aikana investointivelkaa, joka pitää paikata ennemmin tai myöhemmin.

"Liuskeöljykään ei riitä yksinään vastaamaan kysynnän kasvuun."

Palveluala odottaa hiki otsalla

Öljy-yhtiöt kasvattivat vuosien investointilaman jälkeen investointibudjettejaan viime vuonna, mutta kasvu on ollut toistaiseksi hyvin maltillista. Maltti tarkoittanee jatkossa tasaisempaa investointien kasvua, vaikka suhdanne ja öljynhinta vaihtelevat. Yhtiötapaamistemme perusteella näyttää siltä, että suuret öljy-yhtiöt ovat pitäneet investointisuunnitelmansa varsin vakaina, vaikka öljyn hinta on heilunut viime aikoina paljon.

Investointien kasvun jatkuminen 2019 - 2021 olisi erittäin tärkeää varsinkin öljypalveluyhtiöille, joista maailmanlaajuisesti moni kävi läpi velkajärjestelyn 2016 - 2017. Esimerkiksi offshore-alalla on edelleen runsaasti ylikapasiteettia, jota puretaan muun muassa vanhoja porauslauttoja ja aluksia romuttamalla tai myymällä niitä tuulivoimaloiden rakentajille. Viime vuonna yhtiöt kertoivat öljypalvelujen kysyntänäkymien paranemisesta hiljalleen ja toimettomina seisomassa olleita aluksia on voitu jälleen ottaa käyttöön.

Öljypalveluyhtiöiden odotukset alkaneelle vuodelle ja etenkin vuodelle 2020 ovat lupaavat, sillä öljymarkkina on tasapainottumassa ja kärsii kohta mahdollisesti jopa alitarjonnasta.

Vuosien 2016 - 2017 aikana rahoitustaan järjestelleiden öljypalveluyhtiöiden talous suunniteltiin usein niin että yhtiöiden rahoitus on turvattu 2020 - 2021 asti. Sen jälkeenpalveluiden kysynnän pitää kasvaa – muussa tapauksessa osa palveluyhtiöistä olisi jälleen pahoissa vaikeuksissa. Panokset ovat pienillä ja velkaantuneilla yhtiöillä korkeat.

Hyvien aikojen lähestyminen öljymarkkinalla ja öljypalveluissa näyttää todennäköiseltä viime kuukausien hintaliikkeestä huolimatta. Öljysektorin kustannustehokkuus on monien vaikeiden vuosien jälkeen parantunut ja perustekijät tukevat öljyn kysynnän kasvua vielä ensi vuosikymmenelläkin, vaikka samalla saammekin käyttöön maailman kipeästi tarvitsemaa uusiutuvaa energiantuotantoa.

Sijoittajan kannalta viime syksynä alkanut markkinoiden levottomuus on siis luonnollisesti myös mahdollisuus. Sekä korko- että osakemarkkinoilta voi löytää runsaasti kiinnostavia öljyalan sijoituskohteita. Markkinahinnoittelusta on lyhyessä ajassa pyyhkiytynyt pois odotukset niin öljyn palaamisesta alkusyksyn tasoille kuin odotukset investointien välttämättömästä vauhdittumisesta. Mutta kuten aina yhtiöt ja joukkolainojen ehdot pitää tuntea sitä pienintä pränttiä myöden, sillä kaikki omenat eivät ole samanlaisia.

 

Kristian Nihtilä
Salkunhoitaja

Mandatum Life

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä