Rohkea löytää mahdollisuudet

4.10.2013 Carolus Reincke, salkunhoitaja Kuvat: Tommi Vallisto

Tuottoisat investoinnit ovat tulevan kasvun veturi. Investoinnit infrastruktuuriin, teollisuuteen ja teknologiaan mahdollistavat tuotannon kasvun, ja investoinnit työvoimaan edistävät tuotannon potentiaalista kysyntää tulojen noustessa. Bruttokansantuotteen osatekijöistä – kulutuksesta, julkisista menoista, investoinneista ja nettoviennistä – kuvaavat investoinnit parhaiten kansantalouden kasvupotentiaalia.

Investointeja ohjaavat toisaalta tuottomahdollisuuksien määrä, toisaalta pääoman hinta. Talouskriisin jälkeen rahan määrä maailmantaloudessa on lisääntynyt tuntuvasti. Äärimmäisen matala korkotaso sekä keskuspankkien elvytystoimenpiteet ovat lisänneet rahan saatavuutta ja luoneet yrityksille suotuisan ympäristön investoida. Vaikka Yhdysvalloissa yritysten voitot ovat nousseet kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, investointien osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut.

Investointiaktiviteetin matalaan tasoon on ilmeisiä syitä, mutta ilmassa on myös kysymysmerkkejä liittyen yritysten odotuksiin tulevaisuuden kasvupotentiaalista. Yli-investoinnit ennen talouskriisiä loivat ylikapasiteettia etenkin niille teollisuudenaloille, joilla oli kytköksiä Kiinan infrastruktuuriin ja Yhdysvaltojen kiinteistömarkkinoiden kasvuun. Tästä johtuva rakenteellinen muutos on ohjannut investointeja pois näiltä toimialoilta, eikä maailmantalouden hidas toipuminen ole vielä näkynyt kompensoivana investointiaktiivisuutena.

Yksi syy investointiaktiviteetin matalaan tasoon voi löytyä uuden teknologian käyttöönotosta, joka on parantanut tehokkuutta ja laskenut kustannuksia. Samalla se on kuitenkin pienentänyt niin sanottujen perinteisten investointien tarvetta. Myös yritysten entistä suuremmat panostukset aineettomiin investointeihin voivat selittää ilmiötä. Esimerkiksi tavaramerkin tunnettuuteen tehdyt investoinnit eivät näy perinteisillä investointiaktiivisuutta seuraavilla mittareilla. Viime kesänä Yhdysvalloissa toteutettu muutos bruttokansantuotteen laskentatavassa on suunniteltu huomioimaan paremmin aineettomien investointien vaikutusta kokonaistuotantoon.

Mielenkiintoista on myös se, että viimeaikaisten yhdysvaltalaistutkimusten mukaan pörssiyhtiöt investoivat lähes puolet vähemmän kuin listaamattomat yritykset, kun verrataan investointien suhdetta liikevaihtoon. Pörssiyhtiöiden johdon riskinkarttamisen on esitetty johtuvan paitsi kasvaneista läpinäkyvyysvaatimuksista myös sijoittamispaineesta, joka kohdistuu riskipitoisten investointipäätösten sijaan kustannusten leikkaamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen. Syyttävää sormea on heristelty myös lyhytnäköisinä pidettyjä, osakekurssikehitykseen sidoksissa olevia johdon kannustinjärjestelmiä kohtaan.

Esimerkkejä riittää Atlantin toiselta puolelta, mutta samojen haasteiden parissa painitaan Suomessakin. Yksityinen sektori on kokenut dis-investointeja teollisuussektorin purkaessa ylikapasiteettiaan, informaatioteknologiasektorin järjestäytyessä kokonaan uudelleen.

Julkisen sektorin haasteena on sen sijaan löytää tasapaino investoinneissa, jotka turvaavat tulevaisuudessa sekä ikääntyvien hyvinvoinnin että nuorempien sukupolvien koulutustason ja valinnanvapauden säilymisen.

Rohkea löytää mahdollisuudet. Rohkeutta tarvitaan, jotta kasvaneen investointiaktiviteetin kautta voidaan luoda edellytykset yritysten menestykselle, talouskasvulle ja elintason säilyttämiselle. On toimittava niin kauan kuin pääoman kustannus säilyy matalana.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä