Ota mallia menestyjistä: 5 vaihetta strategiseen palkitsemiseen

18.8.2015 Kuvat: iStockphoto

Jos yrityksen palkitsemista ei ole suunniteltu pelaamaan yhteen strategian kanssa, voi henkilöstö pahimmassa tapauksessa työskennellä jopa organisaation tavoitteiden vastaisesti. Strategisen palkitsemisen periaate on helppo ymmärtää, mutta käytännössä se toimii harvemmin.

Otetaan esimerkki. Keskisuuri liikkeenjohdon konsulttiyritys on määritellyt tavoitteekseen liikkeenvaihdon kasvun. Myyntiä hoitavat pääasiassa asiantuntijat, joiden työssä menestymistä seurataan kuitenkin nykyisille asiakkaille tehtävien projektien perusteella. Kukaan asiantuntijoista ei käytä aikaansa myyntikontaktien kartoittamiseen tai uusien tarjousten laatimiseen. Palkitseminen ei siis tue kasvua.

Yksinkertaisuudessaan strateginen palkitseminen tarkoittaa, että palkkaus ja palkitseminen ohjaavat työntekijää toteuttamaan yrityksen tavoitteita. Kun tavoitteet muuttuvat, palkitsemisen kriteerejäkin päivitetään.

Toimitusjohtajan ja johdon kiinnostus on strategisen palkitsemisen edellytys.

Palkitse taitavammin

Kun palkitseminen tukee strategiaa, se näkyy yrityksen tuloksessa. Fortune-lehden maailman arvostetuimpien listalle pääsevät yritykset1 peittoavat kilpailijansa erityisesti siinä, miten ne saavat organisaationsa ja niissä työskentelevät ihmiset toteuttamaan yrityksen strategiaa. Ne ovat ymmärtäneet suorituksen johtamisen ja palkitsemisen tehokkuuden tärkeyden, kun henkilöstöä motivoidaan ja sitoutettaan yhteisiin tavoitteisiin.

1. Älä tee kuten muut alalla

Perusajatus strategisessa palkitsemisessa on, että yritys tavoittelee kilpailuetua omista lähtökohdistaan, ei toimimalla kuten muut. Myös maailman arvostetuimpien yritysten toimintatapojen tutkiminen osoittaa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa palkita, vaan palkitsemisjärjestelmä kannattaa sovittaa omiin tavoitteisiin ja yrityskulttuuriin.

Pohdi ihan aluksi, mitkä asiat ovat omalle yrityksellesi tärkeitä ja millaiseen toimintaan teillä halutaan työntekijöitä ohjata. Aseta palkitsemisen tavoitteet sen mukaan.

2. Käy keskustelu ja kirjoita strategiapaperi

Palkitseminen vaikuttaa organisaation toimintaan joka tapauksessa, joten on viisasta ottaa siitä hyödyt irti ja luoda sillä positiivisia vaikutuksia.

Palkitsemisstrategia kertoo, millä keinoin tavoitteisiin pyritään ja millä ei sekä antaa selkeät suuntaviivat kokonaisuuden suunnittelulle. Keskusteluissa saavutettu yhteisymmärrys kannattaa kirjata ylös.

3. Valitse oikeat palkitsemistavat

Selkeimmin yhteys organisaation strategian ja palkitsemisen välillä näkyy yleensä tulospalkkioiden mittareissa. Onkin havaittu, että tulospalkkiojärjestelmät vaikuttavat sitä enemmän työntekijöiden toimintaan mitä paremmin ne koetaan yhteensopiviksi organisaation tavoitteiden kanssa.2 Tulospalkkauksessakin voi kuitenkin olla yrityksen strategian kannalta vääriä tai vanhentuneita tavoitteita, joten järjestelmää on muistettava ylläpitää.

Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen2 mukaan suomalaisorganisaatioissa nähdään usein myös yhteys peruspalkkauksen ja strategian välillä. Strategisia valintoja ovat esimerkiksi, mikä on peruspalkan osuus kokonaispalkitsemisesta suhteessa muihin palkkioihin, minkä tasoista palkkaa suhteessa kilpailijoihin maksetaan sekä organisaatioiden ydintoimintojen huomioiminen peruspalkkauksessa.

Myös peruspalkka voi olla strategista, vaikka se mielletään usein tulospalkkausta joustamattomammaksi ja säädellymmäksi. Peruspalkassa voidaan esimerkiksi huomioida sellainen osaamisen kehittyminen, joka on yrityksen menestymisen kannalta tärkeää.

Käy läpi nykyinen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmäsi. Varmista, että tulevaisuudessa palkitsemistavat kannustavat ensimmäisessä vaiheessa määriteltyyn toimintaan.

4. Kerro yhä uudestaan ja uudestaan

Strategian ja palkitsemisen yhdenmukaisuuden on havaittu olevan yksilön näkökulmasta motivoivaa, mutta vaikutusta ei synny, jos tavoitteet, mittarit ja palkkiot eivät ole työntekijällä mielessä. Kerran vuodessa ei riitä.

Maailman arvostetuimmista yrityksistä 82 % kertoo vahvistavansa palkitsemisfilosofiaansa säännöllisesti viestiessään työntekijöiden kanssa. Verrokkiryhmässä luku on vain 64 %.

5. Seuraa ja päivitä

Aalto-yliopiston tutkimuksessa monet vastaajista sanoivat, ettei ole mitenkään itsestään selvää, että palkitseminen ohjaa toimintaa strategian mukaisesti. Tämä voi johtua paitsi siitä, että niitä ei ole mietitty yhteen sopiviksi, myös esimerkiksi laadullisten tavoitteiden mittaamisen vaikeudesta päivittäisessä tekemisessä.

Palkitsemisjärjestelmän toimivuus riippuu pitkälti siitä, miten esimiehet ja henkilöstö kokevat järjestelmän ja ovatko he siihen tyytyväisiä. Ota selvää ja muokkaa järjestelmää tarpeen mukaan.

Lue lisää palkitsemisen kehittämisestä »

Lähteet

1Fortune-lehden ja Hay Groupin tutkimus World's Most Admired Companies. Kansainvälinen tutkimus keskittyy arvioimaan Fortune-lehden 1 000 -listan yritysten, maailman 500 suurimman yrityksen ja Yhdysvalloissa toimivien huippuyritysten tapoja toimia. Tutkimuksessa kartoitetaan, mitkä yritykset nauttivat eniten muiden yritysten arvostusta ja mitkä tekijät ovat näiden menestyksen takana. Viimeisimmän 10 vuoden aikana WMCA-listan 50 parasta yritystä ovat tuottaneet osakkeenomistajilleen yli viisinkertaiset tuotot S&P 500 -listan yrityksiin verrattuna. http://www.haygroup.com/fortune/downloads/2012-FORTUNE-Lighting-the-path-to-success.pdf

2 Ikävalko, Hakonen, Vartiainen. Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen. Aalto-yliopisto, Tiede+Teknologia 3 /2014. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/12613/isbn9789526055718.pdf?sequence=1

Hakonen N., Hakonen A., Hulkko-Nyman ja Ylikorkala. Palkitse taitavammin. Sanoma Pro, 2014.

Moisio, Hakonen, Kohvakka, Maaniemi, Tenhiälä & Vartiainen (2012). Palkkatietämys Suomessa. Aalto-yliopisto, Tiede+Teknologia 16/2012.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä