Omistajayrittäjä uskoo sitoutuneen työntekijän parantavan yrityksen tulosta merkittävästi

15.8.2013

Suurin osa omistajayrittäjistä uskoo, että erittäin sitoutuneet työntekijät voivat parantaa yrityksen liiketulosta merkittävästi. Kuitenkin vain noin puolet yrityksistä hyödyntää tulokseen tai muuhun suoritukseen perustuvaa palkitsemisjärjestelmää, jonka avulla avainosaajia voidaan motivoida pistämään itsensä peliin yrityksen tavoitteiden puolesta.

Pääosa suomalaisista omistajayrittäjistä arvioi, että investoiminen avainhenkilöiden pysyvyyteen parantaa merkittävästi yrityksen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Mandatum Lifen teettämässä tutkimuksessa jopa lähes 80 % omistajayrittäjistä allekirjoitti Hay Groupin tutkimustulokseen perustuvan väitteen, jonka mukaan erittäin sitoutuneet työntekijät voivat parantaa yrityksen liiketulosta jopa 30 prosentilla1.

"Avainhenkilöiden pysyvyydellä on usein suuri merkitys yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Tietty määrä vaihtuvuutta henkilöstössä on kuitenkin myös hyvä asia, jotta organisaatio uudistuu ja uusia ideoita syntyy. Palkitsemisessa yksi avainasioista onkin, että sekä avainhenkilöt että koko henkilöstö ovat sitoutuneita yrityksen tavoitteisiin, silloin kun he yrityksessä työskentelevät. Onnistuakseen ei tarvitse ylipalkita, vaan tehtyjen ratkaisujen pitää olla linjassa markkinan kanssa sekä tukea yrityksen strategisia tavoitteita ja yrityskulttuuria", sanoo Mandatum Lifen Suurasiakaspalvelujen johtaja Tarja Tyni.

Tilkkutäkistä eheään kokonaisuuteen

Näkyviä vaikutuksia henkilöstön kannustimista saa irti suunnitelmallisuudella. Omistajayrittäjätutkimuksen mukaan pk-yrityksistä noin 50 %:lla on käytössä tulokseen tai muuhun suoritukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä; suuremmissa yrityksissä useammin kuin pienemmissä. Tulospalkkiojärjestelmää hyödyntävistä yrityksistä suurin osa (83 %) uskoo, että työntekijät arvostat järjestelmää. Lähes saman verran vastaajista myös arvioi järjestelmän kustannustehokkaaksi.

"On hienoa, että pk-yrityksistä jo puolella on käytössään jonkinlainen palkitsemisjärjestelmä. Tutkimuksen mukaan palkitsemisjärjestelmää hyödyntävät yritykset myös kokevat, että järjestelmä toimii pääosin hyvin tai kohtalaisesti. Palkitsemisjärjestelmien haasteet liittyvät monesti siihen, että ne on rakennettu pitkällä aikavälillä ja niitä on vuosien saatossa paikkailtu sieltä täältä. Näin palkitseminen on kehittynyt ikään kuin tilkkutäkiksi, jonka muodostamaa kokonaisuutta ei enää kukaan hahmota. Kehitystyössä keskitytäänkin usein palkitsemisjärjestelmän selkeyttämiseen", Tyni korostaa.

Kenelle kuuluu vastuu työntekijän sosiaaliturvasta?

Omistajayrittäjistä hieman alle puolet on sitä mieltä, että työnantajan on taloudellisesti järkevää investoida henkilöstöön täydentämällä heidän sosiaaliturvaansa. Saman verran kyselyyn vastanneista kokee, että sosiaaliturvan täydentäminen ei kuulu työnantajalle. Vastaajien ikää tarkasteltaessa on havaittavissa pieniä eroja: nuoremmat yrittäjät pitävät useammin sosiaaliturvaan investoimista kannattavana, kun taas vanhemmista yrittäjistä hieman yli puolet on sitä mieltä, ettei sosiaaliturvan täydentäminen kuulu työnantajalle.

"Suomessa on totuttu ajattelemaan, että yhteiskunta huolehtii kansalaisista. Kuitenkin tutkimuksemme mukaan jo 62 % yrittäjistä on turvannut sekä itsensä että yrityksensä kriittiset avainhenkilöt esimerkiksi vakavan sairauden varalta. Todellisuudessa kysymys ei ole siitä, kuuluuko sosiaaliturvan järjestäminen yritykselle", Tyni huomauttaa. "Kyse on siitä, miten työnantaja itse hyötyy turvan järjestämisestä. Hyvin mietityt lisäturvat vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden työkykyyn ja työssä jaksamiseen nopean hoidon ja työntekijän kokeman arvostuksen kautta. Sekä työntekijä että työnantaja voittavat, kun yrityksessä on töissä terveempiä ja innostuneempia työntekijöitä. "

Viitteet

1 Mandatum Lifen omistajayrittäjätutkimus teetettiin huhtikuussa 2013 ja kyselyyn vastasi 250 yrittäjää.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä