Maailmalla siirrytään meriittikorotuksista bonuksiin

Nämä ovat palkitsemisen globaalit trendit

21.9.2015 Kuvat: iStockphoto, Tomi Parkkonen, Jason Shaw

Mikä maailmalla puhuttaa palkitsemisessa? Mihin ammattilaisten huomio kiinnittyy juuri nyt? Hong Kongin yliopiston johtamisen professori Jason Shaw’n mukaan yritysten suurin haaste on, miten rajalliset resurssit jaetaan.

Yritysten toimintaympäristöissä on kansainvälisesti paljon samaa, kun esimerkiksi digitalisaatio ja uudet työn tavat muuttavat maailmaa. Toisaalta eri maissa ja maanosissa taloustilanteet ja työntekijöiden arvostukset ovat erilaisia. Professori Jason Shaw ja Innovan palkitsemisen palvelujen liiketoimintajohtaja Anna Ylikorkala tarkastelivat eroja ja yhtäläisyyksiä palkitsemisen näkökulmasta.

Neljä palkitsemisen globaalia trendiä

Jason Shaw

Jason Shaw

1. Palkitsemisessa siirrytään suoritusperusteisuuteen

Yhdysvalloissa suoritusperusteinen palkkaus ja palkitseminen ovat arkipäivää, ja vastaaviin käytäntöihin siirrytään nyt laajalti muuallakin.  Suoritusperusteiset mallit toimivat, koska ne koetaan oikeudenmukaisiksi. Työntekijät ympäri maailman ovat useissa tutkimuksissa nostaneet suoriutumisen parhaaksi palkitsemisen kriteeriksi.¹

Palkkauksen ja palkitsemisen oikeudenmukaisuus edellyttävät sekä arviointikriteerien että soveltamistapojen yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Suoriutuminen voidaan huomioida yksilö-, ryhmä- tai yritystasolla tai näiden yhdistelmänä.

2. Meriittikorotukset ovat jäämässä, bonusten suosio kasvaa

Erityisesti länsimaissa on pitkään palkittu työssä menestymisestä palkan meriittikorotuksilla, joista siirrytään nyt muihin malleihin kuten tulospalkkioihin. Maltillisen talouskasvun aikana erilaisten bonusjärjestelmien hyödyntäminen on järkevää, sillä ne eivät nosta palkkoja pysyvästi, vaan joustavat organisaation ja henkilön menestyksen mukaan.  Kehittyvissä maissa ja nousevissa talouksissa palkkoihin voidaan tehdä myös tasokorjauksia, ja näissä maissa on ylipäätään edelleen enemmän palkkahajontaa.

Sekä meriittikorotuksissa että bonusjärjestelmissä on kuitenkin samat haasteet, jotka liittyvät esimerkiksi läpinäkyvään mittaamiseen ja arviointiin.

Anna Ylikorkala

Anna Ylikorkala

3. Uudet teknologiat ja työn murros muuttavat myös palkitsemista

Digitalisaatio ja uudet teknologiat muuttavat työtä ja tapaamme tehdä sitä. Etätyö ja mobiilityö lisääntyvät; teemme yhä useammin töitä yli maiden rajojen ja aikavyöhykkeiden.

Toisaalta uudet työn tavat korostavat suoritusperusteisen palkkauksen roolia. Kun työtä voidaan tehdä etänä, maksetaan tekijälle vain laadukkaasta tuloksesta, joskus urakkapohjaisesti. Tällöin töissä vietetty aika ei ole enää palkanmaksun kriteeri eivätkä toisarvoiset asiat, kuten sujuvat sosiaaliset taidot, vaikuta palkitsemiseen elleivät ne ole tuloksen kannalta tärkeitä. Työntekijän motivointi ja tavoitteista kommunikoiminen kuitenkin usein vaikeutuvat etätyön myötä.

Globaalisti toimiville yrityksille myös digitalisaation myötä lisääntyvä viestintä ja tiedonvaihto luovat haasteita, kun esimerkiksi tietämys eri maissa samassa työstä maksettavista korvauksista lisääntyy.

4. Yritykset haluavat kokeilla erilaisia palkitsemistapoja

Työn luonteen lisäksi työntekijöiden arvot ja arvostukset ovat muuttumassa. Nuorempi sukupolvi sanoo arvostavansa yhä enemmän esimerkiksi työn sisältöön ja kehittymiseen liittyviä asioita. Tämän vuoksi yritykset joutuvat miettimään entistä tarkemmin palkitsemisen kokonaisuuttaan. Uusia innovatiivisia malleja etsitään, ja työnantajat kokeilevat eri tapoja, mekanismeja ja ajoituksia palkkiojärjestelmiinsä.

Raha ei motivoi? Ei pidä paikkansa, sanovat tutkijat. Lue lisää »

Lähteet

¹ Tutkimusmaat Hong Kong ja Australia: Mamman, Sulaiman, & Fadel, 1996; Yhdysvallat: LeBlanc & Mulvey, 1998; Iso-Britannia ja Suomi: Chiang & Birtch, 2005.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä