Luottamus on kaiken perusta

2.4.2015 Anna Väre Kuvat: Bryan Saragosa

Sulje silmät ja kaadu taaksepäin. Kuka ottaa kiinni ja pysyykö ote? Kenen käsiin luottaisit itsesi?

Luottamus on uskoa hyvään itsessä ja muissa. Ilman sitä ei ole ystävyyttä, asiakassuhteita, kantavaa maata jolle rakentaa, valoa jota kohti kulkea.

Kysyimme kolmelta alansa vaikuttajalta, mistä luottamus syntyy ja kuinka sitä kasvatetaan. Mikä saa ihmisen, kansalaisen ja kollegan luottamaan, että asiat järjestyvät kuten on sovittu?

KORKEIMMAN OIKEUDEN PRESIDENTTI PAULIINE KOSKELO

Luottamus oikeusjärjestelmään mahdollistaa järjestyksen

"Kansalaisten luottamus tuomioistuimeen liittyy laajempaan kysymykseen luottamuksen merkityksestä yhteiskunnassa. Menestyvän yhteiskunnan kannalta on olennaista, että ihmiset ja yritykset voivat luottaa oikeuteen ja sen toteutumiseen. Näin voi suunnitella omia toimia sekä ennakoida ja arvioida muiden toimintaa.

"Luottamuksen kannalta ratkaisevaa on, kuinka oikeusjärjestelmä toimii käytännössä."

Pauliine Koskelo

Oikeusvaltio ja demokratia kuuluvat yhteen. Yhteiskunnan perustana on, että lait syntyvät demokraattisessa järjestyksessä ja niitä sovelletaan riippumattomasti ja puolueettomasti. Luottamuksen kannalta ratkaisevaa on, kuinka oikeusjärjestelmä toimii käytännössä. Parhaiten merkitys avautuu vertaamalla tilannetta maihin, joissa näillä asioilla on merkitystä vain paperilla.

Yksittäiset oikeuspäätökset herättävät välillä voimakasta tunneperäistä keskustelua. Oikeudenkäyntimenettelyjen periaatteita tarkemmin tuntematta kansalaisten voi olla vaikea ymmärtää tuomioistuimen päätöksiä, etenkin jos ne muuttuvat jutun siirtyessä oikeusasteesta toiseen.

Päätösten eroavaisuus ei kuitenkaan ole todiste sattumanvaraisuudesta. Sekä näytön että oikeuskysymysten arviointi on usein aidosti vaikeaa, ja aineisto voi myös muuttua käsittelyn edetessä.

Legitimiteetin ansaitsemiseksi tuomioistuimen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota päätösten ja tuomioiden perustelemiseen. Vaikka keskustelu on hyväksi, etenkin tapauksissa, joissa käsittely tai oikeuden aineisto ei uhrien suojelemiseksi ole julkista, informaation puutteellisuus saattaa usein vääristää mielipiteitä. Tuomioistuimen periaatteisiin ei ole kuitenkaan kuulunut lähteä selittelemään päätöksiään.

Nykyisin tuomioistuimen tulee pystyä yhä useammin arvioimaan kansallista lakia eurooppalaisten oikeusvaatimusten näkökulmasta. Se vaatii tuomareilta uudenlaista osaamista. Yhteiskunnallinen valveutuneisuus ja ajassa eläminen on tärkeää. Oikeudenhoidossa tarvitaan ajoittain isojakin uudistuksia, joiden toteuttaminen ei saisi jäädä liiallisten leikkauksien tai hajanaisten toimien jalkoihin."

Pauliine Koskelo on toiminut Korkeimman oikeuden presidenttinä vuodesta 2006. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Euroopan investointipankin johtajana. Koskelo on useiden valtion toimikuntien ja pohjoismaisten työryhmien sihteeri tai jäsen sekä Suomen edustaja erinäisissä kansainvälisissä toimi- tai valmisteluelimissä.

PÄÄTOIMITTAJA VILLE PERNAA

Onnistunut mediakeskustelu kohentaa demokratiaa

 "Kansan luottamusta mediaan on vaikea arvioida pitävästi tutkimusten perusteella. Verkko on muuttanut ja nopeuttanut journalismia. Koska jokainen löytää verkosta omia käsityksiään ja mielipiteitään vahvistavaa tietoa, on vastakkaiset näkemykset aiempaa helpompi kyseenalaistaa.

Emme elä enää ajassa, jossa lehdestä luettu tai televisiosta tai radiosta kuultu otettiin puhtaana totuutena. Virallisten tietolähteiden ja suositusten painoarvo on vähentynyt, ja lukija harvoin käsittelee tietoa niin kuin lähettäjä on sen paketoinut. Artikkeleja luetaan paloina sieltä täältä, eikä suinkaan aina alkuperäisestä lähteestä.

Usein uutisoinnissa halutaan nostaa esille kiinnostavia poikkeuksia ja vastakkaisia näkökulmia. Mediasisältöihin vaikuttavat uutiskilpailu ja medialle ominainen tapa etsiä aiheistaan ristiriitoja ja jännitteitä. Kokonaisuuden hahmottaminen vaatii lukijalta edistynyttä medialukutaitoa ja ymmärrystä median toimintamekanismeista.

Politiikasta käytävän mediakeskustelun haasteena on, etteivät aiheet ole koskaan mustavalkoisia. Siksi hankalista ja moniulotteisista asioista nopeasti ja kärjistetysti käytävä poliittinen keskustelu harvoin onnistuu. Vaikeisiin kysymyksiin tarjotut helpot ratkaisut eivät ole realismia, vaan pelkkää puppua. Toivon, että media onnistuu tulevissa vaaleissa vuoden 2012 kuntavaaleja paremmin. Työllisyys, työpaikat, kilpailukyky ja talouskasvu tulevat olemaan teemoja, josta poliitikot haluavat puhua.

"Toimittajien haasteena on välttää syötettyjä agendoja ja kuoria puhe jargonista"

Ville Pernaa

Toimittajien haasteena on välttää syötettyjä agendoja ja kuoria puhe jargonista, jotta ihmiset herkistyvät seuraamaan politiikkaa. Mitä enemmän kansalaiset saavat keskustelusta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä he päätyvät äänestämään. Mikäli keskustelu epäonnistuu ja kaikki puhuvat toistensa ohitse, luottamus demokraattiseen järjestelmään murenee. Se luo houkutuksen ryhtyä toimimaan radikaalimmin keinoin."

Ville Pernaa on Suomen Kuvalehden päätoimittaja. Pernaa työskenteli aiemmin Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajana. Hän on tutkinut muun muassa politiikan ja median suhteita ja vaalien mediajulkisuutta sekä julkaissut aiheesta useita kirjoja.

VUORIKIIPEILIJÄ ARTTURI KRÖGER 

Eteenpäin vuoren ehdoilla

"Vuorikiipeilijällä on oltava itseluottamusta ja nöyryyttä oikeassa suhteessa. Vuorta ei mennä valloittamaan, vaan sen eteen astutaan vuoren ehdoilla, hattu kourassa mutta päättäväisenä. Vuorilla olosuhteet saattavat muuttaa kiipeilyn luonteen hetkessä. Siksi vaarojen ennaltaehkäisy ja huolellinen valmistautuminen ovat kiipeilijän tärkein henkivakuutus.

Olen saanut oppini kokeneilta vuoristo-oppailta sekä Nepalissa työskenteleviltä sherpa-veijareilta. Opettajani valinnassa luotan vahvasti intuitioon. Kaikilla opettajillani on ollut pyyteetön halu välittää osaamistaan eteenpäin. On tärkeää, että ohjaaja on tilanteessa läsnä paljaana, rehellisenä itsenään. Vain siten hän voi auttaa toista kokemaan jotain merkityksellistä, tapahtui se sitten jääkiipeilyseinällä tai Himalajan huikaisevan luonnon ympäröimänä.

Luottamus kiipeilykaveriin on luotava ennen matkaa. Jos on tarkoitus viettää monta viikkoa pienessä teltassa, on hyvä tietää, miten persoonat sopivat yhteen. Kun on puskettu päiviä vähällä ruoalla, väsyneenä ja kylmissään, on tärkeää, että jokainen pitää henkeä yllä eikä lähde roiskimaan vettä negatiivisuuden kiukaalle.

Opetustilanteessa ohjaaja luo turvallisen ilmapiirin. Kun oppilas nousee jääseinälle 30 metrin korkeuteen, hänen luottamuksensa varmistusköyttä pitävään ohjaajaan on oltava 102 prosenttia. Ilman sitä hän ei pysty keskittymään hakkusvingin kauniiseen kaareen.

"Opettajieni valinnassa olen aina luottanut intuitioon."

Artturi Kröger

Tiukassa paikassa huumori auttaa, ja etenkin korkeanpaikankammoiselle jääkiipeily on loistava tapa kohdata pelkonsa. Opettajan rauhallisuuden lisäksi monia helpottaa järkeily: kiipeilyköysi kestää ainakin 2 000 kiloa ja kiipeilypaikka sekä sääolosuhteet ovat turvalliset.

Kävin lähellä kuolemaa ensimmäisillä reissuillani Himalajalla, jolloin arvioin väärin kroppani sopeutumisnopeuden ohueen ilmanalaan. Lähdin kokeneempien matkaan puutteellisin tiedoin. Toipuessani helikopteripelastuksen jälkeen letkut nenässä Katmandun sairaalassa, halusin heti takaisin vuorille. Kokemus teki minusta varovaisemman ja siten järkevämmän vuorilla liikkujan ja ohjaajan. Omat kokemukset toimivat usein kirjaoppeja väkevämmin."

Artturi Kröger on seikkailupalveluyritys Bliss Adventuren perustaja ja Suomen kiipeilyliiton auktorisoima jääkiipeily- ja kiipeilyohjaaja. Hänen erikoisosaamistaan ovat kiipeilyja talviselviytyminen. Syksyisin Kröger opastaa usein Himalajalla, talvisin hän vetää Pyhätunturilla jääkiipeilyseikkailuja.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä